fredag 20 mars 2009

Vad kommer efter finanskrisen. Gör EU tillräckligt just nu? Att inse nya realiteter.

Världens regeringar satsar i varierande grad på expansiva finansåtgärder som syftar till att få igång ekonomierna värden över. EU-länderna satsar rent beloppsmässigt avsevärda belopp vilket senast EU-toppmötet visar och det blir inga mer åtgärder just nu. Man samordnar c,a 4400 miljarder och det är mycket och det är föståeligt om man vill invänta och se effekterna eller åtminstone förtecknen..Men det man kan kritisera är dock kvaliteten i åtgärderna i respektive länder. Leder alla åtgärder till tillräckliga effekter eller finns det alternativt effektivare åtgärder. Finns det åtgärder som är kontraproduktiva tex begränsningar i utrikeshandel och protektionism. De pengar som nu investeras bör ske i åtgärder som är klimatfrämjande och åtgärder som minskar vårt beroende av fossila bränslen. Det tar lång tid innan investeringarna ger effekter på sysselsättning. Men det är bara sant i begränsad omfattning. Dels kan man tidigarelägga produktiva framtidssatsningar och så fort beställningar börjar komma ut på markanden kan börsen stiga och optimismen stiger. Men det kräver samordnad och intelligent planering för hela Europa. Mer federativ planering är nödvändig.Just nu sker en enorm upplåning av regeringar som så småningom skall betalas tillbaka.

Efter krisen kommer därför räntorna att bli högre och det blir mer konkurrens om kapitalet. Det innebär bl a att vi måste då öka sparkvoten och att de stora betalningsunderskotten för USA och många EU-stater leder till att vi måste arbeta fler timmar för samma materiella standard. Lönerna kommer att vara relativt sett lägre för alla löntagare och vi kommer att se och ha ett tryck på ökad utjämning och sänkning av topplöner till de övre skikten i näringsliv och finanssektor. Detta med relativt lägre löner är en del i den globala utjämningsprocessen medan lönerna i t ex Kina och Indien kommer att öka och fram till 2050 komma i närheten av västerlandets löner. Mao västerlandets löner sjunker relativt och de övriga ländernas löner stiger.

Men detta behöver inte vara en katastrof för oss löntagare och företagare. Tvärtom vi kan kvalitativt förbättra livet och leva hälsosammare. Minskad animal konsumtion och främst fettrik mat leder till bättre folkhälsa. Att cykla, gå eller åka kollektivt ger också ökad hälsa. Mindre eldrivna bilar spara både pengar och miljö. Genom att energin blir mycket dyr kommer vi att spara på bostadsytor. Våra städer blir också smartare, grönare och mer sammanhållna. Vi kommer inom EU att kunna utveckla snabb och smart kommunikation mellan Europas städer och så småningom med övriga världen via nya snabbtåg och det kommer att utvecklas ett grönt flyg.

Sammantaget kommer vi i västvärlden (EU, USA, Australien bl a) att använda mindre materiella resurser men vi kommer att kunna konsumera mer av upplevelser, intellektuella aktiviteter. Detta ger också jobb och företagande Lösning av klimatkrisen ger oss möjligheter till ett bättre och meningsfullare liv.Ju snabbare vi inser de nya realiteterna desto bättre. Men tyvärr tar detta ett tag.

Man blir förskräckt när man hör att norrännen nu ger tillstånd att borra efter olja i ett av världens viktigaste kallvattenkorallrev. Man har ännu inte fattat någonting för vi skall istället överge fossilsamhället. Här kommer vi att se kommande stora politiska konflikter. Vi kommer att få kämpa för tre grundpelare i energiförsörjningen nämligen förnyelsebar energi (främst vind och sol), kärnkraft och energieffektivisering men ingen kol, olja, torv eller naturgas skall användas om våra barn och barnbarn skall ha en framtid.Kanske detta inte är en kioskvältare inför EP-valet men allt fler som tänker igenom vad som händer efter den största ekonomi- och finanskrisen måste inse realiteten och anpassa sig inför detta.

Karl-Erik Andersson
Gröna Liberaler Västmanland
EP-kandidat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar