måndag 25 juni 2012

Bästa sätt slippa uranbrytning är en ny generations reaktorer

Artikel i VLT jag skrev den 21 juni Bästa sätt slippa uranbrytning är en ny generations reaktorer Linn Aldén beskriver i artikel den 19 juni den förvirrade debatten om olika energislag med en viss ironi. Men framtidsbilden är inte svart och vit utan den har många nyanser och färger. År 2050 kan minst 70 % -90 % av energin komma från förnyelsebara källor såsom sol-, vind- geo- och vattenkraft samt biomassa. Den intressanta frågan är vad som händer med kärnkraften i denna framtidsbild. Kärnenergin har använts sedan slutet av andra världskriget för kärnvapen och för energialstring. Det innebär att det idag ligger klyvbart uran och plutonium i flera länders vapenarsenal. Kärnreaktorerna har under denna tid producerat massor med kärnavfall som man diskuterar att deponera för lagring i över hundratusen år och vem kan garantera säkerhet under så lång tid. Men detta avfall liksom det som ligger i vapenförråden skulle kunna brytas ned till ämnen med en sönderfallstid mindre än 200 år under energialstring. Detta är 4.e generationens reaktorer. Kunskapen finns numer på bl.a. Kungliga Tekniska Högskolan och en försöksreaktor skulle kunna byggas i t.ex. Oskarshamn. Vårt nuvarande förråd av kärnavfall räcker i 5000 år för vår energiproduktion. Inget mer uran behöver då brytas . Slutsatserna av detta är att enda sättet att bli med det kärnavfall som redan finns är att omvandla det till mindre radioaktiva ämnen och samtidigt utvinna energin i en ny generation av reaktorer Karl-Erik Andersson Grön Liberal Mälargatan 10 72210 Västerås KEA2012-06-20

måndag 11 juni 2012

Folkpartiet bör lämna samarbete med M

Nyliberalism är ett motstånd till keynesianism och statliga ingripanden i ekonomin, där man i stället förespråkar lägre skatter och färre statliga regleringar. Dessa idéer företräddes politiskt i USA av president Ronald Reagan och i Storbritannien av premiärminister Margaret Thatcher Ur nyliberalismens syn på individuella rättigheter härleder man den ekonomiska liberalismen, med försvar av kapitalismen, liksom drog- och vapenliberalism, privat egendomsrätt och ställningstaganden som fri invandring och total yttrandefrihet. Rättigheterna motiveras utifrån olika slutsatser. Det finns också förespråkare av nyliberalism som inte utgår ifrån rättighetsetik.[6] De utgår då istället ifrån det mer utilitaristiska argumentet att konsekvenserna av ekonomisk och personlig frihet ger ett bra samhälle. Detta är särskilt vanligt inom det ekonomiska området.[7] Denna nyliberalism gjorde konkurs 2008 Europa måste resa sig ur en kris som är djup och kommer att drabba oss också. Har då socialiberalismen en framtid? Socialliberalismen är en gren av liberalismen som utgår ifrån en så kallad positiv frihetsdefinition. Med denna frihetsdefinition blir individens frihet beroende av att alla har lika sociala möjligheter och tillgång till rättigheter som skall garanteras av staten, såsom exempelvis utbildning, olika former av bidrag, sjukvård och jobb. Socialliberallismen förespråkar därför en aktiv socialpolitik och en viss aktiv ekonomisk politik från statens sida. Socialliberaler menar också oftast att om marknaden inte fungerar skall staten se till att den gör det, Min slutsats är att FP kan bra välja socialliberalismen och i konsekvens med detta gå ur allt samarbete med moderaterna och agera självständigt En framgång skulle kunna vara en grön frisinnad socialliberalism i kommande blogginlägg vill jag utveckla min tanke

tisdag 5 juni 2012

Säg nej till ökat öppethållande på krogen

Västerås fullmäktige bör säga nej till förlängd servering av alkohol" (Detta skrev jag som insändare idag den 5 maj Flera politiker bla Carin Thorborg ( V ), Göran Nilsson(FP) och Magnus Agestav (KD) har i tidningsartiklar på insändare och debattsida argumenterat för nej till ökat öppethållande på krogen. De har rätt ty sena öppettider ökar alkoholkonsumtion vilket medför en ökning av våldsbrottsligheten både inne på och utanför krogarna. Med en utökning av serveringstiden kommer fler att vakna upp i en fyllecell eller en sjukhussäng. Sjukvården och Polisen får avsätta resurser till detta som skulle kunna användas för andra utmaningar. Det är ofta de sista dropparna som får folk att tappa omdöme. Kvinnor och barna blir i regel endast misshandlade av berusade män. Alkoholen är dessutom ett större gissel än som ofta inses och därför skall politikerna sända rätt signaler om alkoholens fördärvlighet och själva vara föredömen. I folkpartiet är det upp till varje fullmäktigeledamot att ta individuell ställning. Alla politiker i fullmäktige oavsett parti bör rösta nej till ökad servering och snarare begränsa tillgången till alkohol. Karl-Erik Andersson(FP) Ersättare i fullmäktige Mälargatan 10 72210 Västerås Kea 120515 bilden från Torshälla bid Eskilstunaån på pingstafton