söndag 15 mars 2009

Ny lagstiftning behövs för att skydda demokratin

Demonstranter som kastar sten mot polisen gör sig skyldiga till ett brott mot demokratin. Lagen behöver ändras så att detta blir straffbart på ett helt annat sätt än idag. Det måste bli stopp för de krafter som förstör och helt verkar sakna kunskap om demokratiska fri- och rättigheters innebörd. Fruktansvärt! De verksamheter som styrs av kriminella gäng skulle också kunna hamna under denna lagstiftning.
Dessa frågor och många andra diskuterades på Folkpartiets riksmöte i Linköping och i anslutning till seminariet om Europol. När man ser vilken förändring som skett i New York under de senaste femton åren till det bättre så vet man att allt är möjligt. Tryggheten på gatorna i denna världsstad upplever jag tryggare än Malmö var i samband med tennismatchen mellan Sverige och Israel. Vi har mycket att göra...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar