söndag 8 mars 2009

Internationella kvinnodagen - Framsteg och misslyckande?

Det är inte svårt att hitta kvinnosituationer i världen som är horribla.

Kvinnor i Sverige borde inte ha något att klaga på kan en del då tycka.

Men det tycker jag att de kan.

Jag som man har även jag klagomål på att det är ojämställt (så varför ska inte kvinnor få klaga). Jag drabbas också när nästan halva mänskligheten utestängs från arbeten och karriärsmöjligheter som kan gagna oss alla. Dessutom är 3 av 4 i mitt hushåll kvinnor (2 barn) vilket tydligare ger mig fördelar om kvinnor får det bättre.

Varhelst ojämlikheter upptäcks så ska det uppmärksammas. Nya områden kommer alltid uppstå eftersom det är naturligt i en föränderlig verklighet.

Att vi har en internationell kvinnodag är en stor framgång. Att vi behöver den är ett större misslyckande.

Jag har stor förhoppning att vi får till förbättringar i framtiden. Både i Sverige och internationellt.

Att säga "grattis" till kvinnorna passar sig bättre på mors dag. Men jag kan åtminstone heja på alla er som aktivt arbetar konstruktivt för jämställdhetsfrågorna.

1 kommentar:

  1. Jag instämmer. Män måste också känna ägarskap i
    kampen för jämställdhet Schymans och vänsterns strategi under 90-talet och början på 2000-talet är därför misslyckad. Mycket lite har hänt sedan vänstern tilläts ta över jämställdhetsfrågorna under slutet på 1990-talet. Deras strategi handlade mest om politisk exploatering av bristen på jämställdhet i Sverige. Den handlade i praktiken däremot inte om långsiktigt hållbara förändringar av könsroller, jämställda löner, m.m., förändringar som har stöd av både män och kvinnor i samhället. Schyman var det sämsta som kunde drabba feminismen, tycker jag. Hon arbetade aktivt för att "feminism" skulle uppfattas som en strid mellan män och kvinnor. Ett förlorat årtionde blev resultatet. Vi liberaler bör ta upp vänsterns tappade stafettpinne.

    SvaraRadera