tisdag 28 april 2009

Ipred, fildelning och lagra IP-nummer

Flera operatörer har slutat lagra IP-nummer för att slippa lämna ut dem vid misstänkta upphovsrättsbrott. Det är ett förfarande riksdagsman Karl Sigfrid också uppmanar till.

Det låter ju jättebra att få vara anonym på nätet?

Jag förespår att brottsligheten via nätet kommer öka från dessa operatörer. Mobbing via nätet kommer också bli ännu värre. Det blir också riskfritt att beställ saker i andras namn via dessa operatörer.

Fildelning i liten skala tycker jag är ett litet problem jämfört med mobbing. Fildelningen kommer gå över till kryptering och förbli dolda. Normala mobbare kommer inte använda kryptering.

Jag tror inte vi kommer bli nöjda över den utvecklingen. Vad tror ni?

Ekonomikris och klimatkris hänger samman och löses samtidigt

Ekonomikrisen och klimatkrisen hänger samman. Inte förrän vi ser det sambandet kommer kriserna att lösas. Vi ser möjlighterna men det är en avgrund mellan dem och där vi står.

Schumpter skrev om den kreativa destruktionen och det är det som händer bilindustrin just nu. Elhybriderna kan bli lösningen men politiken måste i hela EU få det att hända genom att :

1. Stimulera att storskalig effektiv koldioxidfri teknik används
2. Utsläppsrätter begränsas och prishöjs
3. Sätt reduktionskrav i förh. till läckage
4. Säkerställ finansiering av investeringar
5. Höj kraven på bränslereglering
6. Gör ny teknik till huvudfokus


lördag 25 april 2009

Bloggar på NU-bloggen

Vi har nu börjat lägga upp alla skribenters bloggar på NU-bloggen under rubriken "länkar till Sveriges liberala bloggar". Varken jag eller Seved har ju koll på allas bloggar så meddela oss om ni vill att vi ska lägga till en blogg som saknas, så gör vi det.

torsdag 23 april 2009

Feminismen är en liberalism

Som Jenny Sonesson och Birgitta Ohlsson skriver på Newsmill är feminismen en liberalism. Förutom de feministiska traditioner inom liberalismen som de hänvisar till, är det uppenbart att feminismen är en del av den liberala ideologin. Någon annan slutsats går inte att dra (även om vänstern har velat ge sig själva tolkningsföreträde under senare år). Liberalism handlar om att ställa sig på individens sida mot kollektivt förtryck, oavsett om det är socialisternas stat eller de konservativas traditioner och kultur. Den feministiska analysen går just ut på att vi alla - män som kvinnor - tvingas anpassa oss till könsroller som är kulturellt betingade. Vi är helt enkelt inte fria att vara den person som vi själva innerst inne vill vara. Det handlar om rätten för varje individ att utvecklas som han eller hon önskar utan att behöva gå i ständig oro för att denna önskan ska uppfattas som alltför "feminin" eller "maskulin". Därför är feminismen en lika viktig kamp för män som för kvinnor.

Som Jenny och Birgitta skriver handlar det också om grundläggande mänskliga rättigheter. I många länder präglar könsrollerna samhället så starkt att kvinnor mördas, misshandlas, diskrimineras eller stängs ute från det offentliga livet. I Sverige tjänar fortfarande kvinnor mindre än män med samma ålder och kompetens och styrelserummen domineras alltjämt av män. Det handlar ofta om rent och skärt förtryck. Om man vill kalla det för könsmaktsordning eller något annat spelar mindre roll för mig. Det är förtryck och lika oacceptabelt vad vi än kallar det för och var det än förekommer. Feminismen är alltså en liberalism och det är dags för oss att ta tillbaka den från vänstern.

När vi liberaler kräver lägre skatter eller fri rörlighet för individer inom EU handlar det om människors yttre frihet. När vi kräver ett jämställt samhälle och ett slut på könsmaktsordningen så handlar det om kampen för individens inre frihet. Båda är lika viktiga för oss liberaler.

Media- och bloggreferenser: Camilla Lindberg på Newsmill, Aftonbladet, DN, Expressen, Per Altenberg - Ett Liberalare Europa, Madeleine Sjöstedt, Seved Monke, Samuel Danofsky, Mark Klamberg.

Matens kretslopp- fortsättning Viktigt att bränna avfal effer biogasjäsning av avfallet av hälsoskäl

I ett tidigare inlägg maa av Marit Paulsen på Gröna liberalers möte om matens kretslopp skrevs att all mat som kommer från jordbruket transporteras till städerna och där den förvandlas till avfall och bajs måste återföras. Detta sker genom att man först gör biogas och det som återstår torkas och bränns i kommunens värmekraftverk. Askan går tillbaka till jordbruket som gödsel.

Det finns ytterligare ett skäl till varför man bör bränna restavfallet i staden och det är av epedemiologiska och hälsomässiga skäl. Ju varmare klimat vi får desto fler sjukdomar, bakterier och inälvsparasiter kommer att komma in i det norra Europa.Man kan ju erinnra sig ordet Gehenna i bibeln Mosebok om staden Jeriko. I Jeriko fanns Gehenna där man brände allt avfall under hög temperatur och detta blev förebilden för bibelns helvete. Men det var en klok åtgärd att rena staden och Jeriko lär ha varit en relativt hälsosammare stad än andra vid den tiden. Man kan lära av historien

onsdag 22 april 2009

Skrotning av EU;s jordbrukspolitik ger ett effektivare EU

Om EU;s jordbrukspolitik skrotas kommer en väsentlig rationailsering att ske av EU. Mer än halva EU-budgeten slukas av jordbruket. Detta innebär visselligen att en mindre summa måste avsättas till att stödja borttagande av vissa marker för naturmark där mångfalden får frodas. Vidare behövs en del pengar för omställning av subventionsjordbruk till marknadsföretag. Detta senare stöd får då vara rådgivning och omställningslån. Tex en grisfarmare som ställer om till lönsam grönsaksproduktion.Men i stort skall jordbruket bli marknadsorienterat och vi kommer att erbjuda utvecklingsländer goda exportmöjligheter till Europa. Detta blir sannolikt effektivare än u-landsstöd som idag.

Alla har att vinna ty det blir

1. Bättre mat

2. Mer möjligheter för utvecklingsländer

3.Jordbruksföretagen kommer att klara omställningen och producera det kunden vill ha tex närodlade grönsaker

4. EU-adminstrationen förenklas

5. EU får budget till att göra produktiva infrastrukturinvesteringar tex transeuropeiska snabbtågsförbindelser

6. En snålare EU-budget vinner folkets sympati och skapar möjligheter för EU att begära medel när det verkligen kommer att behövas i framtiden för de stora utmaningar som kan uppstå till följd av klimatförändringar

Karl-Erik Andersson kandidat till Europaparlamentet

måndag 20 april 2009

Vilken roll fyller FN?

Under talet av Irans president Ahmadinejad, på FN:s konferens om rasism så valde Sveriges diplomat, Hans Dahlgren, liksom ett antal andra väst-diplomater att lämna mötet i protest mot hans vidriga tal.

Birgitta Ohlsson, FP, sammanfattar det hela ganska väl:
- Jag tycker att det var riktigt och redigt agerat. Det hade varit pinsamt om han stått kvar med tanke på att så många andra västdiplomater gick ut. Det var ett principfast agerande, säger Birgitta Ohlsson, Folkpartiets utrikespolitiska talesperson i riksdagen, till TT.
Men, från den diktaturkramande vänstern kommer det klagomål som vanligt. Kalle Larsson (V) har följande att säga:

- Jag har lite svårt att förstå varför han gjorde det. Jag har ingenting till övers för vare sig den iranska regimen eller Ahmadinejad personligen, men jag tycker inte att man bör lämna en konferens på det sättet


Man kanske inte ska förvänta sig mer från någon som är medlem i ett parti som stöttat diktaturen i Sovjet, som stöttat diktaturen i DDR, som stöttat diktaturen i Nordkorea, som stöttat diktaturen i Kina och som fortfarande stöttar diktaturen på Kuba.

Riktigt magstarkt blir det dock först när man inser att oppositionen tycker att vi skulle ha deltagit fullt ut i konferensen, dvs skickat en minister:

Den svenska beslutet att inte delta i FN-konferensen på politisk nivå utan i stället skicka en ambassadör har kritiserats av oppositionen.

- Det är beklagligt att regeringen gett upp. Det är svåra frågor, men regeringen borde aktivt arbeta för att lösa upp knutarna på plats, säger Carina Hägg.

- Vi har deltagit tidigare i konferensen, utan att ha behövt dela åsikterna fullt ut. Det är bättre att man försöker påverka på plats.

Samma kritik framför Vänsterpartiet, men från borgerligt håll får regeringen beröm för sitt agerande.Jag tycker det kan vara värt att exemplifiera med följande videoklipp:Talaren är Ashraf El Hagog, den palestinska läkare som felaktigt anklagades för att ha spridit HIV i Libyen och som efter ett icke verkställt dödsstraff och 8 år i fängelse till slut släpptes av Libyen.

Han ställer här frågan hur Libyen kan vara ordförandeland för en konferens om rasism när deras regim uppenbarligen är rasister.

Vilket lyfter en viktig fråga; hur ska vi som liberaler agera? Ska vi fokusera oss på att kvarstå i FN och försöka återta organisationen från alla de diktaturer som svärtat ner FN:s rykte? Eller, vore det bättre att verka för att Sverige -- och andra diktaturer -- lämnar FN för att istället bilda en ny världsorganisation; en världsorganisation som ställer krav på demokrati och mänskliga rättigheter för medlemskap?

Det är en viktig diskussion, och en diskussion som behöver föras. Jag vet vad min ståndpunkt är i vilket fall.

söndag 19 april 2009

Matens kretslopp och energiförsörjning- Marit Paulsen på Gröna Liberaler

Marit Paulsen beskrev på Gröna Liberalers årsmöte kretsloppet mellan jordbruket och de i städerna som konsumerar maten. Detta var mycket bra och inspirerande.
Hon säger att allt som produceras i jordbruket på ett eller annat sätt måste komma tillbaka.
När vi ätit upp maten så blir det restavfall och "bajs".
Enligt min mening är då bästa sättet att ta till var detta det till metangas som vi kan använda som bränsle till till våra elhybridbilar. När vi inte kan använda elbatterierna eller de kan inte laddas då kör vi på biogas.
Det som blir kvar efter jäsningen torkar vi till pellets(torv) som vi antingen eldar upp i kraftvärmekraftverk eller förgasar vi detta till metangas eller metanol och använder även det till drivmedel i städerna.
Askan som är kvar innehåller näringsämnen som kalium,calcium,fosfor,nitrat mm och denna behandlar vi så den blir transportbar och kör tillbaka till jordbruket som då använder denna aska som gödsel. Detta tror jag blir den bästa logistiken.
Den intressanta frågan är hur mycket denna biogas räcker till?
I Västerås gör vi biogas av avfallet men denna gas räcker endast till de lokala bussarna och några kommunala fordon i Västerås (och det är ju bra). Man skulle behöva räkna på hur mycket energi vi kan få ut denna väg och hur stor del av energibehovet den täcker.
Förutom detta bör vi ju anlägga våtmarker för kvävefällor och om dessa våtmarker skall fungera som näringsfällor då måste vi skörda det som växer i dessa våtmarker och av denna kan vi ockspå göra bionergi.

Det underbara med dessa lösningar är att de inte konkurrerar med livsmedelproduktionen utan de innebär att man utnyttjar kretsloppen och däremed blir dessa lösningar synergistiska

fredag 17 april 2009

Pirate Bye-Bye

Så föll domen. För den som nånsin besökt Pirate Bay och gjort sökningar där är det ganska uppenbart att det är en affärsverksamhet som bidrar till att göra upphovsrättsskyddat material tillgängligt. Jag är därför inte särskilt förvånad över att de fälldes. Jag tycker också att det är rätt att de dömdes för att ha tjänat pengar på att bidra till intrång i andra människors upphovsrätt.

Däremot kan man förvånas över att straffen blev så hårda som de blev. 1 år i fängelse är lång tid i Sverige. Jag är också förvånad över skadeståndet på 30 miljoner. Skitmycket pengar!! Åtalet gällde ju endast 33 upphovsrättsskyddade material. Om åtalet hade gällt alla de upphovsrättsskyddade titlar som sprids på Pirate Bay hade jag förstått beloppet men nu verkar det orimligt högt.

Mitt juridiskt ovetenskapliga tips är att Pirate Bay kommer bli dömt även i högre instanser men att fängelsestraffet och skadeståndet kommer minska.

Jag vill även tillägga att allt dravel om att detta skulle vara en politiskt motiverad rättegång och att detta innebär en inskränkning i demokratin är just - dravel. De ökningar i antalet medlemmar i Piratpartiet som vi ser idag kommer vara lika kortvarigt som i alla enfrågerörelser.

Media: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

onsdag 15 april 2009

Bra, Göran Rosenberg


Läs artikeln i dagens DN av Göran Rosenberg.

tisdag 14 april 2009

En valsedel?

Ledaren i påsk-NU föreslår att vi ska gå till val 2010 under en gemensam partibeteckning: Allians för Sverige. Vad tycker ni om det? Jag har skrivit det förut på altenberg.se och vidhåller att det är en dålig idé. Vi är fortfarande olika partier även om vi samarbetar i regeringsställning och i många kommuner och landsting. Vi har också olika partikulturer, något som inte minst märks inom samordningskansliet. Jag samarbetar gärna med kd i regeringskansliet i en mandatperiod till även om de i vissa frågor står rätt långt ifrån Fp, men de ska inte ha oss andra som kryckor. Men framför allt tycker jag att det är dåliggt för Fp. Istället för att slukas av en allians för sverige ska vi förnya politiken och driva på samhällsutvecklingen i Sverige och EU. Då är vi som bäst och det behöver Sverige, inte en utspädd allianssoppa.

måndag 13 april 2009

Införa Euron Lyssna på Elisabet Höglunds argument - De är bra

Elisabet Höglund skriver i Expressen den 13 april om att införa Euron

ciitat "Eftersom den Europeiska centralbanken också har låg inflation och låga räntor som mål, borde Sverige inte missgynnas av att införa euron.
Ja, men då förlorar vi ju våra möjligheter att föra en självständig räntepolitik, säger motståndarna. Nonsens, säger jag. Sverige kan aldrig föra en räntepolitik som starkt avviker från den politik som förs av den Europeiska centralbanken.
Jamen exportföretagen då, fortsätter kritikerna. Med euron kan de inte längre sälja lika billigt på världsmarknaden.
Till er vill jag säga, att ständiga devalveringar av kronan - som en flytande växelkurs alltid för med sig - faktiskt betyder en slags illojal konkurrens. Med en svag krona kan svensk industri dumpa priserna, suga ut det gottaste och slippa tänka på att behöva konkurrera med kvalitet och inte bara med pris."

Hennes argument är utmärkta och vi bör ta till oss dessa i valkampen när vi nu argumenterar för euron. Argumenten är klara och raka och går inte att säga emot

fredag 3 april 2009

VAD ÄR "SMART GRID" OCH VARFÖR SÅ VIKTIGT

http://www.new.facebook.com/ext/share.php?sid=153899590354&h=03tYU&u=1uFLt&ref=mf

dumb grids" eller en ogenomtänkt hydrologisk cykel

Ingen vill nog ha dumb grids" eller en ogenomtänkt hydrologisk cykel men nästan alla städer har just det idag.

Få vet vad "Smart Grid" står för i Sverige har det visat sig . I synnerhet är politikerna ovetande klagar många industrimän i dag bla inom föreningen " Power circle" Men det kommer Detta är en Obamas punkter i USA nya miljö&energiprogram

Den hydologiska cykeln är bedrövlig i många städer, tungmetaller spolas direkt ut i sjöar och vattendrag ,risken för bräddning av reningsverk vid hundrårsregnen som nu kommer allt oftare är uppebar (de epedimologiska riskerna är stora enligt läkare, (Hänvisar till ett sem Av Anita Brodin om klimatkrisens hälsokonsekvenser den 25 mars i riksdagen)
Det är inte längre trivialt hur regnvatten rinner genom staden.
Det finns hur mycket som helst att säga om detta. Men tex Växjö kommun har en exemplarisk lösning

Vad är en hållbar stad utifrån klimataspekter men också socialt och ekonomiskt.

Staden måste bli mer sammanhållen,grönare och större om den skall bli hållbar.
Under femtioatlet började vi bygga städer enligt den sk funktionalismen. Vi skapde delar för olika syften tex bostadsområden,affärsområden,arbetsområden,fritidsområden mm helt enligt en funktionalistisk uppdelning. Mellan dessa områden fanns också stora oanvända markområden. Man kunde bla bygga så för att marken var billig. Vad kan vi idag dra för slutsaster.

Det hela skapade bla
 • långa resor och mycket bilåkande
 • monotoni och tråkighet
 • bristande identitet
 • dålig hushållning med naturresurser och kommunala skattemedel
 • utanförskap och social disintegrering

Detta måste vi råda bot på genom en annan stadsplanering, Vi måste förvandla många kommuner och städer för en hållbarare utveckling och stadsplanering.

Den framtida staden måste bli:

 • grönare (mer levande växter)
 • arbets-,bostadsoch affärsområden måste integreras så att man kan gå,cykla till jobbet
 • mer kollektivtrafik
 • elhybrider som bilar med laddställen
 • produktion av lokal energi från vind och sol (detta utesluter inte storskaliga energianläggningar som vatten och kärnkraft på distans)
 • möjligheter att odla mat inom stadens gränser
 • "smart grids" dvs intelligent energiförsörjningsnät som kopplar samman lokal och central konsumtion och produktion av el.
 • genomtänkt hydrologisk cykel dvs vattnets cirkulation i staden måste vara kontrollerad för att undvika emissioner. Därför mer vattenspeglar, fontäner,kanaler,bäckar, sjöar inom staden
 • skönhet och attraktion vid utforming av staden och dess byggnader
 • mångfald, stor tolerans och många mötesplaster för människor

torsdag 2 april 2009

FP:s entrepenörsgrupp

I veckans Nu redovisas resultatet av Folkpartiets entrepenörsgrupp. Jag har läst rapporten ocjh är inte övertygad. Många av förslagen är bra men det känns som att de framförs pliktskyldigt, inte som att politiken faktiskt ska genomföras. Den ekonomiska politiken är ryggraden i all politik. Därför måste Fp föra en mer beslutsam ekonomisk politik. Då upplevs vi också som relevanta för framtiden på en rad andra områden. Sänkt kapitalskatt, ökad konkurrens inom offentlig sektor, skatterabatt för forskning. Bra. Bra. Bra. Men är det någon som tror på det? Jag vill se mer jävlar anamma i den ekonomiska politiken helt enkelt. Jag vill också se den kopplad till klassiska Fp-områden som jämställdhet och socialpolitik. Hur göra det? Lätt att säga men svårare att genomföra. Ni som har läst rapporten. Vad tycker ni saknas?