lördag 29 augusti 2009

En epok i graven, och sedan...?

Nyligen begravdes Ted Kennedy efter ett långt liv i väljarnas tjänst.

I tidningen läste jag att han "dog på sin post", "med flaggan i hand", "kämpade in i det sista", etc.

Vilket misslyckande! - tänkte jag då.

Hans gärningar var allt utom misslyckande egentligen, men jag känner att bland det viktigaste en ålderman bör göra är att se till att staffettpinnen är övertagen. Kanske inget han tänkte på när han återvaldes 2006, men när tänkte han fundera på det?

Jag talar kanske i nattmössan och han hade en bra plan för överlämning. I vilket fall är det en viktig tanke för alla som har förhoppningen att ens arbete ska leva vidare efter sitt avslut.

tisdag 18 augusti 2009

90% av mig vill ha mer kameraövervakning

Jag läser i dagens SvD att 90% av skoleleverna i en undersökning vill ha mer kameraövervakning i skolan. De är övertygad att brottslighet minskar på det sättet.

Jag håller med.

Enda kruxet verkar vara hur bilderna får hanteras. Något förslag på det skrivs inte i artikeln. Mina tankar på det området innehåller bland annat teknik för krypterad inspelning där en åklagare eller dylikt kan ta fram rätt nyckel för uppspelning. Det bör inte vara så svårt.

Jag blir så trött varje gång jag hör om fönsterkrossfester på skolor. Roligare saker för skattepengar kan skolungdomar få.

söndag 16 augusti 2009

Ibra Cadabra - om konsten och rätten att byta lag

När Zlatan Ibrahimovic gjorde klart med sitt lagbyte från Inter till Barca i slutet av juli hyllades han av bägge sidor. Det finns en rad klipp på webben om bytet, alla med känsla men av varierande kvalitet. Här är ett av dem, från tuben:Och här en underbar intervju med Zlatan som 19-åring, vilken viljestyrka och framtidstro!
När Roland Utbult förra veckan bytte lag från Folkpartiet Liberalerna till Kristdemokraterna kom det ett pressmeddelande från Kristdemokraterna men ingenting alls på Fp:s hemsida. Kd har gjort en mycket bra värvning. Det här klippet från Utbults personvalskampanj 2006 visar hur han har jobbat. Gör han ett lika intensivt arbete i valrörelsen 2010 för Kd torde han ha goda möjligheter att komma in i riksdagen nästa år. Jag ser fram emot att höra sång från talarstolen i så fall!Mer om Utbults partibyte: Bohusläningen, Dagen, Expressen/TT, Liberati, SR Nyheter/intervju med Lars Tysklind, riksdagsledamot (FP) Bohuslän. Roland Utbults blogg, bloggaren Bengt Held, tips via Camilla Grepe.

Utbult har verkligen en poäng i sin musik-politik-strategi. Det gäller att visa att man bottnar och att man står upp för sina värderingar. Trots att jag är oenig med Utbult i vissa sakfrågor så har jag den djupaste respekt för att han lyssnat till sin egen inre övertygelse och därmed byter (allians)parti. Med sina utmärkta valresultat i riksdagsvalet 2006 och valet till Europaparlamentet 2009 har han visat hur en slipsten ska dras. Jag önskar dig allt gott, Roland!

onsdag 5 augusti 2009

Spillvärme från kärnkraft möjliggör nollvision för koldioxid.

Våra kärnreaktorers spillvärme räcker det till att i Sverige uppvärma huvuddelen av alla bostäder. Det innebär att man måste bygga stora varmvattenledningar från kärnkraftverken Genom ett smart varmvattennät skulle man kunna hålla vattnet vid lämpligt gradtal trots långa transporter. Någon eller några graders temperatursänkning vid slutdestinationen i vissa lägen kan kompenseras genom tillförsel av marginella energitillskott från annan överskottsvärme. Den värme som uppstår vid produktion av fordonsbränsle via förgasning av biomassa och avfall kan matas in i nätet. Det innebär att den biomassa som eldas upp i värmeverk istället skulle kunna omvandlas till fordonsbränsle. Detta blir ekonomiskt lönsamt och samtidigt räddas klimatet.

Vi skall också betänka att bioenergin i framtiden måste komma från avfall, rötslam, algodling och odling av vissa växter i icke jordbruksområden. Träet i våra skogar måste användas som byggmtrl och endast en mindre del kan bli biobränsle. Biomassan kommer i huvudsak att medelst förgasning omvandlas till fordonsbränslen som tex metanol. Däremot kommer biobränsle som produceras på åkermark att bli marginell eftersom åkermarken behövs för livsmedelsproduktion. Världens jordbruksproduktion behöver fördubblas till år 2030.

Kärnkraften måste få utvecklas och år 2050 är det III:e och IV:e genrationens kärnreaktorer som skapar ett mer kortlivat avfall än dagens reaktorer genom att dagens avfall kommer att förbrännas i dessa reaktorer.

Den förnyelsebara energin kommer i huvudsak från fyra håll vattenkraft, solkraft, geo-energi och bioenergi. Däremot kommer vindkraften att spela en mer marginell roll.

Jag är övertygad att de ekonomiska krafterna om man tar rätt pris för koldioxidutsläppen leder till en vision som beskrivits ovan

Karl-Erik Andersson Västerås

tisdag 4 augusti 2009

Björklund på Såsen

I söndags sommartalade Björklund på Såsen (Societetshuset), Marstrand. Läs talet - klicka på bilden.


Foto: Anders Möller, Tidningen NU

Björklunds retoriska grepp var anfallsstrategiskt. Han definierade mycket av allianspolitiken utifrån det motsatta regeringsalternativet inför valet 2010. Dagens utspel handlade om fördelningen av statsbidrag och gav ett hyfsat genomslag i medierna.

Viktigast var att partiledaren lade till några punkter om energi och miljö till sitt tal. Under politikerveckan i Visby var vart tredje seminarium ett miljöseminarium men ämnet saknades helt i folkpartiets almedalstal.

En liberal miljöpolitik bör bygga på mångfald, lösningarna ska vara teknikneutrala och inte definieras utifrån emotionella argument. Men, att hävda att kärnkraft är CO2-fri är dessvärre felaktigt. "Kärnkraften är helt fri från utsläpp av växthusgaser", sa Björklund i sitt tal.

Varje god analytiker bör utgå från en livscykelanalys av något slag. Den som kan sin kärnkraft vet att uranbrytning är en mycket energiintensiv verksamhet, med växthusgasutsläpp. Det behöver inte per definition vara ett välgrundat argument mot kärnkraft. Däremot handlar det om trovärdighet och engagemang och om att ytterst visa att miljö-, klimat- och energipolitik utgör en naturlig del av folkpartismen också.

Fler rapporter från Marstrand 2 augusti, mycket om utspelet med statsbidragen inför höstens budgetförhandling: DN; SvD; GP; UNT (TT:s text); kritiska Eskilstuna-Kuriren; Sveriges Radio, text och länk till ljudfragment med Björklund.