måndag 23 mars 2009

Oppostionen(V,S,MP)fortsätter med sin låtsaspolitik om klimatet

Oppsitionens senaste utspel visar med all tydlighet att man bedriver låtsaspolitik. Man fortsätter att skapa osäkerhet om hur vårts lands energipolitik kommer att se ut. Det innebär att man vill äventyra Sveriges sysselsättning.
S,V,MP skapar en dyrbar och kostsam politik som ytterligare försvårar skapande av jobb och välfärd.
Ur klimatsynpunkt innebär det att Sverige år 2020 med oppositionens politik kommer att släppa ut mer växthusgas än idag och vi kommer att ha lägre välfärd och färre jobb.Utan kärnkraft kommer importen av fossilenergi att öka.

Med alliansens och framförallt Folkpartiets politik minskar vi ju utsläppen och samtidigt uppnår en billgare klimatpolitik. Det kommer att skapa sysselsättning och välfärd.

Med alliansens och folkpartiets energipolitik kommer vi dessutom kunna hjälpa övriga länder i EU att sänka koldioxidutsläppen tex lägga ned brunkolsverk i Tyskland genom att vi kan exportera energi och dessutom få exportinkomster. Det är dessutom vi i Folkpartiet som visat den framgångsrika energivägen.

Det måste tydliggöras hur farlig oppositionens energipolitik är för löntagare och företagare så att välarna tar avstånd från oppositionen och vi kan med alliansen och folkpartiet fortsätta den lyckosamma väg Sverige slagit in på.

Vi måste hjälpas åt att kraftfullt angripa oppositionen för deras äventyrliga för att inte säga livsfarliga energipolitik som är klimatpolitik på låtsas.

Karl-Erik Andersson EP-kandidat Västerås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar