fredag 27 november 2009

Min syn på bioenergi från skogen sett utifrån helheten

Inte jag heller tror skogen räcker till allt Tvärtom den är mycket begränsad och en viktig koldioxidsänka
Det är därför jag menar att det som inte kan användas till timmer eller massaved skall användas till produktion av biodrivmedel tex metanol,DME leler biogas(CO,H2,CH4) som kan användas som komplentärt drivmedel i elhybrider och vid framställningen uppstår en del spillvärme och den skulle kunna användas i fjärrvärmeverk. Den energimängd som skulle rerfordras för den komplementära driften är mellen 10-20 TWH för hela bilflottan om man i övrigt kör på laddbart elbatteri från nätet.Sen är jag helt kvar vid min idé att huvuddelen av fjärrvärmen i storstäderna skall vara spillvärme från kärnkraft.
Men istället för att köra avfall från Tyskland som är en osäker källa med kanske mycket giftinnehåll så menar jag i Västerås efter det man använt alla sopor behöver ytterligare högst 1 TWH skall ta det från skogsvara och att en sådan skulle kunna byggas ut till ett biokombinat för produktion av DME,metanol eller biogas och att spillvärmen användes till fjärrvärmen i Västerås
Därför menar jag att man går över ån efter vatten när man skall importera avfall från Tyskland

tisdag 24 november 2009

Kommunikationsstrategi viktigare än sakfrågorna

I måndagens Aktuellt i SVT framkom "nyheten" att kommunikationsstrategin kommer att bli viktigare i valrörelsen än sakfrågorna. Jag välkomnar detta, mycket, och är helt övertygad om när vi vet vad vi ska säga så är det viktigare med en strategisk kommunikationsplan som talar om för oss hur vi ska säga det än en politisk handlingsplan. Alltså: det är viktigt med handlingsplan men fördelningen i tid kring att ta fram en handlingsplan i jämförelse med en kommunikationsplan är fortfarande sned. Med andra ord, satsa mer på kommunikation, både lokalt och nationellt.

Se inslaget här, cirka 19 minuter in i programmet: Aktuellt i SVT

torsdag 19 november 2009

Nej till statlig kanon

Frågan om en statlig litteraturkanon finns i Folkpartiets kulturpolitiska samråd, vars svarstid nyss gick ut. Min rubriken skulle dock kunna, och borde kanske, vara mer positiv: Ja till klassikerna!

Den klassiska litteraturen har en självklar plats i skolan, på biblioteken och på mångas egna bokhyllor och nattduksbord. Men en statlig reglerad litteraturkanon kan inte vara rimlig liberal kulturpolitik.

I Stockholms stad har vi haft frågan uppe - på initiativ av den rödgröna oppositionen. I kulturnämnden tog vi politisk ställning: att inte ta politisk ställning. Vi vill inte vara med om att ge vårt stadsbibliotek något uppdrag eller direktiv kring en "stadens kanon" men däremot har vi naturligtvis inget emot att biblioteket tar fram och diskuterar olika listor. Kanske i samverkan med litteraturvetare och andra utomstående, och rimligtvis i dialog med sina brukare, läsarna.

Vi kan ha många åsikter om hur det bör gå till eller vilka böcker och andra verk som hör hemma på olika listor. Men var och en gör sist och slutligen sin egen kanon. Utan politiska direktiv.

Om detta skriver jag och Madeleine Sjöstedt, Stockholms kulturborgarråd, i en debattartikel i veckans NU. Artikeln i sin helhet finns att läsa på min egen blogg.

tisdag 17 november 2009

Cecilia Malmström - vår EU-kommissionär!Alla vi som är så nöjda med nomineringen av nuvarande EU-minister Cecilia Malmström till ny EU-kommissionär och efterträdare till Margot Wallström hyllar henne bland annat här:

Mark Klamberg, Per Altenberg, Nina Larsson, Cecilia Wikström, Sebastian Hallén, Amanda Brihed, Runo Johansson, Mikael Wendt, Mathias Sundin, Gilbert Tribo, Alexander Bard på Liberati, Nina Larsson, Annika Beijbom, Anna Steele Karlström, Niklas Frykman, Catrine Norrgård och många, många fler med oss!

Andra:
Kompetent men okritisk tycker Dick Erixon, Carl Bildt kommer sakna henne i regeringen, Fokus, Brors på DN, AB, Sydsvenskan, SvD, GP, Rydå på UNT.

Hur man sätter upp ett nyhetsbrev

På kommunala riksmötet, på ett av seminarierna, lovade jag att skriva ihop en instruktion om hur man kan sätta upp ett nyhetsbrev, inklusive frågeformulär, utan att använda en massa dyra verktyg.

Detta har legat på min att-göra-lista alldeles för länge, så det får bli ett blogginlägg som beskriver det. Personligen tycker jag att nyhetsbrev är lite föråldrat, men det viktigaste med verktyg på nätet är inte att använda det som för tillfället är modernt, utan att istället använda verktyg som man är komfortabel med.

Jag delar upp min beskrivning i tre delar:

 1. Hur man skapar en enkät
 2. Hur man skapar en epost-lista
 3. Hur man knyter ihop dessa två till ett nyhetsbrev med tillhörande frågeformulär


Att skapa en enkätDetta är faktiskt enklare än man tror, och vi använder google docs för detta. Vi börjar med att gå till docs.google.com där vi börjar med att logga in på vårt google-konto (exempelvis ett gmail-konto) längst upp till höger.

OBS! Om du inte har ett google-konto så måste du skaffa ett sådant, och det gör du genom att klicka på knappen "Kom igång". Den här instruktionen beskriver dock inte den processen, utan utgår från att du har ett konto.

Efter att vi loggat in kommer vi in i själva översikten för google docs. Till vänster ser vi ett antal olika alternativ för vilka dokument vi vill titta på ("All items", "Owned by me", etc). Om inte "Owned by me" är förvalt (markeras med vit text på blå bakgrund) så klickar vi på denna först.

Vi har nu vyn över våra dokument till höger (och om du inta använt google docs tidigare är denna vy antagligen tom). Nu vill vi skapa en enkät.

Skapa nytt dokumentUppe till vänster finns en knapp med texten "Create new" och en nedåt-pil. Klicka på den så får vi upp en lista med alternativ. Här klickar vi på alternativet form och ett nytt fönster öppnas med en ny enkät.

Det första vi gör här är att klicka på texten "Untitled form" och matar in ett bättre namn på enkäten. Jag döper min enkät till "exempelenkät". Sedan klickar jag på rutan nedanför (med texten "You can include [...]") där vi matar in en beskrivning av enkäten, exempelvis att du vill veta vad dina läsare tycker.

Skapa frågorI en tom enkät finns det två frågor skapade från början, så vi börjar med att ändra dessa. På fråga 1 vill jag veta hur folk hittade min enkät, så jag gör följande:


 1. Klickar på texten "Sample Question 1" och ger frågan en bättre rubrik, exempelvis "Hur hittade du min enkät?"
 2. Klickar på rutan för "Help text" och skriver in en beskrivning.
 3. Klickar på dropdown-listan bredvid "Question type", där det just nu står "Text"
 4. I denna lista väljer jag "Multiple choice"
 5. Layouten ändras lite grann eftersom jag nu skapar en flervalsfråga.
 6. Klicka på texten "Option 1" och mata in ett svar.
 7. Klicka på rutan nedanför och mata in ett svar till
 8. Upprepa föregående steg tills du fått så många svar som du vill ha.
 9. Dessutom vill jag ha med alternativet "Other" där folk kan skriva in ett eget svar, så jag klickar på "add 'Other'"
 10. Jag klickar i rutan "Make this a required question" eftersom jag vill att folk ska vara tvungna att fylla i den här frågan.
 11. Slutligen klickar jag på "Done"


Vi ser nu hur layouten ändras igen, eftersom jag är klar med fråga 1. Vi går nu in på fråga 2 genom att föra muspekaren över den. Frågefältet blir gult och till höger dyker det upp tre ikoner; Edit, duplicate & Delete:

 • Edit låter oss redigera frågan
 • Duplicate kopierar frågan så att vi får två identiska frågor
 • Delete tar bort frågan


Klicka på edit (penn-symbolen) och vi ser nu samma fält som i föregående fråga. Jag fyller i fälten på samma sätt som förra gången, men på dropdown-listan "Question type" väljer jag "Choose from a list". Precis som på förra frågan så klickar jag på ett svar i taget och matar in ett möjligt svar tills jag fått med alla de svarsalternativ som jag vill ha.

Då detta är en fråga som jag inte kräver svar på så klickar jag inte i rutan "Make this a required question" utan jag klickar istället på "Done".

Nu har jag ändrat de två frågor som fanns från början, men jag vill ha fler frågor. Uppe till vänster finns en knapp med ett grönt plus och texten "Add item". Jag klickar på den och då öppnas en lista med olika frågetyper.

Jag väljer alternativet "Paragraph text" som är en stor textruta (när man vill att folk ska kunna lämna långa svar). Min fråga skapas, och jag fyller i "Question title" och "Help text" som tidigare. Sedan klickar jag på done.

Olika typer av frågorJag kan fortsätta lägga till frågor genom att klicka på "Add item" tills jag är nöjd. De alternativ som finns när man skapar frågor är:


 • Text: en enkel textruta (för korta svar)
 • Paragraph text: En större textruta (för långa svar)
 • Multiple choice: När man vill att den som fyller i ska kunna välja ett av flera alternativ. Visas som texter med en "radio button" (en rund knapp som man kan klicka på) framför.
 • Checkboxes: När man vill att den som fyller i ska kunna välja flera svar bland de möjliga svaren. Visas som texter med en "check box" (en fyrkantig knapp som man kan klicka på) framför.
 • Choose from a list: Även här ska man kunna ett av flera alternativ, men valet visas som en dropdown-lista där man klickar för ett alternativ.
 • Scale: Här väljer man ett värde mellan 1 & valfri siffra. Kan exempelvis användas för att betygsätta någonting.
 • Grid: Som scale, men för flera frågor i rad med samma svarsalternativ. Kan exempelvis användas för betygsättning av olika aspekter av någonting.


Så fort som du klickar "Done" på en fråga så visas den så som den kommer att presenteras för användaren, så du får omedelbar feedback på hur din fråga kommer att de ut.

Om någonting blir fel kan du alltid klicka på "Edit" för att ändra i frågan eller "Delete" för att bort den.

Spara och använd enkätenJag är nu nöjd med min enkät och vill börja använda den. Jag börjar med att klicka på "Save" längst upp till höger för att spara. Därefter klickar jag på "Email this form" och väljer mig själv som mottagare. Detta för att jag vill se att länken och enkäten blir korrekt. Så, jag matar in min epost och klickar "Send"

Jag har nu skapat min enkät och genom att klicka på länken som jag mailade mig själv så kan gå till enkäten och se hur den ser ut.

Denna länk kan jag nu publicera på en blogg, länka till i Facebook, lägga med i ett nyhetsbrev, etc, men mer om detta senare.

Att skapa en epostlistaDet finns flera sätt att skapa en epostlista. Det enklaste sättet är att helt enkelt skriva ner alla epost-adresser och maila dessa. Nackdelen med detta är att är bökigt att administrera och att vissa epost-servrar inte låter dig skicka ett mail till många personer samtidigt.

Jag kommer istället att använda Yahoo Groups, så vi går till Yahoo groups. Här börjar jag med att klicka "Start your group". Även här krävs en användare, så antingen loggar jag in med min Yahoo-användare, eller så skapar jag en ny genom att klicka på "Sign up for Yahoo!".

När jag väl är inloggad så kommer jag till steg 1 i att skapa en epost-lista (eller en grupp, men en grupp är en epost-lista) och jag ska välja kategori. Jag skriver "sweden politics" och klickar på "GO". I alternativen som visas så väljer jag ett av dessa (exempelvis "Government Politics: By Country or Region: Countries: Sweden: Politics") och klickar på det och därefter klickar jag på "Place my group here".

Jag matar in ett namn för gruppen, exempelvis "Mattias nyhetsbrev" och jag matar in en epost-adress för gruppen, exempelvis kryssamattias@yahoogroups.com (där du matar in texten före "@yahoogroups.com"). Jag matar in en beskrivning och klickar sedan på "Continue"

I det sista steget väljer vi vilken epost-adress som vi själva vill ha utskick på och vi matar in en konfirmationskod.

Inställningar för gruppenEpost-listan är nu skapad, men vi ska också göra lite inställningar så vi klickar på "Customize your group". Första steget är att klicka på "Get started".

Den första frågan handlar om din grupp ska vara synlig eller ej. Här ändrar jag till "No, make the group unlisted" eftersom jag inte vill att vem som helst ska kunna hitta gruppen.

På fråga 2 väljer jag alternativet "People can join only with my approval" eftersom jag inte vill att vem som helst ska kunna gå med i gruppen, utan istället måste jag godkänna alla nya namn.

Slutligen på fråga 3 väljer jag "Only group owner. (Newsletter)" eftersom det är ett nyhetsbrev. Jag vill ju inte att de som läser brevet ska kunna göra egna inlägg på listan, utan enbart att de ska kunna ta emot nyhetsbrevet. Därefter klickar jag på "Next"

Nästa tre frågor spelar egentligen ingen roll, eftersom det är ett nyhetsbrev, men jag ändrar svar 1 till "Yes, messages require my approval" och svar 3 till "No web features; this is a mailing list only". Detta ifall jag någon gång i framtiden vill tillåta kommentarer på listan. Fråga 2 får behålla sitt ursprungsvärde. Sedan klickar jag "Next" igen.

Slutligen klickar jag på "Finish"

Nu har jag skapat min grupp (eller min epost-lista) och om jag tittar på gruppen så kan jag se vilka epost-adresser som finns. Här hittar jag två intressanta adresser:

Subscribe: kryssamattias-subscribe@yahoogroups.com
Unsubscribe: kryssamattias-unsubscribe@yahoogroups.com

Nu kan jag på min blogg skriva ett inlägg om att jag startat ett nyhetsbrev och att den som vill prenumerera på det bara behöver skicka ett mail till subscribe-adressen, dvs kryssamattias-subscribe@yahoogroups.com

Att knyta ihopNär du nu har en fungerande epost-lista, som du använder för dina nyhetsbrev, så kan du koppla ihop denna med enkäter. Skapa din enkät enligt ovan och i nyhetsbrevet så klipper du bara in länken till denna, men instruktionen "Vad tycker du? Ge dina svar här".

När du sedan går till docs.google.com så kan du se en lista över dina enkäter. Klicka på en av dem så ser du de svar du fått in. Du får upp ett excel-liknande ark med alla svar. Här kan du dessutom klicka på meny-alternativet "Form" (tredje längst till höger, precis till vänster om "Tools" och "Help") och klicka på "Show summary of responses". Du får då en sammanställning i form av diagram, staplar, etc, dvs all form av statistik som du behöver.

AvslutningJag hoppas att någon haft nytta av den här genomgången och nu kan skapa ett nyhetsbrev om det är den kommunikationsform som ni föredrar. Själv föredrar jag bloggen som kommunikationsverktyg, men om man ska använda ett nyhetsbrev så verkar det onödigt att använda en massa dyra verktyg när alla verktyg man behöver faktiskt finns gratis.

måndag 9 november 2009

Kärnkraften måste byggas ut för att få balans och för djärvare klimatmål

Vattenfalls åsikter att kärnkraften bör byggas ut ur en logisk följd av klimatproblemen och en ekonomisk rational. Ute i världen byggs nu kärnkraften ut i bla Kina,Indien .


Genom att producera fossilfritt bidrar vi till klimatet och ett elöverskott i Sverige skulle kunna hjälpa andra länder i EU att nå sina klmatmål. Den rödgröna trojkans nej till kärnkraft blir alltmer ohållbar eller vill de störta Sverige i fattigdom och efterblivenhet. Vad skall alla anställda tycka när vår elenergi rycks bort ut näringslivet och industrin får lägga ned. Näringslivet har signalerat kraftfullt att kärnkraften måste byggas ut. Fackföreningsrörelsen tycker nog så också. Eller är det så att den rödgröna trojkan inte kan de fyra räknesätten. Man måste ha balans i energiförsörjningen när du också visat sig att vindkraften inte kan hjälpa vår energiförsörjning utan kräver backupenergi när det inte blåser i tex utbyggnad av älvarna eller reglerkraft från nya kärnkraftverk

fredag 6 november 2009

Spegel, spegel på väggen där


Säg vem som mäktigast i landet är, frågar tidningen Fokus som idag publicerar listan på årets hundra mäktigaste personer i Sverige. (Just nu verkar dock både makthavare.se samt fokus.se ha serverproblem.) Bubblar på plats nummer 72 gör vår partisekreterare samt riksdagsledamot, Erik Ullenhag. Partiledare och utbildningsminister Jan Björklund halkar ned från förra årets tredjeplacering till en fjärdeplats. Marit Paulsen bubblar också på plats nummer 55 som nytillträdd EU-parlamentariker. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni återfinns på 13 plats och EU-minister Cecilia Malmström på plats 25. Nye högskole- och forskningsministern Tobias Krantz är också ny på listan och hamnar på plats 81. Fler folkpartister på listan över Sveriges hundra mäktigaste är bland andra riksdagsledamot Birgitta Ohlsson, Antontia A:xson Johnsson och Helena Dyrssen.

onsdag 4 november 2009

Klimatet inte enda skälet till fossilfritt energisamhälle och att mat + klimat +ekonomi + säkerhet behandlas samtidigt

Lärde mig följande idag av bla professor Kjell Aleklitt Uppsala och Harry Frankl MDH att man måste sluta med fossilanvändningen(kol,olja,fossilgas) maa 1.Peak-oil 2.Säkerhet 3,Ändlighetsgraden 4. Ekonomin på sikt förutom klimatet. Så även om inte klimatfrågan fanns måste vi sluta med fossilenergin.

1. Oljan och fossilgasen kommer snart att ta slut och allt kol som finns är inte tillgängligt
2. Fyndigheterna är koncentrerade till några få nationer och dessa kan då utnyttja sitt läge Därför blir det en säkerhetsfråga
3. Olja och fossilgas är ändliga . Kolet räcker längre men är miljömässigt mycket tvivelaktigt gifter och naturförstöring genom brytningen
4. De ökade priserna till följd av utbudsminskning leder till kostnader som gör att man måste använda annat än fossiler och vid en viss kostnadsökning kollapsar världsekonomin

Värdens välfärdsfunktion kan sammanfattas i följande formel

mat + klimat +ekonomi + + säkerhet

Man måste behndla alla dessa faktorer samtidigt

Approppå bioenergi vid en världsbefolkning av 9 miljarder människor kan man högst av jordbruksavfallet tillverka 30 % av fordonsbränslebehovet i form av biogas
Så bionergin blir bara en dellösning
Resten av fordonsbränslet får tillgodoses genom elektricitet
Huvuddelen av denna energi måste komma från Kärnkraften hävdar professor Frank samt från solenergi och sen lite från vattenkraft och jordvärme. Vindkraften blir marginell eftesom den behöver motsvarande 60 reglerkraft som måste komma från tex kärnkraft och vattenkraft.
Men däremot inte från fossilgas eller brunkol som det är i dagens Tyskland