lördag 28 augusti 2010

Folkpartiets valupptakt i Stockholm och i GöteborgI sitt tal från igår kommenterar Jan Björklund den rödgröna överenskommelsen om Afghanistan. Talet är drygt 44 minuter långt men absolut värt besväret för den som är politiskt intresserad.

Frida M har bloggat om valupptakten idag lördag i Göteborg. Eftersom jag bemannade valstugan vid Kopparmärra under tiden som valupptakten pågick så var jag inte på plats vid Stora Teatern. Därför var det roligt att läsa Fridas rapport.

torsdag 26 augusti 2010

SLUTSATSER EFTER KONFERENS MED SERO PÅ WESTERQWARN 26 augusti

SERO vill ha mer förnyelsebar energi och det är rätt. Men all förnyelsebar energi är inte lika bra
1. Bästa förnyelsebara energi är solenergin och den har bäst utvecklingspotential. Den kan betyda mycket som småskalig energi för bostäder både som uppvärmning och elproduktion men också som storskalig solenergiproduktion i t.ex. södra Europa och Sahara
2. Vattenkraften i storskalig form är utbyggd i Sverige men det är bra med utbyggnad av småskalig vattenkraft. Den bör uppmuntras. Kanske den ger 7 TWH till och kan bli balanskraft till vindenergin
3. Flytande biogas är ett utmärk fordonsbränsle som kan framställas genom rötning och än hellre genom pyrolys av avfall eller biomassa.
4. Det effektivaste fordonsbränslet är el ty den är 4-5 ggr effektivare än fossilbränsle men då skall elen komma helst från sol eller kärnenergi
5. Vindkraften kommer att finnas och bli högst 20 TWH men troligare 10 TWH och den behöver balanskraft i form av vattenkraft
6. Kärnkraften behövs som en basenergi i samhället
7. Bionergi har en begransad användning pga av att allt mer mark kommer att behövas till livsmedelsproduktion
8.Båda förnyelsebar energi och kärnkraft behövs för att ersätta fossilenergin som är helt domninerande idag.

måndag 23 augusti 2010

Helene Odenjung i GP och i P1

Folkpartiets valfilm om skolan:Kommunalrådet i Göteborg Helene Odenjung porträtteras i dagens GP. Städa för att få socialbidrag är rubriken på artikeln och ämnet debatterade Helene även i P1 idag eftermiddagen.

"Arbetsföra socialbidragstagare ska städa gator eller på annat sätt vara en resurs för kommunen för att få ut sina bidragspengar. Ja i alla fall om Folkpartiet får bestämma. Folkpartiet har tidigare föreslagit att göra kommunerna skyldiga att ställa krav på motprestation från bidragstagarna, men ännu har ingen sådan lagändring gjorts. Men i Göteborg vill Folkpartiet sätta igång ett sådant projekt redan nu." (Citat från SR.)

Pär Gustafsson skriver att det handlar om att bryta utanförskapet i Göteborg. Vissa håller inte med, här är en, men i andra länder har man motprestation som krav eller till och med återbetalningsskyldighet när man får ett arbete efter bidragstiden. Det skulle ju kunna vara så att för vissa personer med bidrag kan det vara en sporre att ta sig in på arbetsmarknaden och som Pär skriver: bryta utanförskapet.

torsdag 19 augusti 2010

TVA en intressant projkettyp för länder som Pakistan mfl

http://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee_Valley_Authority

Återindustrialisera Sverige med billig el från kärnkraft


"Bilden ovan symbolisera nedrivningen av gammal industri som början på byggande av ny indusustri"


Det behövs en återindustrialisering av Sverige och det kan ske med hjälp av mer elenergi. Vi skall snarast bygga om våra kärnreaktorer för utökad kapacitet. Elöverskottet som kan uppstå skall vi använda för att dels exportera till övriga Europa för att bli oberoende av kol, olja och gas och dels utveckla energikrävande industrigrenar här hemma såsom stål, metallutvinning, papperstillverkning och kemi. All den ökande malm som kommer att brytas bl.a. i Norrland för export till Kina kan vidareförädlas och därmed sparar man globala transporter till Kina och Indien. Dessa länder kan mycket väl komma att köpa stål och förädlade ämnen istället för bara malm om vi har billig elenergi. Finland räknar med att etablera nya stålverk i Österbotten med energi från sina kärnkraftverk. Detta kan vi också göra i Sverige. Nu gäller det att börja tänka kreativt och affärsmässigt inför en möjlig framtid av ett mycket ekonomiskt starkt Sverige som kan ge alla en utvecklad välfärd utan skatteökningar.

tisdag 17 augusti 2010

Jan Björklund - om studiebegåvade i grundskolan

Så här tycker Jan Björklund att man kan göra med särbegåvade elever:Det är en del som reagerat negativt mot det här förslaget men med lite sunt förnuft kan man väl konstatera att det är rimligt att om det går att fördjupa sig extra i idrott eller musik så är det väl rimligt att samma principer går att tillämpa för andra akademiska specialkunskaper.

Fler som skriver om duktiga elever i skolan:
Marcus Grundén, Rasmus Jonlund, Nikander, Lotta Edholm, Proffstyckarna, Jessica Ericsson, Ida Lindh, Malin Danielsson, Olov Lindquist, Dagens Skola.

måndag 16 augusti 2010

Veckans par, folkpartiets valmanifest och lite blandat

Igår söndag satt Jan Björklund i soffan tillsammans med Marit Paulsen som bytt ståndpunkt i kärnkraftsfrågan. Veckans par:I fredags presenterades valmanifestet, det kommenteras av bland andra Runo Johansson i Tidaholm.

Här Jan Björklund:Gulan Avci och Nina Larsson fick in sin text om språktest på SvD igår söndag också, ett förslag som många folkpartister tycker är riktigt bra:
Jesper Svensson, Pophöger, Karin Långström Vinge är några positiva röster.

Läs gärna Merit Wagersamma tema och jämför med Finland. En kritisk röst kommer från Lena Sommestad som även hänvisar till viisverige som tar upp en intressant OECD-rapport på temat.

Per skriver om nya sifo och att fp går fram. Den nyheten kommenteras även av Mathias Sundin, Martin Andreasson, Tommys tankar, Kent Persson, Peter Andersson, Tokmoderaten och Thomas Böhlmark. Nyligen presenterades också allianskampanjen, samma dag hade vi en alliansbloggträff som var mycket givande. Med en liten alliansledning är det också glädjande att centern ökar lite. Vi är ett bra gäng i folkpartiet och i alliansen. Nu kör vi!

tisdag 10 augusti 2010

Kommunal miljö och energipolitik

FP vill säkerställa smart, miljövänlig, säker och billig energi och därför vill vi arbeta med följande frågor lokalt;
• Energin skall användas så bra som möjligt i boende och transporter
• I huvud enbart byggande av lågenergihus och smarta energieffektiviseringar i äldre bostadsbestånd
• På lokal nivå skall förnyelsebar energi t.ex. solkraft, jordvärme, biogas uppmuntras. Ett smart elnät som innebär att el skall kunna säljas och köpas mellan husägare, företag och Mälarenergi
• Ökad biogasproduktion av avfall från hushåll, lantbruk, industri och skogsbruk genom förgasning och rötning. Samarbete mellan kommun, lantbruk och företag skall utvecklas inom biogasområdet.
• Avskaffa fossilbränningen vid kraftvärmeverket och ersätta det med eldning av biobränsle och avfall senast 2014
• Undersöka möjligheterna till spillvärme från Forsmark i Mälardalen
• Kärnkraft och vattenkraft som förser oss med billig basenergi på nationell nivå.

Den kommunala miljö och energipolitikens grunder
Den snabba förbrukningen av vårt naturkapital i form av energikällor och vatten är ett kritiskt världsproblem. Utvinningskostnaden av olja, gas och kol kommer att bli allt högre och trots klimatdebatten kommer efterfrågan att öka bl.a. i de nya tillväxtekonomierna bl.a. Kina och Indien. Priserna kommer att rusa i höjden och detta blir ett avgörande skäl att gå över till förnyelsebar energi och kärnkraft. Kommunala energiverk ser redan att biobränslepriserna (skogsråvara och avfall) ökar kraftigt genom starkt stigande efterfrågan. Det blir dyrbart att importera dessa alltmer knappa energiråvaror som dessutom är skrymmande och kommer att kosta mycket att transportera.
Den lokala förnyelsebara energin i form av sol, jordvärme och värmepumpar blir därför viktig och konkurrenskraftig. Jordbruket bör dessutom öka sin självförsörjning av energi via biogas framställt av gödsel och avfall. Denna produktion skulle kunna integreras med kommunernas biogasproduktion av hushålls och industriavfall. En kraftigt ökad biogasproduktion kan åstadkommas genom förgasning av avfall. Biogasdrift tillsammans med el- och elhybridbilar kan på sikt ersätta behovet av fossilbaserad bensin och diesel.
Det behövs en stabil baskraft som kan producera billig miljövänlig, el och detta är kärnkraften. Därför är det viktigt att beslut tas om att bygga om våra kärnkraftsverk till nya generationers reaktorer . Därmed läggs grunden för stabilitet, ekonomisk tillväxt och fortsatt välfärdsutveckling.
Lokal förnyelsebar energi och central energi (kärnkraft och vattenkraft) kommer att samverka genom smarta elnät och skapa ett energioberoende som är viktigt i en alltmer turbulent värld där man konkurrerar med alla medel om de knappa resurserna. Det som krävs är nya 6 affärsmodeller för de som producerar och distribuerar energi. Villaägare, bostadsrättsföreningar och hyresrättsföretag kommer att både sälja och köpa energi. Alla juridiska hinder för detta bör undanröjas snarast genom ändrad lagstiftning. Energibolag måste bli förvaltare av smarta elnät.
I byggandet blir det dels viktigt att dels bygga enbart lågenergihus med möjligheter till egen energiproduktion och dels finna kostnadseffektiva metoder för att göra det äldre bostadsbeståndet lågkonsumerande av energi . Här finns dock stora outnyttjade takytor som kan användas för solenergi. Bostadsaktiebolaget Mimer förfogar över mer än 40 hektar lediga tak.
För kommunerna är det nya spännande energistrukturer som växer fram och man får inte bita sig fast i det förgångna utan man måste se den ljusa framtiden an.

Det kommunala bostadsaktiebolaget MIMER
• Mimer skall bli föregångare inom energi- och miljöområdet
• Påbörja byggandet av nya ekologiska bostadsområden med lågenergihus och lokal energiproduktion.
• Utnyttja lediga takytor för värme och elproduktion via solenergi. i det befintliga bostadsbeståndet

tisdag 3 augusti 2010

Miljöpartiets livsfarliga mål
Konsekvenserna av tre livsfarliga miljöpartistiska mål skall analyseras inledningsvis och
1. MP vill inte ha ekonomisk tillväxt
2. MP vill avveckla kärnkraften och får därmed brister i sin energiförsörjning som de inte har täckning för. De talar om att importera grön el ( som inte kommer att finnas )
3. MP vill begränsa transporter, resande och handel
Samtliga dessa tre punkter ger ödesdigra konsekvenser för svensk välfärd och säkerhet.

I huvudsak innebär en sådan politik följande
1. Ett definitivt slut för välfärdsstaten.
2. En minskad sysselsättning
3. Sverige blir sårbart och kan utsättas för ekonomiska utpressningar av stater som innehar stora fossila resurser
4. En ökad lokal och nationell isolering genom färre resor och minskad handel
5. Sverige kommer att missa sina chanser att ytterligare utveckla välfärden
6. Sverige kommer inte internationellt kunna bidra till att klimat och miljöproblemen löses
På ren svenska innebär miljöpartiets politik att Sverige blir fattigare och kommer att inte att kunna uppehålla sin välfärd. Det innebär också att ett antal utvecklingsmöjligheter för svenskt näringsliv och det svenska folket missas. I förlängningen skulle MP ;s politik leder till situationer massarbetslöshet, svält och gammalt armod.
Vi säger till alla väljare att inte låta sig förvillas av de rödgrönas politik och i synnerhet det som leder till kaos och tillbakagång för Sverige Man måste se de sanna sambanden och handla därefter. Det kan låta gulligt med vissa förslag från MP med de leder rakt i fördärvet.
Folkpartiet har en politik som håller och kommer att utveckla landet och ta till vara de möjligheter som skapas av miljö- och försörjningskriserna i världen. Vår globalism och internationalism står obruten. Den rödgröna trojkan står för destruktiv politik och en rödgrön regering måste förhindras genom ett intensivt upplysningsarbete om vad den rödgröna politiken skulle kunna leda till.