tisdag 28 februari 2012

Fjärrvärmen kan bli katastrof

Det är svårt att få politiken att ta miljöfrågorna på allvarI VLT den 28 februari skrev jag

Fjärrvärmen kan bli katastrof
I sista numret av Fjärrvärmenytt beskrivs vad som skall göras i Västerås. Slutsatserna efter läsningen är att fjärrvärmen kan bli en kommande miljökatastrof.
Fartyg med avfall kommer att gå in i en råvattentäckt med okända mikroorganismer under vattenytan och i ballasttankarna. Lossning från fartygen medför dammproblem och troligen också luktproblem. Miljöfarliga sopor 50 000 Ton skall hanteras. Var den giftiga askan skall deponeras eller behandlas är olöst? Filterestprodukterna kommer att medföra problem. Många giftiga ämnen (bl.a. cancerogena ämnen) kommer att släppas ut i luften Kylvattenintaget fungerar som en FISK-HÅV. Kommunen och Mälarenergi måste tänka om genom att lägga ned sopimportprojektet och börja tänka på lokal självförsörjning av energi.

måndag 13 februari 2012

Seminarium om lokal energiförsörjning i stadsbibliotekets hörsal Västerås den 13 mars 2012 kl 18.30

Seminarium om lokal energiförsörjning i stadsbibliotekets hörsal Västerås den 13 mars 2012 kl 18.30


Världens naturresurser överutnyttjas och de ekonomiskt utvinningsbara resurserna av bl.a. olja, gas sinar. Våldsamma prisökningar på energi är att vänta. Ändringar till varmare eller kallare klimat som människan kan påverka kan medföra svårigheter med energiförsörjningen. Det finns risk för avbrott i energileveranser utifrån. Det är viktigt att eftersträva ren energi utan skadliga kemikalier som kan ge förgiftningar. Hållbara kretslopp måste åstadkommas. Av dessa skäl är det angeläget att åstadkomma en lokal självförsörjning av energi för boendet.
Flera länder i Europa är beroende av importerad energi vilket medfört svåra problem denna kalla vinter. Människor får frysa och blir utpressade. Osäkerheten i Iran och arabvärlden är ett annat orosmoment och priset på olja riskerar att snart komma upp i 200 dollar fatet.

Seminarieprogram:• En plan för självförsörjning av energi för boendet Karl-Erik Andersson miljöpolitiker

• Möjligheter och erfarenheter av lokal energi Eric Söderberg miljöpolitiker och konsult

• Varför halm, solenergi och ackumulatortankar? Åke Rullgård energidebattör

Ett exempel från verkligheten Owe Lundgren elingenjör och villaägare

• Diskussion


Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan och Gröna LiberalerVÄLKOMNA!

onsdag 1 februari 2012

Finanspakten är bra


Finanspakten är bra


Det europeiska samarbetet står inför sin största utmaning i modern tid. Finanskrisen gör att ett antal länder står inför stora omställningar. I det arbetet måste Europas länder hålla ihop. Samarbete mellan de europeiska länderna är vägen ut ur krisen.
Finanspaktens förslag innebär att varje land skall ha balans i sina statsfinanser och att ländernas statsskulder ska begränsas. Dessutom ska EU:s förmåga att gripa in mot länder som inte sköter sig ekonomiskt öka. Att Sverige finns med där de viktiga frågorna om Europas framtid diskuteras är viktigt. Europa kommer att gå stärkt ur krisen och våra barnbarn kommer att uppskatta det som nu görs. Vägen till ett enat Europa är lång men nödvändigt i den nya globala världen. Jobben och miljön kan endast räddas genom ett starkt samverkande Europa.