tisdag 29 maj 2012

Hearing och diskussion om användning av lokala energitillgångar 31 maj 2012 i stadsbibliotekets hörsal kl 18.30

Varmt Välkomna Studieförbundet Vuxenskolan och Nätverket för användning av lokala energitillgångar, NALE Ni inbjuds till hearing och diskussion om användning av lokala energitillgångar 31 maj 2012 i stadsbibliotekets hörsal kl 18.30 Program: 1. Kort presentation av systemlösningar för uppvärmning av bostäder med användning av lokala energitillgångar 2. Hearing av de politiska partiernas inställning till användning av lokala energitillgångar - Användning av lokala energitillgångar t.ex. sol, grot, halm, energigrödor, hästgödsel , rötslam mm - Omställning till en lokal energiförsörjning för boende och transporter som skulle kunna skapa nya jobb främst för ungdomar - Utveckla fler företag - Stimulera lantbruksnäringen - Skapa långsiktig hållbar energiförsörjning för boende och transporter i en osäker global omvärld - Utveckla näringslivet i Västerås. Partiföreträdare b> Vänsterpartiet Robert Klerfors Socialdemokraterna Carin Lidman Miljöpartiet Miakel Vilbaste Centerpartiet Magnus Ekblad Folkpartiet Henrik Östman Kristdemokraterna Sture Thorseng Moderaterna Thomas Salzman Sverigedemokraterna Ej meddelat namn men vill deltaga

fredag 25 maj 2012

Välkommen 31 maj kl 18.30 Stadsbibliotekets hörsal i Västerås Seminarium och utfrågning av politiker om användning av lokala energi för boende

Följande frågor kommer att tas upp för kommentarer från de närvarande politikerna: - Användning av lokal energitillgångar: sol, energigrödor, flis, grot, halm, pellets, rötslam ved, m.m. för husuppvärmning i Västerås - Omställning till ett system för husuppvärmning och transporter som utnyttjar lokala energitillgångar och som skapar nya jobb, främst för ungdomar - Utveckling av nya företag och stimulans av lantbruksnäringen som följd av det nya systemet - Utveckling av näringslivet i Västerås. - Förberedelse för långsiktig, hållbar energiförsörjning för husuppvärmning och transporter i en osäker, global omvärld Partiföreträdare Vänsterpartiet Robert Klerfors Socialdemokraterna Carin Lidman Miljöpartiet Miakel Vilbaste Centerpartiet Magnus Ekblad Folkpartiet Henrik Östman Kristdemokraterna Sture Thorseng Moderaterna Thomas Salzman Sverigedemokraterna Ej meddelat namn men vill deltaga Du är välkommen att skicka synpunkter på denna hearing, förslag och frågor om framtida energiförsörjning till någon av följande adresser: Studieförbundet Vuxenskolan och Nätverket för användning av lokala energitillgångar, NALE Karl-Erik Andersson karlerikandersson@tele2.se Georg Lagnerius lagnerius@telia.com Åke Rullgård pidoc@swipnet.se

måndag 21 maj 2012

Flygplatsen i Västerås är en bra sak

Flygfältet är både på kort och lång sikt bra för Västerås Ulf Hedman m.fl. bl.a. den 11 maj 2012 har i VLT efterfrågat en nyttobeskrivning av flygfältet i Västerås. Ett 60-tal personer har sysselsättning genom den direkta flygverksamheten såsom flygplatstjänster, flygledning och helikopterverksamhet. Ett 25 tal lärare och 300 elever vid Hässlö Gymnasium och Scandinavian Air Academy använder dessutom flygfältet för utbildning av piloter och tekniker. 2011 var passagerarentalet ca 150 000 vara c:a hälften kommer från Västmanland och huddelen av dessa från Västerås. Det är en uppenbar nytta att kunna flyga billigt till London, Alicante mfl destinationer. Det är också uppskattat att kunna flyga charter från Västerås. Vid samtal med näringslivet är man i i huvudsak positiv till flygplatsen och vår fortsatta framgång är beroende på det vi kan erbjuda. Ledamöterna i flygplatsstyrelsen ser det som sitt uppdrag att utveckla flygplatsen för anslutningsflyg, fraktflyg, turism och skolflyg. Det är inge kliché att säga att flygplatsen precis som hamnen, E18,Mälarbanan, Södertäljeslussen är mycket viktiga pusselbitar för det framtida Västerås. Det är mycket rimligt med de underskott som redovisas för att säkerställa möjliga utvecklingar av Västerås framtid. Det är också ett statligt intresse att det finns flygfält i Mälardalen för framtida expansion av flyget då det inte kommer att räcka med Arlanda och Skavsta. Flygfält i Mälardalen blir alltmer komplementära till varandra och inte konkurrerande och snabbare förbindelser mellan fälten kommer att utveckla samtliga fält. På flera håll ute i världen kring de större städerna är sådana förhållanden redan en realitet. Olika flygbolag väljer att lokalisera sig till olika flygfält i sådana kluster av flygfält Jfr tex med flygfälten kring New York. Flyget kommer att under kommande decennier expandera kraftigt genom den ökande globaliseringen och dagens miljöproblem kring flyget löses genom nya bränsleeffektiva flygplansmodeller, smart ruttplanering och biobränslen. Karl-Erik Andersson (FP) Ledamot av flygplatsbolaget

lördag 5 maj 2012

Flygplatsen handlar om jobb i Västerås och Västmanland.

Flygplatsen handlar om jobb i Västerås och Västmanland. Artikel i VLT den 5 maj Ulf Hedman menar i replikartikel den 28 april att det är ett klichéuttryck att sätta Västmanland på den globala kartan. Mikael Berger menar den 2 maj att Västerås subventionerar Stockholmares resor och slutligen Jan Nilsson den 4 maj att underskotten inte är obetydliga och detta i replik till min artikel den 26 april Flygplatsen en regional resurs. De har alla fel Om flygplatsen skulle läggas ned så förlorar regionen och Västerås en utvecklingsresurs. Möjligheterna att utveckla företag och jobb kommer att begränsas. Flygplatsen kan göras till medel för ökad turism, mer fraktflyg och anknytningar till internationella storflygfält. Mer kan göras idag av denna resurs. Alla aktiva åtgärder bör vidtas för att främja Västerås stads och länets utveckling av företag och nya jobb. Flygplatsen är en viktig pusselbit för den framtida affärs- och näringslivskartan. Den är en strategisk resurs för en framtida kunskaps- och logistikstad och utan den fattas en viktig pusselbit för framtiden Det är ingen kliché att vilja sätta Västmanland på den globala kartan. Pilot och flygteknikerutbildningen är en annan viktig verksamhet vid flygfältet. Mikael Berger skriver att flygplatsbolaget subventionerar Stockholmarnas flygresor. Detta är helt fel. Av passagerarantalet vid Västerås flygfält kommer endast 10 % från Stockholm medan 75 % kommer från Västmanland, Dalarna, Närke och Gävleborgs län. Flygplatsen har ett regionalt upptag. Underskotten är obetydliga om man relaterar till kommunens omsättning som är 6000 miljoner (6 miljarder kronor) dvs. underskottet för flyget är mindre än halv procent. Jämför man över en tioårsperiod kommer busstrafiken att subventioneras med upp mot en miljard kronor att jämfört med de 150- 200 miljoner kronorna för flyget under samma tid. Området där flygplatsen ligger är inget bra alternativ för bebyggelse och kan inte få de livs- och upplevelsemiljöer som framtida bostadsområden kräver. Det finns många trevligare alternativ för bebyggelse i Västerås. Stadsdelarna måste vara attraktiva och lockande för de kunskapsarbetare som Västerås kan locka till sig. Johannisbergs flygplats kan emellertid läggas ned och bli en framtidsstadsdel. De som vill satsa på Västerås och Västmanland och de som tror på länets unika utvecklingsmöjligheter måste ha flyget med sig i verktygslåda. Karl-Erik Andersson(FP) Ledamot av flygplatsbolaget “ Mälargatan 10 72210 Västerås 070-5508360 Kea120430