söndag 29 mars 2009

Sanningar och lögner i energidebatten och en korrigering

Följande påståenden kan höras i debatten och de måste korrigeras

1. Sverige har god tillgång på bioenergi. Fel - Det är redan nu bränslebrist för biobränsleeldade kraftvärmeverk. Priset ökar kraftigt och man importerar biobränsle.

2. Vindkraften kan ersätta kärnkraften. Fel Vind svarar idag för endast 1 % av behovet idag och dessutom blåser det aldrig jämnt så därför måste vindenergin backas upp vattenkraft och kärnenergi. På kontinenten i europa finns knappast vattenkraften och skall man inte backa upp med kol eller gaskraft så återstår egentligen bara kärnkraften och i framtiden storskalig solenergi..Däremot är vindkraften ett värdefull komplement tillsamans med kärnkraft och annan förnyelsebar energi. Smarta nät blir en förutsäätning för samverkan mellan energikällor. (Smart Grids)

3 Kärnkraften är ändlig mao uranet räcker inte Fel Nästa generations kärnkraft kommer att utnyttja uran och torium till högre effektivet så det kommer att räcka i flera tusen år. Därefter kommer fusuinskraften som använder väte som bränsle .

4. Avfallsproblemet för kärnkraft är inte löst Fel. Genom transmutationstekniken i nästa generations kärnkraft kan allt långlivat avfall brytas ned till kortvarigt avfall. Dessutom blir då avfallet en bränslekälla

5. Solkraften är dyrbar.Fel Den kommer att bli avsevärt billigare och kommer att vara en av de mest löftesrika enrgikällorna vid sidan av kärnkraft och energieffektivisering i smarta nät och apparater.

6. Kärnkraft är farligt. Endast om man inte sköter säkerheten men idag är säkerheten stor. Däremot är kolbrytning och hantering av fossilbränslen och förbränning något som dödar tusentals männsikor varje dag dels i direkta olyckor och dels i form av sjukdomar såsom cancer,luftvägsinfektioner,tungmetalsförgiftningar mm

7. Torv är en förnyelsebar enrgikälla Fel Torv är fossil och då man bryter torv och bränner den ökar man koldioxid halten i atmosfären. Det tar lång tid att bygga upp en torvmosse. Det är bättre att odal skog på torvmossen ty då binds än mer koldioxid. Högst 10-20 % av enrgibehovet kan komma från vindkraft resten måste vara vatten och kärnkraft

8. Det går inte att helt ersätta de fossila bränslena. Fel Det går om man gör en klok kombination av förnyelsebar enrgi (sol,vind och vatten samt viss bioenergi), enrgieffektiviserar samt bygger ut kärnkraften. Då skulle man uppnå en nollversion av koldioxidutsläpp. Det borde var möjligt mellan 2030 och 2050 om tillräckligt starka incitament och styrningar sker från politiken i Sverige coh EU

Karl-Erik Andersson
Gröna Liberaler Västmanland

3 kommentarer:

 1. Kärnkraften är ändlig - det skriver du själv. Hur länge den räcker är sedan en annan fråga.

  Att avfallsproblemet inte är löst tycker jag är uppenbart. Avfallet finns ju kvar, vilket är en definition av problemet finns kvar. Övertro på nästa generation teknik är inte helt ovanligt.

  Kärnkraften är (som du antyder) farlig om man inte sköter säkerheten. En miss kan ge katastrofal påverkan på stor del av planeten.

  Jag är inte energiexpert, men enligt wikipedia så står det om torv: "Kring sekelskiftet 2000 var nybildningen av torv i Sverige större än avverkningen." (alltså förnyelsebar).

  Jag är förövrigt ganska neutral i energifrågor. Det finns fördelar med de flesta nackdelarna och omvänt.

  SvaraRadera
 2. Avfallsfrågan är löst. KBS-3 metoden går till granskning nästa år. Med mindre än att myndigheterna inte lita på att naturlagarna fortfarande gäller så kommer den att passera.

  Solkraft har samma problem som vindkraft: när det inte lyser någon sol, då har man ingen kraft.

  SvaraRadera