lördag 31 oktober 2009

Minnesanteckningar 091028 Västerås / Västmanland Klimat - energi - mljögrupp

Följande slutsatser drogs och därmed kan dessa 8 teser spikas upp:

1. All förbränning är av ondo och även den med biobränsle ty det ger också koldioxid och skapar ämnen som är cancerogena och mikrostoft som kan orsaka luftrörssjukdomar

2. Biobränslen skall ej transporteras långa sträckor enär det är skrymmande och kräver för mycket transportarbete per energiinnehåll. Biobränslen skall nyttjas så nära källan som möjligt och omvandlas till elenergi, värme och/eller skall genom förgasning omvandlas biogas (kolmonoxid, metan, vätgas och/eller metanol)

3. Avfall skall inte heller transporteras långa avstånd och dessutom består avfall också av ämnen med fossilt ursprung. Innehåller också stora mängder gift bla bly, kvicksilver, kadmium. Import från andra länder är osäkert för dessa länder kan behöva avfallet själva. Närodlade/närväxta biomassor från skog och skogsbruk i Mellan-Sverige får användas av Mälarnergi samt regionens avfall och sopor, skörd av näringsfällor, trädgårdsavfall och gallring i kommunens parker/skogar

4. Biobränslena bör på sikt helt reserveras för fordonsbränsle för användning vid elhybridbilar, lastbilar och som flygbränsle. Vid dessa tillverkningsprocesser bildas spillvärme som kan användas i uppvärmning av bostäder. Ett bioenergikombinat av denna typ utanför Västerås är en intressant idé

5. Nybyggnation och ombyggnationer skall sikta till byggnader och fastigheter där lokal energi produceras i form av solceller, jordvärme och vind och dessa kommer att ibland få el-överskott som kan levereras ut på nätet. Smarta elnät för att mäta, prognostisera samt styra energianvändning/produktion kommer till stånd. Affärsmodeller och lagstiftning kommer att förändras.

6. Kärnkraften behövs som baskraft och kan vid nya kärnkraftverk också kunna bli reglerkraft för vind och solkraft. Hett vatten från Forsmark är möjligt för hela Mälardalen distribuerat i ett intelligent varmvattennät. Spillet från kärnkraftverken räcker till hela landet bostdsuppvärmning men nu går det ut i sjön. Någon grads sänkning är inget problem för man kan addera till energi och höja och det är ändå vinst. Ett sådant projekt bör initieras

7. Dagvatten från staden och avrinning med näringsämnen från jord/skogsbruket skall fångas upp i näringsfällor d v s dammar där det odlas bl a odlas vass, andra växter, alger. och pilträd som kan skördas och bioförgasas. Mälarens vatten skall räddas. Grönalgsblomningen på sommaren/hösten skall stoppas och det skall bli möjligt att bada i hela Mälaren

8. Snabbtågskommunikationer är viktiga. Skall man bygga på traditionell teknik eller på magnettåg? Tipset är att båda lösningarna kommer nog att existera i en snar framtid. Magnettåg har en avsevärt högre investeringsutgift men blir avsevärt billigare på sikt genom minskat underhåll, större transportkapacitet, större tillförlitlig och tillgänglighet. Sträckan Västerås Stockholm skulle ske på 15 minuter och därmed skulle hela transportkartan målas om och möjliggöra en fantastisk framtid för Västerås och Mälardalen. Man skall söka lobbya fram ett magnettågsprojekt för Mälardalen samt en pedagogisk broschyr

Närvarande: Örjan Thorsell, Sture Larsson, Britt-Inger Lindell, Jakob Ostrowski, Henrik Östman, Harriet Andersson, Göran Landerdahl, Carl-Åke Utterström, Bengt-Åke Nilsson samt ordföranden Karl-Erik Andersson

söndag 25 oktober 2009

Backchannel till landsmötet

Jag passar på att tipsa om Martina Linds och att dricka liberalts backchannel till landsmötet.

En "backchannel" är en plats på twitter där man kan diskutera något samtidigt som det pågår (och innan och efter förstås). Ett slags ”twitterforum” eller en ”dialogkanal” kan man kanske beskriva det som. Backchanneln är en konversation online om landsmötet: där kan man tex diskutera motioner inför landsmötet, kommentera Jans tal samtidigt som det pågår, ställa frågor eller applådera den som talar, digitalt.

Så här gör man: Starta ett twitterkonto om du inte redan har ett. När du vill twittra om landsmötet skriver du en hashtag (#) och taggen (dvs ordet) ”fplandsmöte” , dvs #fplandsmöte någonstans i ditt twitterinlägg.

Gå in och läs mer på att dricka liberalt.

lördag 24 oktober 2009

Dags att vädra ut

Foto: Hans Runesson

Det är dags att ta debatten, av respekt för vår demokrati. Det är bra att fler personer vill engagera sig i debatten och i politiken. Det är bra att gammelpartierna får utvärdera sin egen roll i samhällsdebatten och att vi gemensamt hittar bättre vägar att aggregera och formulera medborgarnas behov inför valet 2010. Det är bra att Helin valde att publicera texten i måndags!
______________________________

I tisdags mötte Folkpartiets Fredrik Malm jå i direktsänd duell i SVT:s Debatt. Pågår under de första elva minuterna av sändningen.

Den publicistiska förklaringen till varför Debatt valde att sända duellen Malm/jå, Belinda Olsson:____________________

Och
DN, DN:s ledare, Expressen, Newsmill, SvD, Sydsvenskan, UNT, GP, Makthavare, Neo, Expo, Arena, Per Altenberg, Annika Beijbom, Mark Klamberg, Seved Monke, Haddad, Ingerö, Svensson, Laakso, Svansbo, Frykman, Wendt, Steele Karlström, Pettersson, Cwejman, Bjereld.

fredag 23 oktober 2009

Tunnelbanan är bara nästan klar

Varje gång jag ser en karta så är blir jag irriterad över hur nära tunnelbanan i Stockholm är utbyggd.

Jag vet att spårväg är billigare. Men varför avslutades Hjulsta-linjen 600 meter från pendeltåget i Barkarby? Hagsätra-linje är bara 800 meter från pendeln i Älvsjö?

Så lite, så lite, så lite kvar för att slå ihop det sista av Stockholms två främsta kommunikationsmedel.

Argument varför det inte är gjort finns säkert, men de är inte uppenbara.

(Akalla-linjen har potential att knytas ihop också, men där är spårväg planerad i en framtid)

tisdag 20 oktober 2009

Drag under galoschernaSd:s partiledare backar efter debattartikeln i gårdagens AB. Ikväll är det debatt i SVT där riksdagsledamot Fredrik Malm deltar. Debatt i SVT sänds kl 20:30. På morgonen har Maud Olofsson debatterat med JÅ, klippet är drygt 12 minuter.
Mer: AB1, AB2, DN, SvD, Expressen, GP, UNT, UNT2, Newsmill, Klamberg, Beijbom, Monke, Svensson, Ingerö, Krassman

måndag 19 oktober 2009

Politiskt bär vi agera för att få till stånd de verkligt intelligenta näten.

Smarta elnät ”Smart grid”, är en vision om hur det framtida elnätet ska se ut. De traditionellt byggda elnäten har egenskaper som börjar skapa problem. Elproduktionen sker mestadels centralt i stora kraftverk och elen transporteras enkelriktat ut i regionnät och distributionsnät.

Mer förnybar el betyder att det blir mer vanligt med geografiskt spridd produktion från vindkraftverk och solceller på fastighetstak. Det kan göra att strömmen går åt ”fel” håll i elnätet. Produktionen av förnybar el ger också mycket mer varierad produktion, vilket ställer ännu högre krav på balanserande reservkraft eller energilager i någon form.

Möjligheter att spara
Ett annat viktigt krav är att konsumenterna måste medverka för att anpassa användningen till produktionen. Det kan innebära att industrin eller privatkonsumenten går med på att stänga av en del av sin elanvändning när det är hög belastning på elnäten, och för det krävs bland annat smarta styrsystem och smarta elmätare. Smarta Elnät innebär stora möjligheter till besparingar/effektiviseringar och en aktiv samverkan mellan olika förnyelsebara elenergikällor som kan vara både storskaliga verk och småskaliga enheter (i tex bostadsområden).

Incitament att spara energi
Stora industrier har energieffektiv produktion och energilager som tar över när elproduktionen är ansträngd, allt för att undvika utsläpp från reservkraftverk.
Många villor har solceller som genererar el och alla har smarta elmätare som kan både sälja och köpa el och ge incitament för att dra ner elkonsumtionen när nätet är toppbelastat. Och utanför husen står elbilar vid en laddstolpe som laddar extremt snabbt, mäter och fakturerar. Det krävs nya affärsmodeller för mätning och avräkning med hjälp av Internet och telekommunikation.

Ny lagstiftning och byråkratisak hinder
Problemen är t.ex. att det kan vara svårt att få tillstånd att pumpa in sin egen genererade överskottsdel på nätet. Skattesatser och taxekonstruktioner obstruerar detta idag.


Politiskt bär vi agera för att få till stånd de verkligt intelligenta näten.
Detta är något att ta upp för våra riksdagsledamöter.Dessutom sitter svenska företag som ABB i täten för denna utveckling

Många vill göra egen energi
En enkät som elkraftbolaget Fortum gjort visar att 9 av 10 tillfrågade är positiva till att producera och sälja egen energi.
8 av 10 skulle köpa solceller och placera på taket om de såldes på ställen som till exempel Ikea, Bauhaus och K-Rauta och var lätta att installera.
7 av 10 anser också att det borde vara standard med såväl solceller/vindkraftsverk på taket som laddstolpar framför husen när man bygger nya flerfamiljshus.
Intresset är relativt jämt fördelat mellan olika åldersgrupper och kön. Fler villaägare än boende i flerfamiljshus vill bli elproducenter.
- Priset kommer att bli avgörande för utvecklingen, säger Marie Fossum som är ansvarig för affärsutveckling på Fortum.
- Det är som med luftvärmepumpar: ser man att man kommer att tjäna på investeringen inom rimlig tid slår man till, annars blir det inte av.
Undersökningen genomfördes i maj 2009 och är baserad på svaren från ett slumpmässigt urval av 1 017 svenskar mellan 18 och 80 år.
.

söndag 18 oktober 2009

Vad ska man utbilda sig till? Experterna svarar

SVT har ett nytt program som heter Dina frågor - om pengar. Underrubriken säger att "experterna svarar på tittarnas frågor". Ett riktigt bra grepp och jordnära reportage. Men, en av experternas svar handlade om vilket yrke och utbildning man ska välja för att få jobb i framtiden. På frågan "Vilka yrken ska man satsa på för att få jobb?" svarade representanten från arbetsförmedlingen:
1.Transportyrken
2.Industriarbeten, inte de som kräver högskoleutbildning, efter tilläggsfråga från programledaren
3. Anläggnings- maskins- och betongarbeten.
Och på frågan "Vad ska man absolut undvika att utbilda sig till?" så svarar samme person: Det man ska undvika är generella utbildningar, exempelvis samhällsvetenskaplig linje där det kan vara svårt att få jobb efteråt.

Det är jättebra att många människor väljer praktiska yrken men det är också väldigt bra om vi får ännu fler högskoleutbildade och dessutom fler med spetskompetens. Svaret som han ger är både kortsiktigt och felaktigt och är sådant som man verkligen inte vill att ungdomar ska ta till sig. Självklart ger inte samhällsvetenskaplig linje direkta jobb men det är inte heller dess främsta syfte, utan det är en studieförberedande utbildning, det vet nog de flesta, men det var inte vad som presenterades när SVT frågade experterna. Dåligt av SVT och tråkigt för de som funderar på vad de ska bli när de blir stora. Om vi ska få fler att, oavsett socioekonomisk bakgrund, att välja högre studier är det just denna slags information som behöver förändras. Ordentligt!

Vill du se programmet, klicka här:
"Dina frågor - om pengar".

tisdag 13 oktober 2009

Yalla yalla - privatliv åt alla!

Klippet nedan med Johan Norberg är från förra året, saxat idag från Opassande / Jan Sjöholm. "Riv upp, gör om, gör rätt!" som Christian Engström sa 2008...
DN tar ett rejält grepp på FRA-lagen idag, både Mark Klamberg och Sten Tolgfors har chattat idag.

Vi är ett antal liberaler som driver på inför morgondagens omröstning av FRA 2.1. Officiellt heter propositionen 2008/09:201.

Ett snabbt axplock:
Mathias Sundin, även Liberati, debattartikel idag om att självständiga riksdagsledamöter måste våga riva upp FRA, Fp Nacka har engagerat sig i integritetsfrågor, Fp Eslöv, Camilla Lindberg, Isobel Hadley-Kamptz, UNT:s Karl Rydå, Camilla Lindberg på DN-tv.

Klamberg och Nilsson kommenterar Tolgfors chatt-svar. Henrik Oscarsson från statsvet vid GU skriver idag om tidigare svenska nationella säkerhetshot och övervakningsfrågor. Oscarssons text ger många tankeställare och rekommenderas därför varmt! I all hast, lägg gärna fler länkar i kommentarsfältet så lägger jag upp senare, mycket gärna folkpartirelaterade.

lördag 3 oktober 2009

Civilkurage - den enskildes mod att ha en egen uppfattning


Integritetsdebatten fortgår och jag efterlyser mer civilkurage bland våra riksdagsledamöter, oavsett partitillhörighet. På onsdag den 14 oktober är det dags för fortsättningen på FRA och signalspaningen i riksdagen, debatten kommer att sändas via riksdagens webb-tv. Försvarsutskottet har redan behandlat FRA 2.1 (för vissa även kallat 2.0). Många framstående personer har och kommer att blogga utförligt inför den 14/10. Jag har påbörjat en bloggvägg längst ned i posten som är långt ifrån komplett men som jag hoppas kommer inspirera dig till att förkovra dig i signalspaning och vad den innebär för dig som person.

Mer inför 14 oktober:
OlofB jobbar på med att förklara signalspaning så att fler än ingenjörer ska kunna förstå flödena, inklusive utmärkta bilder. Tack Olof för att du delar med dig så generöst av informationen!:
Saxat från bloggen Olof B[eta] tankar i utveckling http://olofb.wordpress.com/:
"Du kanske frågar dig: ”Så vaddå? Vad gör det om FRA får denna trafikdata då?”. Jo svaret är sociogram. Med hjälp av all kommunikation över Sveriges gräns* kan FRA mycket lätt bygga upp sådana här."
Exempel på sociogram:Klippet ur Agenda här nedan har jag saxat från Farmorgun i Norrtälje. En dryg minut in intervjuas Birgitta Ohlsson (fp) om sina erfarenheter inför FRA-omröstningen 2008.Mer från Olof B[eta] tankar i utveckling http://olofb.wordpress.com/:

"Du kan läsa mer om den databas som har till uppgift att lagra trafikdata på wikipediaartikeln ”Trafikdatabasen Titan”. Tack Mark Klamberg för ditt jobb med att skriva denna artikel!
Men OK – FRA kan skapa sociogram över stora delar av svenska folket – de är ju bara till för att skydda oss, eller hur? Det gör väl inget? Problemet är FRA får skicka informationen till andra länder, en företeelse som inte över huvud taget är reglerad i lag. Till exempel kan FRA, utan någon insyn, skicka trafikdata (och innehållsdata!) till USAs underrättelsetjänst NSA (National Security Agency). FRA kan obehindrat skicka sociogram till NSA i USA.
FRA kan också samarbeta med andra underrättelsetjänster över världen – och vem vet vart den sålda informationen om svenskar hamnar i slutändan..? Ett exempel vore att Kurdiska invandrare i Sverige kommunicerar med sina släktingar i t.ex. Iran eller Turkiet. Denna trafikdata är lukrativ för USA – eftersom Turkiet/Iran förtrycker Kurder vill de gärna komma åt vem som är släkt/kompis med vem (och annan information t.ex. om ”regimkritisk propaganda” skickas i chattar), och då kan USA använda informationen för att få reda på saker de är intresserade av ifrån Turkiet. Traditionell byteshandel! Och vad händer när svensk-kurden åker på semester till sina släktingar i mellanöstern? Enligt Min Humla skriver om vad FRA kan användas till, och kom med kurdexemplet.
* många IT-experter ifrågasätter huruvida det alls är möjligt att avskilja svensk internettrafik från internationell internettrafik. Det som är säkert är att de som använder webbaserade epost- eller chattprogram (gmail, hotmail etc.) absolut inte kan särskiljas, eller om man kommunicerar hem när man är på semestern." "

Början till bloggvägg:
OlofB om sossarnas gemensamma riksdagssvar, Niklas Frykman, Opassande, Mark Klamberg, Calandrella, Mathias Sundin, Farmorgun i Norrtälje, Sebastian Hallén, Riksdagssvar.se, HAX, Falkvinge (via Hax), Scaber Nestor, Seved Monke, Mikael Nilsson, tvärpolitiska stoppaFRAlagen.nu som stöds av bl.a. CUF, LUF, MUF och KDU d.v.s. Alliansens fyra ungdomsförbund. Jag följer upp mer via min blogg senare men vill härmed slå ett slag för att vi gemensamt ska hjälpa till att inspirera våra folkpartistiska riksdagsledamöter att tänka själva och känna efter hur civilkuraget skulle kunna komma till användning på bästa sätt onsdagen den 14 oktober i kammaren. Tänk Torgny Segerstedt!

torsdag 1 oktober 2009

Lissabonfördragets vara eller icke-vara

På fredag går irländarna till valurnorna igen. Klippet ovan har många av er redan sett men först i slutet säger Wallström kloka saker om Lissabonfördraget och varför det behövs. EU-minister Cecilia Malmström har inte bloggat om det än men jag räknar med att det kommer info från henne inom kort.

Mer om Irland och Lissabonfördraget:

Irish Independent, RTE Referendum 2009, brittiska The Guardian, irländsk sida med info om Lissabonfördraget med bl.a. "additonal legal guarantees" vilket är intressant, Scaber Nestor är emot fördraget, jag är för och postar mer utförligt under dagen, Tony Barbers brysselbloggFinancial Times, DN, DN:s Ingrid Hedström, SvD, Margot Wallströms blogg.