söndag 29 mars 2009

Torv är fossilt och kärnavfall kan brännas till kortlivat avfall samt ge mer energi

Det kan finnas de som vill dölja fakta tex trovproducenterna i Sverige,Finland och Irland som driver lobbying för torv och de som inte vet att kärnavfallet kan brytas ned

Ang Torv som fossilt bränsle
Om vi eldar ett kraftverk med torv så släpper vi ut stora mängder koldioxid. Vi måste då se till att en motsvarande mängd koldioxid tas upp ur atmosfären genom att vi odlar mera skog på land eller mera alger i havet. Problemet med torv är att många inte vet om torv är ”grön” eller ”svart”. Tillväxten av torvlager sker så långsamt att den är ointressant. De växter som idag har blivit torv tog upp sin koldioxid ur luften för cirka 5 000 år sedan. Som jämförelse kan vi säga att kärnveden i norrländska barrträd fångade sin koldioxid för 100 år sedan, brunkol för ett par miljoner år sedan och stenkol för 300 miljoner år sedan.
Torv är alltså definitivt ”svart” och om finnar och irländare (Europas största torvbrännare) skulle börja tala för torveldning så gäller det att sätta sig på tvären.
Torvmarker utgör början på långsiktiga kol lager i landmiljön biosfären.
(UNEP-GEF bedömning på torvmarker, biologisk mångfald och klimatförändringar). Den långsamma förnyelsen av torv innebär att det - från en klimatkammaresynpunkt - bör betraktas som en icke förnybar resurs.
I syfte att uppnå en hållbar miljö och en minskning av utsläppen av växthusgaser - kolbaserade bränsleresurser måste fylla på så snabbt som de konsumeras.
torv som fossilt kol. Torv används som bränsle, däremot, är tusentals år äldre än vårt moderna samhälle. Detta och brist i förnyelsen av torv orsakar torvbränsle växthuseffekter på samma sätt som bränner fossila resurser. Därför torv - liknar brunkol och stenkol - bör betraktas som en icke förnybar resurs. Av dessa skäl avstår 2006 IPCC: från att klassificera torv som biobränsle
Riktlinjerna definierar på följande sätt: "Biobränslen: Alla bränslen från biomassa, antingen som medvetet odlas eller avfallsprodukter. Torv är inte ett biobränsle i dessa riktlinjer på grund av den tid som krävs för torv att åter samlas efter skörd.
Globala miljöfonden (GEF) avvisar en klassificering av torven som en förnybar energikälla.
I sin skrivelse av den 13 april 2005 till IMCG, GEF har förklarat: " Av liknande skäl miljömärkningsprogrammet Föreskrivande kommittén har undantagit torv från EU Miljömärkta jordförbättringsmedel och växtmedier.

Mest torvutvinning i Europeiska unionen sker på lågland ” peatlands” , en livsmiljö av gemenskapsintresse belyst både för dess sällsynthet i EU och för omfattande skador och dåliga villkor för livsmiljö där det sker. Förutom de direkta ekologiska skador, torvutvinning bidrar också i hög grad till klimatförändringarna genom att släppa en stor lagrad kolkälla som har ackumulerats under en period av flera tusen år på ett sätt som motsvarar fossila kolförråd i kol och olja fyndigheter. Biobränsleanvändningen torv är ohållbar och har liknande negativa effekter på miljön som användningen av andra fossila bränsleDet finns tre vägar att förstöra kärnavfall

EPR - Tryckvattenreaktor - den senaste generationen av tryckvattenreaktorer, som utvecklats. Detta är en beprövad, säker teknik som bygger på aktivt.. EPR kan drivas med 100% MOX- bränsle, vilket gör det till en konsument av plutonium. EPR är en utvecklingsfas där det är redo att byggas. Den kommer att producera el till ett pris som är konkurrenskraftig med andra källor.

ADS - Accelerator Driven System En partikelaccelerator (normalt en proton accelerator) kombineras med en underkritisk reaktor Det är snabba neutroner, det kan bränna alla aktinider utan föregående separation.

MHR - Modular Helium Reactor - den senaste modulutförande utvecklingen av hög temperatur reaktor (HTR) nu skulle fungera enligt en direkt-cykel drift, med en gasturbin drivs direkt av helium används för att kyla härden, som gör det möjligt att erhålla effektivitetsvinster som närmar sig 50 %.
Med dessa metoder kommer bränslet Uran och torium att räcka mycket länge till dess en ny källa kan ersätta bla fusionsenergin

1 kommentar:

  1. Du skriver för långt för att någon ska orka läsa tror jag. Vissa mindre delar har också tappar sitt sammanhang om du korrekturläser det.

    Ingen är gladare än jag om kärnkraftsproblemen löses, men så länge "oberoende" källor hurrar för de tekniker du beskriver så lär många vara skeptiska.

    Redan 1980 antog förhoppare att utvecklingen skulle kunna avveckla kärnkraften till 2010.

    Läser man på Strålsäkerhetsmyndigheten så pratar de om slutförvaring med 100.000 år i perspektiv. Är de ute och cyklar undrar jag?

    SvaraRadera