fredag 27 april 2012

Västerås flygplats är en regional resurs

Västerås flygplats är en regional resurs Mikael Berger skriver i VLT att flygplatsen har inget eget kapital. Men varje företag som är aktiebolag har ett eget kapital som är aktieägarnas kapital. I detta fall är det Västerås kommun som är ägaren. Kunskapen om redovisning borde vara större hos Mikael Berger. Underskotten för flygbolaget är blygsamma om man jämför med lokaltrafiken, hamnen eller andra infrastrukturverksamheter. Verksamheten vid Västerås flygplats borde dock kunna vara mer än vad som är idag. Utöver charter och lågprisflyg borde det finnas anslutningsflyg till de internationella flygplatserna ute i Europa och fraktflyget borde vara mycket större. Turismen till Västmanland kan likaså utvecklas. Flygplatsen är en tillväxtfaktor för hela Västmanland. Det vore bra om man likhet med andra län(t.ex. Örebro) hade haft ett moralsikt stöd från landstinget och övriga kommuner. Pengar är inte problem ty Västerås stad kan själv betala underskotten som är relativt obetydliga om man jämför med andra infrastruktursatsningar. Det handlar om att skapa en regional utvecklingsidé för flyget i Västerås och ett kraftfullt gemensamt engagemang. Flyget i Västerås behövs för att sätta Västmanland på kartan i den globala världen. Karl-Erik Andersson (FP) Ledamot av flygplatsbolaget Mälargatan 10 72210 Västerås 070-5508360 Kea 120411

fredag 20 april 2012

Modet att gå en annan väg

Bild från Nationalpark i Israel nära Döda havet


Modet att gå en annan vägMia Franzén folkpartist från Salem kämpade länge för att partiet skulle anta en nollvision för självmord. Det går att läsa i artikel i Nu och på hennes blogg. Den motvind hon mötte var stark och störst i folkpartiet. Gång på gång förlorade hon omröstningar. Men så plötsligt en dag vände det... Idag låter det annorlunda och hon kan vara glad att hon inte gav upp. Hon var ingen hjälte utan bara envis och brinnande engagerad. Med en sådan rustning uthärdas alla motvindar. Om idekläckare tystas så skickas signalen att ingen ska driva en annan uppfattning och våga göra sin röst hörd. Det är i en sådan miljö idétorkan blir som värst och opinionssiffrorna dalar. Nya idéer lyser med sin frånvaro. Demokratin urholkas och ett frihets- och förändringsburet parti riskerar att förtvina. En nollvision för sopor/avfall i EU där allt material återvinns är en aktuell sådan fråga

Karl-Erik Andersson Grön Liberal
Mälargatan 10
72210 Västerås
070-5508360