torsdag 25 juni 2009

Förgasning av sopor i Västerås eller på sikt varmattenledning från Forsmark för hela Mälarregionen

Förgasningsanläggning av sopor skall komma till stånd men under vissa förutsättningar


Positivt1.
Förgasningsteknik är outstanding för framställning av biobränslen och den är överlägsen rötning(som sker vid biogasproduktion) och jäsning som sker vid etanolproduktion .Det finns fungerande anläggningar på Värö bruk, Lahti i Finland. Vi kan tom ta till vara metan i gasen och få en gas som 10 ggr effektivare än nuvarande biogas som framställs genom rötning2. Våra sopor får en bra användning och blir en bra del i kretsloppet3. Vi kan sluta upp med de fossila bränslens kol och torv och därmed minskar vi påspädningen av växthusgasNegativt1.

Mängden stoft ökar tfa av avfallsförgasningen Det är alltid så vid biobränslen.2. Det blir mer kvicksilver (ökning från 0,5 kg till i kg per år)3. Omhändertagande av askan(innehåller tungmetaller bl a Kadmium, kvicksilver ,bly mm)) är kritiskt men den blir lagrad som sten i gamla bergrum. Våra bergrum räcker kanske 6 år sedan får vi skeppa det till andra gruvor i tex Närke (utanför Kumla),4. Negativt med import från Tyskland eller anat land i Centraleuropa.
SLUTSATSER

Det är en bra lösning med förgasning men det bör ske under iakttagande av följande1 Ansträngningar bär göras för att få ned stoftmängden. En stoftkompensation skulle kunna göras genom att vi förbjuder dubbdäck i Västerås2Säkerställa en säker askhantering3.Säkerställa att lukt eller smittspridning inte sker från avfallet .4. Alternativ till import från Centraleuropa bör säkerställasVidare kan vi konstatera att oberoende lösning kommer priserna på biobränslen att öka och vi får oavsett höjda avgifter. Detta kommer att innebära mer lönsamhet för energibesparingar och dels fler som övergår till bergvärme.Vid oförändrad befolkning kommer energikonsumtionen att minska 2-3 % per år och det är är inte orealistiskt. Ser vi långt fram i tiden så halveras konsumtionen till 2030AlternativBeroende på tidsperspektiv bör man ha klart för sig att det finns följande fossilfria alternativ1. Mer bergvärme (solpaneler/celler är knappast ngt kostnadsmässigt alternativ men en del fastighetsägare gör det ändå).2. Ökad satsning på besparing och energieffektivisering i bostäder, kontor, och industrier leder till 50 % besparing som är sannolik till 20303. Det kan bli ett gemensamt kraftvärmeverk i Köping för både Västerås ,Köping Arboga. Detta har diskuterats4 Energilösning för hela Mälardalen via hetvattensledingar från Forsmark. Om hela Mälardalen kunde besluta så går det att räkna hem ett sådant projektEn passantEn passant alltså helt av en händelse vid Lögarängen stötte jag på Andreas Porsvald som är ordförande i VAFABHan hävdar att om vi bildar med VAFAB ,Mälarenergi och kanske tex Rangsäll för anskaffning och sorteringen av soporna avfallen så skulle vi uppnå både ekologisk och ekonomisk optimalitet. Jag tycker vi köper den lösningen och låter juristerna fixa till ev hinder- Kanske detta också tar bort importbehovet!!
Summa summarum

Nu är det viktigt att fundera ordentligt,Vi skall göra en investering på nära tre miljarderAllt talar för ett beslut enligt ovanDetta är ett middlerange decision (amerikanskt uttryck)Det superoptimala hade varit ett för hela Mälardalen gemensamt varmvattennät från ForsmarkEn 10TWH kärnreaktor för el reaktor producerar också 20 TWH varmvatten som idag går ut i havet. Men det krävs ett regionalt Mälardalsbeslut för detta och regeringsbeslut. Det kommer nog det också.

Förklaring:Vad är middle-rangeUngefär så här menar jag ”middle-range” teorier, alltså teorier, beslut o.likn. med begränsad giltighet i tid och rum. Skepsis har kanske i första hand med tidsperspektivet att göra. På kort sikt tvungna att ta ett stort beslut och på sikt ta ett ännu större och radikalt annorlunda beslutLiknelsen hämtas från den sociologiska vetenskapen där Middle-range - som diskuteras av Robert K. Merton är en teori med begränsad räckvidd, som förklarar en viss uppsättning fenomen, i motsats till en grand teori liknande de som enl. Talcott Parsons syftar till att förklara/lösa fenomen för hela samhället.Karl-Erik Andersson Västerås

onsdag 17 juni 2009

Höga hus i Stockholm?

Ikväll ska styrelsen i Fp Stockholm bestämma vad man tycker om höga hus. Jag har samlat ett par tankar länkar på min blogg "frihetlighet".

Husens höjd har inget värde i sig själv. Vad man måste eftersträva i miljö och människovänlig stadplanering är täthet. Den täta staden skapar förutsättningar för ett attraktivt serviceutbud och stadsliv. Tätt ska det vara främst där kollektivtrafikförsörjningen är mycket god. (minns till exempel att gamla World Trade Center i New York hade sin egen tunnelbane och tågstation i källaren). Bygger vi staden tätt i allmänhet kan fler åka kollektivt och vi kan bevara mer av det gröna för dagvattenavrinning, frisk luft och rekreation.

Jag tycker personligen att Stockholms city, stråket från Tegelbacken/Sheraton förbi Norra Bantorget och längs järnvägen upp till Bonnierhuset, lämpar sig väldigt bra för högre hus. Kollektivtrafikförsörjningen är god och stadmiljön är redan modernistisk.

För övrigt tycker jag inte vi ska vara innestadsfixerade när vi diskuterar stadplanering och byggande. Det största utrymmet och det intressantaste möjligheterna finns i ytterstaden.

tisdag 16 juni 2009

Snart Almedalen

Om mindre än två veckor är det dags för årets upplaga av Politikerveckan i Almedalen/Visby. Hoppas att så många av er som möjligt tar chansen att åka. Efter den här EP-valrörelsen är det bara att lägga den till handlingarna och ta med de goda erfarenheterna till valrörelsen 2010. Jag ser mycket fram emot att driva de liberala diskussionerna vidare från och med nu. Tillsammans blir det ett mycket givande val 2010 att se fram emot!

måndag 15 juni 2009

Humanisterna

Humanisterna driver kampanj mot religiositet. Naturligtvis får humanisterna tycka, tro och säga vad de vill, likaväl som som andra tror och säger att mannen Jesus kunde gå på vatten och uppväcka de döda. Humanisterna missar poängen. Det viktiga är inte vad folk tror, utan att samhällets institutioner och lagar är livsåskådningsneutrala. Folkpartiet bygger på en koalition av gudförnekande storstadsliberaler och frisinnat frikyrkliga lantortsliberaler som från början varit överens om att religion är en privatsak. Nu tycker jag att det är dags att städa ut gut från lagboken helt, att helt enkelt liberalisera lagboken tillfullo.

Mer att läsa om sekularisering hittar ni på liberati.se

söndag 14 juni 2009

Vänsterns ageranden i valrörelsen Ränderna går aldrig ur från kommunismen

Sabotage mot FP;s valaffischer är ett exempel Ränderna går aldrig ur vänstern
Synd att att det inte blev en historirsk uppgörelse med vänstern och kommunismens människoförbrytelser som det blev för Nazisterna i och med Nyrnbergrättegångrna och fram till Eichmans gripande och avrättning.

Vänsterna håller på med samma saker som man gjort de senaste 90 åren.I sin yttersta konsekvens handlkar det om extremt förtryck ta tex Kambodja Tur att inte ideologin är så begåvad men den bygger på uppvigling som inte kräver hög begåvning.Men man måste vara observant och direkt bekämpa deras åsikyter Se tex vänsterns tidning inför EU-valet påminde om vissa andra tidningar på extremhögerkanten.
I flera debatter så sökte vänstern under EP-valrörelsen göra rena personangrepp på personer i andra partier.Tex ville man gärna angripa genom att använda epitet såsom "äldre rik man boende i rik stadsdel"
Vänstern visade omogna och ovärdiga tendenser i valrörelsen.

Reclaim the Street

Våldsverkarna runt Vänsterpartiet och kommunismens långa svans har det trevligt på eget vis med stenkastning och upplopp i Malmö. Reclaim the Street tycker "snutar är fascister", men hur är man funtat själv när man tycker alla man inte är överens med ska få en sten genom sin fönsterruta. Folkpartiet har stolta traditioner i att ta avstånd från nazism. Vänsterideologierna är minst lika människofientliga och farliga, och vi ska inte vara nöjda med annat än att Lars Ohly regelbundet manar sina ungdomsförbund och väljare att inte delta i anti-demokratiska manifestationer, som Nätverket för Rasisms övergrepp mot folkpartiets valarbetare i Skärholmen eller nu hot om våld mot vanliga strävsamma människor i Malmö.

lördag 13 juni 2009

Varför tala om säkerhetspolitik för Sverige och Europa

För det första saknar Sverige och många andra länder ett försvar idag och världen utanför Europa är instabil.Nato-övningen i Luleå var bra och NATO är en organisation som är bra men vi behöver också bygga säkerheten i EU. Säkerhet är mer än militär det handlar om något som omfattar hela politiken och därför behövs en europeisk säkerhetspolitik som är integrerad med annan politikDen religiösa fundamentalismen destabiliserar världen. Talibanernas utbredning i Pakistan är tecken på detta och de kan komma över kärnvapnen i detta land. Nordkorea har gjort nya kärnvapenprov. Den ryska stormakten är ett annat hot som inte tvekar att använda maktmedel för att säkra sin hegemoni i öster.
Europa är beroende av Ryssland, Arabvärlden och Iran för sin fossila energiimport (gas, olja, torv och kol). Vi måste kunna möta ett brett spektrum av fiender och hot t ex konventionella fiender, terrorism, ekonomisk utpressning och internationell kriminalitet. Den militära säkerhetspolitiken måste integreras med övrig politik och Europa behöver ett gemensamt starkt försvar. Nato är inte hela lösningen. Det behövs också ett gemensamt EU-försvar.

tisdag 9 juni 2009

Låt inte SD definiera Sverige

Nu är EU-valet över och det var en stor framgång för FP. Härliga 13,6%!

Men vi kan inte vila. Nästa år är det val igen och Sverigedemokraterna lurar fortfarande i farstun. I det här fallet tycker jag som Promoe och Timbuktu. Man försvarar sig bäst med tydliga åsikter och en och annan sång.

Traditioner bryts och nya tar plats, sociala medier är här, på riktigt.

Och nu tänker jag inte bara på att de så kallade småpartierna tar mer plats utan även på att nya metoder för att nå ut kommer fram i ljuset och ger resultat. Representanter för de två största partierna har under lång tid fått mest utrymme i de traditionella medierna medan de andra har använt sig av de nya metoderna, inklusive sociala medier, men även dörrknackning och mer personliga inlägg. Det visade sig vara smart. Rekommenderar artikeln i dagens SvD. Det här ska vi bli ännu bättre på till nästa val!

måndag 8 juni 2009

Stort tack till alla liberala kollegor och kandidater!

Klicka på bilden för att komma till valmyndighetens kryssräkningssida. Jag tycker att vi som folkpartister kan vara riktigt stolta över att allt vårt hårda arbete faktiskt lönat sig. Ett stort och varmt tack till alla er jag träffat runtom i folkpartilandet under det gångna året. Ni gör skillnad, om ett år är det dags igen! Från vänster till höger i bild: Fredrika Åsenius, valombudsman Göteborg; Annika Beijbom, Niklas Englund valombudsman Göteborg.

lördag 6 juni 2009

Valspurtar!

Kor på väg in för kvällsmjölkning, Åsle Tå, europakandidat Beijbom i mitten. Foto: Maria Jern
Det är bara lördag och söndag som återstår på den här valrörelsen! Det har varit en otroligt spännande resa och till alla er som bidragit på olika sätt vill jag härmed ta chansen att peppa lite till in i det sista. Det finns långt fler likheter än skillnader mellan de olika partierna.

Värt att komma ihåg är att Folkpartiet Liberalerna är det mest Europavänliga partiet. Det finns massor kvar att göra men genom att kryssa in liberaler vet vi att vi får representanter som använder det svenska EU-medlemskapet på ett konstruktivt sätt. En liten fjäder i hatten på vägen är att liberala D66 i Nederländerna gjort ett kanonval, vi sitter i ALDE-gruppen tillsammans. Mycket bra också att D66 gjorde ett så bra val som motvikt till extremistiska Geert Wilders parti. Mycket engagemang och entusiasm till er alla så här i valspurten!

fredag 5 juni 2009

Vad vill Sossarna egentligen om jobben

Jag letade skriftliga belägg på att Sossarnas EU-politik innehåller mycket av åsikten att de ska åka till EU och överföra svenska modeller rakt av.

Då sprang jag på en åsikt om ungdomsarbetslösheten i EU på deras hemsida. De vill lösa det genom att EU-kommisionen ska utarbeta en plan för unga ska klara sig genom krisen. Sedan vill de lösa ungdomsarbetslösheten i EU genom att införa 11000 nya högskoleplatser och 90000 sommarjobb - i Sverige!

Bostadslösheten för unga i EU ska lösas genom att bygga fler hyresrätter i Sverige...

Jag tror inte EU-politker vill hantera frågor som bättre och snabbare kan genomföras mer lokalt. EU mår inte bra av att landspartier som Socialdemokraterna använder EU som en plattform till sin lokala politik.

Vad är nästa steg: "Rösta på oss i EU-valet och vi ska se till att Lillängsskolan får en handikappramp till matsalen"?

För övrigt anser jag att innan man påtvingar ens egna förträffliga levnadssätt på andra så ska man försöka sätta sig in i dess situation och levnadssätt. Snus i Sverige och tjurfäktning i Spanien - inte tvärtom.

torsdag 4 juni 2009

Vad som påverkar valresultatet Läs Macciavellei " Fursten" Stoppa frikostighet

Maccivellis fursten kan tolkas som dagens politiker. Därför är det värt att läsa nedanstående

ur boken Fursten" sid 82 ISBN 91-27-01799-0" Det som en furste (politiker) skall akta sig för att bli föraktad eller hatad - frikostigheten medför båda delarna. Följaktligen är det klokare att ha ett namn om sig att vara snål, vilket medför vanrykte utan hat, än att, om man vill anses frikostig, vara tvungen att skaffa namn åt sig att vara rovlystren vilket medför vanrykte och hat."

Detta må ses i relation till dagens fursteskandaler(dsv politiker ocg företagsledare) tex AMF,LO. SEB, SKANDIA mfl med rovgiriga, ljugande och snikna ledare

I EP-valet gäller då: Att kräva en snål EU-budget är en förutsättning för att få stöd för starka EU-insatser när de verkligen behövs. tex på klimatets och infrastrukturens områden. En omläggning av EU;s jordbrukspolitik är det viktigaste här liksom omprövning av de småbidrag som skickas kors och tvärs i Europa inom regionalstödet och vissa forskningsprogram.

Därför tror jag att med ytterligare bombardemang så segrar Marit Paulsen och FP
Sammanfattningsvis kan sägas;

  1. Marit är outstanding med tydlighet och trovärdighet
  2. FP;s program för Europa är outstanding
  3. Övriga kandidater inom FP är okända överlag ute i landet
  4. Moderaterna saknar EU-program och valarbete
  5. Sossarna vinner tillbaka jobbfrågan genom hårt fotarbete tex dörrknackning och hård riksannonsering
  6. Vänstern gnäller och sprider hatpropganda
  7. Miljöpartiet har program och ett europeiskt grönt program och popoulistiska mål om än lite orealistiska
  8. Kristdemokraterna är otydlig
  9. Junilistan rider på byråkratistämningar
  10. En oidentifierad grupp är förbannad för att MEP får för mycket betalt och skäller ordentligt i valstugorna

Nu gäller det att kämpa och med trovärdighet sprida vårt Europabudskap men glöm inte Macciavelli.Vi har tex ett trovärdigt och balanserat Miljöprogram som är redikalare än miljöpartiet oct ett program som går att genomföra vilket inte går med Miljöpartiets program.


Karl-Erik Andersson FP i Västerås och EP-kandidat

onsdag 3 juni 2009

EURON ÄR BRA FÖR SVERIGE OCH VÄSTMANLAND

Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna Västmanland 2009-06-03Euron är bra för Västmanland– Allt importerat som vi köper är dyrare utan euron. Kläder, skor ochlivsmedel. Vi behöver euron för att öka vår köpkraft, säger Karl-ErikAndersson (FP), kandidat till Europaparlamentet från Västerås. Han ochAgneta Berliner (FP), riksdagsledamot för Västmanland, har i dag presenteratrapporten ”Säg ja till euron”.Handeln, både mellan euroländerna och exporten från euroländerna tillländer med andra valutor, har ökat betydligt tack vare den gemensammavalutan. Sverige uppskattas ha förlorat cirka 200 miljarder kronor varje år iutebliven handel på grund av att vi står utanför eurosamarbetet.– De positiva handelseffekterna av euron förväntas dessutom öka med tiden,så vi kommer att gå miste om en allt större handelsvolym om vi inte ansluteross till euron, säger Karl-Erik Andersson.En jämförelse med eurolandet Finland visar på fördelarna med den gemensammavalutan. Finland har kommit ikapp Sveriges försprång i BNP/capita. Finlandhar haft en högre BNP-tillväxt än Sverige. Från en i utgångsläget högrearbetslöshet har den finska arbetslösheten kommit ned till Sveriges nivå.För kommande år bedömer EU-kommissionen att arbetslösheten blir lägre iFinland än i Sverige.– Särskilt för små och medelstora företag skapar valutaoron storosäkerhet. Att vi inte har euron blir ett handelshinder, en konkurrensnackdel,för våra exportföretag i Västmanland. Ju förr vi går med i euron destobättre för företagen och välståndet i länet, säger Agneta Berliner.Rapporten "Säg ja till euron" och Karl-Erik Anderssons sammanställning omfördelarna med eurosamarbetet bifogas.Presskontakt:Karl-Erik Andersson, kandidat (FP)070-550 83 60, karlerikandersson@tele2.sewww.folkpartiet.se/karl-erik

tisdag 2 juni 2009

Djurens rätt i EU, Sverige och världen Förhindra allt djurplågeri, skapa bra miljöer för djuren

Djurens rätt måste konsolideras och förstärkas i EU och världen i övrigt
Djur känner och plågas på samma sätt som vi människor. Detta måste göras uppenbart för alla.
Kampen för djurens rätt måste föras i vår valkampanj. Allting som vi beslutar måste följas upp.
Det är bla oacceptabelt att
- Grisar plågas vid slakt i Danmark – vi måste protestera och ingripa
- Många grisar är i dåligt tillstånd i Sverige och ebligt Lantbrukuniversitet är var fjärde gris misskött som förs till slakteri i Sverige. Detta måste vi inte bara accepttera!!!
- Fjädrar har ryckts från gäss i Ungern för dunkuddar – helt oacceptabelt
- Många kor får stå i smutsiga ladugårdar
- Höns är innestängda i helt förskräckliga hönsgårdar och får inte komma ut i ljuset
- Grisfarmerna både i Sverige och andra EU-länder är hemska. Även risarna måste få gå ut i det fria
Exemplen kan mångfaldigas

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR EU_PARLAMENT OCH RIKSDAG om jag skulle komma dit
1. Det behövs både i Sverige och i EU en djurens ombudsman
2. Det behövs en speciell överåklagare i EU och i Sverige som jagar djurplågare
3. Vi bör ha särskilda utskott i riksdag och i EU-parlament som skriver lagar om djurskydd
4. Straffsatserna för djurbrott skall skärpas
5. Speciella djurpoliser skall finnas
6. Vi bör äta mindre mängder av kött så att inte det blir så stora djurproduktionsanläggningar
7. Vi skall inte föda upp djur för pälsproduktion ty det går lika bra med konstpälsar
8. Vi skall inte heller jaga djur för pälsens skull någonstans på jordklotet
9. Frivilligorganisationer som jobbar för djurens rätt skall få speciellt statsstöd
10. Exempel på goda djurmiljöer skall visas upp och belönas

måndag 1 juni 2009

Flyktingar,invandringa ,gemensamma regler EU, jobb och polis

EU behöver gemensamma regler för flykting och invandringspolitik och här måste medlemmarna samverka mycket

T ex vi har en ström flyktingar från Afrika över Medelhavet och en situation som är ohanterlig

Man måste bla därför hjälpa Afrika till ekonomisk utveckling så att flyktingproblemet blir mindre för EU. En ny Europeisk jordbrukspolitik är därför ett led i detta för att Afrika skall kunna exportera livsmedel och andra produkter till Europa och därmed bryta sin fattigdom.
Bistånd är bra i vissa fall men mycket av det som sås hamnar på Hälleberget

På sikt av demografiska skäl krävs en stor arbetskraftsinvandring till EU och kring detta måste nationerna samverka i EU samt en viss samordning kan behövas och gemensamma regler för fri rörlighet inom unionen och hur det skall verka mot länder utanför EU.

Generellt gäller att invandrare/flyktingar skall så fort som möjligt få börja arbeta och inte behöva leva på försörjningsstöd,. Detta måste gälla over hela unionen. Men ser vi det lokalt har vi misslyckats med detta i jämförelse med kommuner som har en mycket större småföretagsamhet t.ex. Ljungby kommun.

Småföretagsamhet och jobbskapande är nyckeln för integrationApproppå polisen så kräver vi i FP ett FBI för Europa och mot detta hävdar andra partier att vi har tillräckligt med polis och att brottsligheten beror på arbetslöshet och sociala faktorer.

Detta kan till del vara sant men de verkliga internationella brottslingarna är inga sociala offer utan hänsynslösa profitörer och har kättrat högt upp på den respektabla sociala trappan.

Det är inga duvungar utan måste hanteras med fasthet och beslusamhet via en EU FBI