fredag 3 april 2009

Vad är en hållbar stad utifrån klimataspekter men också socialt och ekonomiskt.

Staden måste bli mer sammanhållen,grönare och större om den skall bli hållbar.
Under femtioatlet började vi bygga städer enligt den sk funktionalismen. Vi skapde delar för olika syften tex bostadsområden,affärsområden,arbetsområden,fritidsområden mm helt enligt en funktionalistisk uppdelning. Mellan dessa områden fanns också stora oanvända markområden. Man kunde bla bygga så för att marken var billig. Vad kan vi idag dra för slutsaster.

Det hela skapade bla
 • långa resor och mycket bilåkande
 • monotoni och tråkighet
 • bristande identitet
 • dålig hushållning med naturresurser och kommunala skattemedel
 • utanförskap och social disintegrering

Detta måste vi råda bot på genom en annan stadsplanering, Vi måste förvandla många kommuner och städer för en hållbarare utveckling och stadsplanering.

Den framtida staden måste bli:

 • grönare (mer levande växter)
 • arbets-,bostadsoch affärsområden måste integreras så att man kan gå,cykla till jobbet
 • mer kollektivtrafik
 • elhybrider som bilar med laddställen
 • produktion av lokal energi från vind och sol (detta utesluter inte storskaliga energianläggningar som vatten och kärnkraft på distans)
 • möjligheter att odla mat inom stadens gränser
 • "smart grids" dvs intelligent energiförsörjningsnät som kopplar samman lokal och central konsumtion och produktion av el.
 • genomtänkt hydrologisk cykel dvs vattnets cirkulation i staden måste vara kontrollerad för att undvika emissioner. Därför mer vattenspeglar, fontäner,kanaler,bäckar, sjöar inom staden
 • skönhet och attraktion vid utforming av staden och dess byggnader
 • mångfald, stor tolerans och många mötesplaster för människor

1 kommentar:

 1. Sympatisk önskelista. men är det någon som vill ha "dumb grids" eller en ogenomtänkt hydrologisk cykel.

  Både Stockholms nya översiktsplan och landstingets nya regionplan drar åt det håll håll du förespråkar.

  Håll utkik efter nästa nummer av Liberal Debatt som kommer handla om storstaden och öppenheten.

  SvaraRadera