torsdag 23 april 2009

Matens kretslopp- fortsättning Viktigt att bränna avfal effer biogasjäsning av avfallet av hälsoskäl

I ett tidigare inlägg maa av Marit Paulsen på Gröna liberalers möte om matens kretslopp skrevs att all mat som kommer från jordbruket transporteras till städerna och där den förvandlas till avfall och bajs måste återföras. Detta sker genom att man först gör biogas och det som återstår torkas och bränns i kommunens värmekraftverk. Askan går tillbaka till jordbruket som gödsel.

Det finns ytterligare ett skäl till varför man bör bränna restavfallet i staden och det är av epedemiologiska och hälsomässiga skäl. Ju varmare klimat vi får desto fler sjukdomar, bakterier och inälvsparasiter kommer att komma in i det norra Europa.



Man kan ju erinnra sig ordet Gehenna i bibeln Mosebok om staden Jeriko. I Jeriko fanns Gehenna där man brände allt avfall under hög temperatur och detta blev förebilden för bibelns helvete. Men det var en klok åtgärd att rena staden och Jeriko lär ha varit en relativt hälsosammare stad än andra vid den tiden. Man kan lära av historien

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar