söndag 19 april 2009

Matens kretslopp och energiförsörjning- Marit Paulsen på Gröna Liberaler

Marit Paulsen beskrev på Gröna Liberalers årsmöte kretsloppet mellan jordbruket och de i städerna som konsumerar maten. Detta var mycket bra och inspirerande.
Hon säger att allt som produceras i jordbruket på ett eller annat sätt måste komma tillbaka.
När vi ätit upp maten så blir det restavfall och "bajs".
Enligt min mening är då bästa sättet att ta till var detta det till metangas som vi kan använda som bränsle till till våra elhybridbilar. När vi inte kan använda elbatterierna eller de kan inte laddas då kör vi på biogas.
Det som blir kvar efter jäsningen torkar vi till pellets(torv) som vi antingen eldar upp i kraftvärmekraftverk eller förgasar vi detta till metangas eller metanol och använder även det till drivmedel i städerna.
Askan som är kvar innehåller näringsämnen som kalium,calcium,fosfor,nitrat mm och denna behandlar vi så den blir transportbar och kör tillbaka till jordbruket som då använder denna aska som gödsel. Detta tror jag blir den bästa logistiken.
Den intressanta frågan är hur mycket denna biogas räcker till?
I Västerås gör vi biogas av avfallet men denna gas räcker endast till de lokala bussarna och några kommunala fordon i Västerås (och det är ju bra). Man skulle behöva räkna på hur mycket energi vi kan få ut denna väg och hur stor del av energibehovet den täcker.
Förutom detta bör vi ju anlägga våtmarker för kvävefällor och om dessa våtmarker skall fungera som näringsfällor då måste vi skörda det som växer i dessa våtmarker och av denna kan vi ockspå göra bionergi.

Det underbara med dessa lösningar är att de inte konkurrerar med livsmedelproduktionen utan de innebär att man utnyttjar kretsloppen och däremed blir dessa lösningar synergistiska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar