onsdag 22 april 2009

Skrotning av EU;s jordbrukspolitik ger ett effektivare EU

Om EU;s jordbrukspolitik skrotas kommer en väsentlig rationailsering att ske av EU. Mer än halva EU-budgeten slukas av jordbruket. Detta innebär visselligen att en mindre summa måste avsättas till att stödja borttagande av vissa marker för naturmark där mångfalden får frodas. Vidare behövs en del pengar för omställning av subventionsjordbruk till marknadsföretag. Detta senare stöd får då vara rådgivning och omställningslån. Tex en grisfarmare som ställer om till lönsam grönsaksproduktion.Men i stort skall jordbruket bli marknadsorienterat och vi kommer att erbjuda utvecklingsländer goda exportmöjligheter till Europa. Detta blir sannolikt effektivare än u-landsstöd som idag.

Alla har att vinna ty det blir

1. Bättre mat

2. Mer möjligheter för utvecklingsländer

3.Jordbruksföretagen kommer att klara omställningen och producera det kunden vill ha tex närodlade grönsaker

4. EU-adminstrationen förenklas

5. EU får budget till att göra produktiva infrastrukturinvesteringar tex transeuropeiska snabbtågsförbindelser

6. En snålare EU-budget vinner folkets sympati och skapar möjligheter för EU att begära medel när det verkligen kommer att behövas i framtiden för de stora utmaningar som kan uppstå till följd av klimatförändringar

Karl-Erik Andersson kandidat till Europaparlamentet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar