torsdag 7 maj 2009

Telekompaketet 101

För alla er som är förvirrade av turerna kring telekompaketet följer här en redogörelse av de senaste veckornas händelser.

Vad är Telekompaketet?
Telekompaketet är uppdatering av ett existerande EU-direktiv från år 2001. Syftet är ökad konkurrens inom marknaderna för telefoni och bredband mm.

Vad handlar debatten om?
Telekompaketet innehåller inte bestämmelser om att människor ska kunna stängas av från Internet. Många av ledamöterna i Europaparlamentet - däribland Fp och den liberala gruppen - vill däremot lägga till bestämmelser som syftar till att användare inte ska bli avstängda från Internet utan domstolsprövning och att grundläggande rättigheter ska gälla på nätet. Bakgrunden till detta krav är att president Sarkozy vill införa en lag i Frankrike om att fildelare där kan stängas av från Internet utan domstolsprövning Avsikten med initiativet är alltså att blockera det förslaget på EU-nivå och samtidigt stämma i bäcken för andra liknande nationella lagstiftningsförslag inom EU.

Mer specifikt handlade debatten om två tilläggsförslag från parlamentet som benämns 138 och 166. Tillägg 138 säger att myndigheterna ska arbeta för att inga restriktioner ska kunna införas vad gäller grundläggande rättigheter och friheter för slutanvändarna, såvitt inte en domstol beslutar om annat. Detta tillägg riskerar att strida mot svensk grundlag. Därför har Sverige varit tveksam till detta tillägg i ministerrådet. Orsaken är att grundläggande rättigheter och friheter endast får inskränkas genom lag i Sverige. Domstolar (se kursiverad stil ovan) får helt enkelt inte begränsa sådana rättigheter i Sverige enligt vår grundlag. Sveriges position har alltså hela tiden varit mer liberal än tilläggsförslaget 138.

Det andra ändringsförslaget från parlamentet - 166 - säger att medlemsstaterna ska säkerställa att de restriktioner som införs avseende användarnas rätt till tillgång till innehåll, tjänster och applikationer ska ske med metoder som är i enlighet med principerna om proportionalitet, effektivitet och avskräckning. Regeringskansliets jurister tycker att texten är juridiskt oklar samtidigt som det inte tillför något i praktiken - grundläggande fri- och rättigheter däribland yttrande- och informationsfrihet - har redan ett starkt skydd i svensk grundlag. Sverige motsatte sig dock inte förslaget i förhandlingarna med parlamentet.

Vad hände inför gårdagens omröstning?
Ministerrådet och en representant för Europaparlamentet - en så kallad rapportör - hade enats kring en kompromiss som innebär att de aktuella ändringsförslagen tas med, men i modifierad form. Sverige var för denna kompromiss med Europaparlamentet. Förslaget röstades dock ner igår eftersom en majoritet av ledamöterna tyckte att de nya formuleringarna var för svaga. Nu följer en ny förlikning mellan ministerrådet och Europaparlamentet. Denna kommer att dröja till i höst efter att det nya Europaparlamentet har börjat sammanträda.

Vad tycker ni om detta? Min uppfattning är följande. Olle Schmidt och hans kollegor i den liberala gruppen fattade ett svårt beslut som jag tror är rätt i längden. Även om det försenar viktiga reformer vad gäller konkurrensen på telekom-marknaden så saknar trots allt telekompaketet just den del som många efterfrågar allra mest: ett grundläggande integritetsskydd. Olle Schmidt och liberalerna vann en seger för rättssäkerheten och integriteten i gårdagens omröstning. Upphovsrätten då? Den har inget med telekompaketet att göra men jag instämmer i det Centern föreslog idag: den behöver förkortas, inte förlängas.

Mediereferenser: DN, Svd, Aftonbladet, Expressen, Newsmill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar