måndag 11 maj 2009

Skillnaden mellan upplevelsen av verkligheten och hur verkligheten verkligen är ekonomins grundproblem

Finansmannen George Sorros hävdar att motsättningen mellan verklighetsuppfattning och verkligheten leder till problem i marknadsekonomin. Detta är detta som orsakat den senaste stora finans- och ekonomikrisen, Ju mer pengar man lånade ut ju bättre såg balansräkningen ut eftersom priserna hela tiden ökade på bostäderna. Att den reella soliditeten dvs förhållandet mellan tillgångar och skulder hela tiden föll såg ingen. Men så kom man till en punkt då allt fler inte kunde betala och då brakade allt samman. Givetvis är detta en förenkling men ända en bra beskrivning och förklaring till det inträffade.
Det är därför viktigt att skapa mekanismer som förhindrar att sådana obalanser uppstår som bryter samman. Detta kan ske genom internationella regler, informationsbevakningar och inspektioner som tidigt varnar konsumenterna och om inte detta hjälper så griper myndigheter direkt in. Detta kan åstadkommas och initieras utifrån ett EU- perspektiv och därifrån övriga världen ingrips i förhandling.

Karl-Erik Andersson EP-kandidat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar