tisdag 19 maj 2009

En majoritet vill folkomrösta om Euron och en helt annan sak om fildelning

Euron:

Allt fler vill rösta om Euron. Man upptäcker som medborgare och konsument att man år betala allt mer för varor som kommer från andra länder. Det innebär att man får arbeta mer timmar för samma konsumtion so tidigare . Vi har alltså blivit fattigare. Visst exportindustrin har klarat sig lite bättre men de vinsterna kommer inte medborgaren till del och på sikt drabbas även exportindustrin eftersom den inte är lika produktiv och kvalietsmässig som länder med högre värderad valuta. Den blir förr eller senare utsatt för problem samt att importen av delar/råvaror i exportindustrin blir dyrare och försvårar läget. Ständiga devalveringar leder till bankrutt

Stabiltet uppnås om vi är inom Euroområdet.FILDELNING

Jag vill bejaka fildelning men att skaparen skall ha ersättning. En lösning som diskuterades i Information Society Forum på 90-talet var att operatörerna på telkommarknaden får betala tick-avgift per transaktion på internet som är lika för alla. Denna avgift används för att finansiera virtuella bibliotek på nätet där filer är tillgängliga fritt precis som på ett kommunalt bibliotek. Biblioteket i sin tur betalar avgift till skaparen av verket.

Detaljerna i detta kan säkert förbättras men det är en gammal huvudidé från oss som satt som experter i Information Society Forum på 90-talet. Det är bra att börja utreda detta igen i EU-parlament och Kommission

Karl-Erik Andersson (FP) Kandidat i Europaparlamentsvalet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar