torsdag 14 maj 2009

Skapa universella rättigheter för åtkomst av informationsinnehåll via Internet

Internet har förändrat världsbilden och det samhälle vi lever i. Tyvärr har inte alla politiker hängt med. Därför måste nu politiken anpassas till den förändrade verkligheten som är en följd av det informationssamhälle som allt fler människor lever in. Lika självklart som jag läser en tidning skall ja kunna läsa fritt på Internet. Ingen skall kunna utestängas från Internet. Fildelning är självklart för stora grupper av Internetanvändare

En blivande EU-parlamentariker måste ta politiska initiativ för att trygga åtkomst av informationsinnehållet och en fri informationsutväxling på nätet.

Alla operatörer och informationsproducenter på nätet skall åläggas via ett EU-direktiv att göra informationsinnehåll universellt tillgängligt. (S.k. Universella skyldigheter) Kostnaden för detta måste täckas solidariskt och alla skall ha råd att komma åt informationen oavsett plats eller inkomst. Detta kräver ny EU-lagstiftning. Alla myndigheter, organisationer och företag måste åläggas att göra sitt informationsinnehåll tillgänglig på ett universellt och likaberättigat sätt. Visst finns det information som måste skyddas av integritetsskäl, affärsskäl, förvarsskäl etc. Men huvudregeln är att allt informationsinnehåll skall vara tillgängligt för alla men att det finns vissa preciserade undantag.

Skyddet för upphovsrätt kan i vissa fall få se annorlunda ut än idag. Utnyttjande av skapares/konstnärers intellektuella egendom skall alltid ersättas men på nya sätt. Nya kreativa lösningar måste släppas fram för hur dessa ersättningar skall se ut.
En växande skara Internetanvändare känner sig hotade av olika inskränkningsförslag för informationsanvändning. Detta måste vi politiker ändra på och möta den växande protestskarans krav. Om man måste som idag tillgripa starka rättsliga ingrepp mot fildelare är det ett bevis på att det gamla informationssamhället misslyckats och vi måste få en ny ordning som harmonierar med den nya teknikens sätt att fungera.

Undertecknad och ett antal experter arbetade med detta redan på 1990-talet i ”EU;s Informations Society Forum” under kommissionären Martin Bangemanns ledning. Det är nu dags att förverkliga dessa intentioner. Detta kräver en noggrann utredning för omstrukturering av informationsbranschen

Mitt mål är i med utgångspunkt från EU och parlamentet initiera utvecklingen av en ny informationsstruktur och EU-lagstiftning som överensstämmer med människorna i informationssamhällets värderingar.

Karl-Erik Andersson
EP-kandidatt
Mälargatan 10, 72210 Västerås, 070-550 83 60
karlerikandersson@tele2.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar