lördag 13 juni 2009

Varför tala om säkerhetspolitik för Sverige och Europa

För det första saknar Sverige och många andra länder ett försvar idag och världen utanför Europa är instabil.Nato-övningen i Luleå var bra och NATO är en organisation som är bra men vi behöver också bygga säkerheten i EU. Säkerhet är mer än militär det handlar om något som omfattar hela politiken och därför behövs en europeisk säkerhetspolitik som är integrerad med annan politikDen religiösa fundamentalismen destabiliserar världen. Talibanernas utbredning i Pakistan är tecken på detta och de kan komma över kärnvapnen i detta land. Nordkorea har gjort nya kärnvapenprov. Den ryska stormakten är ett annat hot som inte tvekar att använda maktmedel för att säkra sin hegemoni i öster.
Europa är beroende av Ryssland, Arabvärlden och Iran för sin fossila energiimport (gas, olja, torv och kol). Vi måste kunna möta ett brett spektrum av fiender och hot t ex konventionella fiender, terrorism, ekonomisk utpressning och internationell kriminalitet. Den militära säkerhetspolitiken måste integreras med övrig politik och Europa behöver ett gemensamt starkt försvar. Nato är inte hela lösningen. Det behövs också ett gemensamt EU-försvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar