torsdag 4 juni 2009

Vad som påverkar valresultatet Läs Macciavellei " Fursten" Stoppa frikostighet

Maccivellis fursten kan tolkas som dagens politiker. Därför är det värt att läsa nedanstående

ur boken Fursten" sid 82 ISBN 91-27-01799-0" Det som en furste (politiker) skall akta sig för att bli föraktad eller hatad - frikostigheten medför båda delarna. Följaktligen är det klokare att ha ett namn om sig att vara snål, vilket medför vanrykte utan hat, än att, om man vill anses frikostig, vara tvungen att skaffa namn åt sig att vara rovlystren vilket medför vanrykte och hat."

Detta må ses i relation till dagens fursteskandaler(dsv politiker ocg företagsledare) tex AMF,LO. SEB, SKANDIA mfl med rovgiriga, ljugande och snikna ledare

I EP-valet gäller då: Att kräva en snål EU-budget är en förutsättning för att få stöd för starka EU-insatser när de verkligen behövs. tex på klimatets och infrastrukturens områden. En omläggning av EU;s jordbrukspolitik är det viktigaste här liksom omprövning av de småbidrag som skickas kors och tvärs i Europa inom regionalstödet och vissa forskningsprogram.

Därför tror jag att med ytterligare bombardemang så segrar Marit Paulsen och FP
Sammanfattningsvis kan sägas;

  1. Marit är outstanding med tydlighet och trovärdighet
  2. FP;s program för Europa är outstanding
  3. Övriga kandidater inom FP är okända överlag ute i landet
  4. Moderaterna saknar EU-program och valarbete
  5. Sossarna vinner tillbaka jobbfrågan genom hårt fotarbete tex dörrknackning och hård riksannonsering
  6. Vänstern gnäller och sprider hatpropganda
  7. Miljöpartiet har program och ett europeiskt grönt program och popoulistiska mål om än lite orealistiska
  8. Kristdemokraterna är otydlig
  9. Junilistan rider på byråkratistämningar
  10. En oidentifierad grupp är förbannad för att MEP får för mycket betalt och skäller ordentligt i valstugorna

Nu gäller det att kämpa och med trovärdighet sprida vårt Europabudskap men glöm inte Macciavelli.Vi har tex ett trovärdigt och balanserat Miljöprogram som är redikalare än miljöpartiet oct ett program som går att genomföra vilket inte går med Miljöpartiets program.


Karl-Erik Andersson FP i Västerås och EP-kandidat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar