onsdag 3 juni 2009

EURON ÄR BRA FÖR SVERIGE OCH VÄSTMANLAND

Pressmeddelande från Folkpartiet liberalerna Västmanland 2009-06-03Euron är bra för Västmanland– Allt importerat som vi köper är dyrare utan euron. Kläder, skor ochlivsmedel. Vi behöver euron för att öka vår köpkraft, säger Karl-ErikAndersson (FP), kandidat till Europaparlamentet från Västerås. Han ochAgneta Berliner (FP), riksdagsledamot för Västmanland, har i dag presenteratrapporten ”Säg ja till euron”.Handeln, både mellan euroländerna och exporten från euroländerna tillländer med andra valutor, har ökat betydligt tack vare den gemensammavalutan. Sverige uppskattas ha förlorat cirka 200 miljarder kronor varje år iutebliven handel på grund av att vi står utanför eurosamarbetet.– De positiva handelseffekterna av euron förväntas dessutom öka med tiden,så vi kommer att gå miste om en allt större handelsvolym om vi inte ansluteross till euron, säger Karl-Erik Andersson.En jämförelse med eurolandet Finland visar på fördelarna med den gemensammavalutan. Finland har kommit ikapp Sveriges försprång i BNP/capita. Finlandhar haft en högre BNP-tillväxt än Sverige. Från en i utgångsläget högrearbetslöshet har den finska arbetslösheten kommit ned till Sveriges nivå.För kommande år bedömer EU-kommissionen att arbetslösheten blir lägre iFinland än i Sverige.– Särskilt för små och medelstora företag skapar valutaoron storosäkerhet. Att vi inte har euron blir ett handelshinder, en konkurrensnackdel,för våra exportföretag i Västmanland. Ju förr vi går med i euron destobättre för företagen och välståndet i länet, säger Agneta Berliner.Rapporten "Säg ja till euron" och Karl-Erik Anderssons sammanställning omfördelarna med eurosamarbetet bifogas.Presskontakt:Karl-Erik Andersson, kandidat (FP)070-550 83 60, karlerikandersson@tele2.sewww.folkpartiet.se/karl-erik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar