torsdag 26 augusti 2010

SLUTSATSER EFTER KONFERENS MED SERO PÅ WESTERQWARN 26 augusti

SERO vill ha mer förnyelsebar energi och det är rätt. Men all förnyelsebar energi är inte lika bra
1. Bästa förnyelsebara energi är solenergin och den har bäst utvecklingspotential. Den kan betyda mycket som småskalig energi för bostäder både som uppvärmning och elproduktion men också som storskalig solenergiproduktion i t.ex. södra Europa och Sahara
2. Vattenkraften i storskalig form är utbyggd i Sverige men det är bra med utbyggnad av småskalig vattenkraft. Den bör uppmuntras. Kanske den ger 7 TWH till och kan bli balanskraft till vindenergin
3. Flytande biogas är ett utmärk fordonsbränsle som kan framställas genom rötning och än hellre genom pyrolys av avfall eller biomassa.
4. Det effektivaste fordonsbränslet är el ty den är 4-5 ggr effektivare än fossilbränsle men då skall elen komma helst från sol eller kärnenergi
5. Vindkraften kommer att finnas och bli högst 20 TWH men troligare 10 TWH och den behöver balanskraft i form av vattenkraft
6. Kärnkraften behövs som en basenergi i samhället
7. Bionergi har en begransad användning pga av att allt mer mark kommer att behövas till livsmedelsproduktion
8.Båda förnyelsebar energi och kärnkraft behövs för att ersätta fossilenergin som är helt domninerande idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar