tisdag 3 augusti 2010

Miljöpartiets livsfarliga mål




Konsekvenserna av tre livsfarliga miljöpartistiska mål skall analyseras inledningsvis och
1. MP vill inte ha ekonomisk tillväxt
2. MP vill avveckla kärnkraften och får därmed brister i sin energiförsörjning som de inte har täckning för. De talar om att importera grön el ( som inte kommer att finnas )
3. MP vill begränsa transporter, resande och handel
Samtliga dessa tre punkter ger ödesdigra konsekvenser för svensk välfärd och säkerhet.

I huvudsak innebär en sådan politik följande
1. Ett definitivt slut för välfärdsstaten.
2. En minskad sysselsättning
3. Sverige blir sårbart och kan utsättas för ekonomiska utpressningar av stater som innehar stora fossila resurser
4. En ökad lokal och nationell isolering genom färre resor och minskad handel
5. Sverige kommer att missa sina chanser att ytterligare utveckla välfärden
6. Sverige kommer inte internationellt kunna bidra till att klimat och miljöproblemen löses
På ren svenska innebär miljöpartiets politik att Sverige blir fattigare och kommer att inte att kunna uppehålla sin välfärd. Det innebär också att ett antal utvecklingsmöjligheter för svenskt näringsliv och det svenska folket missas. I förlängningen skulle MP ;s politik leder till situationer massarbetslöshet, svält och gammalt armod.
Vi säger till alla väljare att inte låta sig förvillas av de rödgrönas politik och i synnerhet det som leder till kaos och tillbakagång för Sverige Man måste se de sanna sambanden och handla därefter. Det kan låta gulligt med vissa förslag från MP med de leder rakt i fördärvet.
Folkpartiet har en politik som håller och kommer att utveckla landet och ta till vara de möjligheter som skapas av miljö- och försörjningskriserna i världen. Vår globalism och internationalism står obruten. Den rödgröna trojkan står för destruktiv politik och en rödgrön regering måste förhindras genom ett intensivt upplysningsarbete om vad den rödgröna politiken skulle kunna leda till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar