måndag 19 oktober 2009

Politiskt bär vi agera för att få till stånd de verkligt intelligenta näten.

Smarta elnät ”Smart grid”, är en vision om hur det framtida elnätet ska se ut. De traditionellt byggda elnäten har egenskaper som börjar skapa problem. Elproduktionen sker mestadels centralt i stora kraftverk och elen transporteras enkelriktat ut i regionnät och distributionsnät.

Mer förnybar el betyder att det blir mer vanligt med geografiskt spridd produktion från vindkraftverk och solceller på fastighetstak. Det kan göra att strömmen går åt ”fel” håll i elnätet. Produktionen av förnybar el ger också mycket mer varierad produktion, vilket ställer ännu högre krav på balanserande reservkraft eller energilager i någon form.

Möjligheter att spara
Ett annat viktigt krav är att konsumenterna måste medverka för att anpassa användningen till produktionen. Det kan innebära att industrin eller privatkonsumenten går med på att stänga av en del av sin elanvändning när det är hög belastning på elnäten, och för det krävs bland annat smarta styrsystem och smarta elmätare. Smarta Elnät innebär stora möjligheter till besparingar/effektiviseringar och en aktiv samverkan mellan olika förnyelsebara elenergikällor som kan vara både storskaliga verk och småskaliga enheter (i tex bostadsområden).

Incitament att spara energi
Stora industrier har energieffektiv produktion och energilager som tar över när elproduktionen är ansträngd, allt för att undvika utsläpp från reservkraftverk.
Många villor har solceller som genererar el och alla har smarta elmätare som kan både sälja och köpa el och ge incitament för att dra ner elkonsumtionen när nätet är toppbelastat. Och utanför husen står elbilar vid en laddstolpe som laddar extremt snabbt, mäter och fakturerar. Det krävs nya affärsmodeller för mätning och avräkning med hjälp av Internet och telekommunikation.

Ny lagstiftning och byråkratisak hinder
Problemen är t.ex. att det kan vara svårt att få tillstånd att pumpa in sin egen genererade överskottsdel på nätet. Skattesatser och taxekonstruktioner obstruerar detta idag.


Politiskt bär vi agera för att få till stånd de verkligt intelligenta näten.
Detta är något att ta upp för våra riksdagsledamöter.Dessutom sitter svenska företag som ABB i täten för denna utveckling

Många vill göra egen energi
En enkät som elkraftbolaget Fortum gjort visar att 9 av 10 tillfrågade är positiva till att producera och sälja egen energi.
8 av 10 skulle köpa solceller och placera på taket om de såldes på ställen som till exempel Ikea, Bauhaus och K-Rauta och var lätta att installera.
7 av 10 anser också att det borde vara standard med såväl solceller/vindkraftsverk på taket som laddstolpar framför husen när man bygger nya flerfamiljshus.
Intresset är relativt jämt fördelat mellan olika åldersgrupper och kön. Fler villaägare än boende i flerfamiljshus vill bli elproducenter.
- Priset kommer att bli avgörande för utvecklingen, säger Marie Fossum som är ansvarig för affärsutveckling på Fortum.
- Det är som med luftvärmepumpar: ser man att man kommer att tjäna på investeringen inom rimlig tid slår man till, annars blir det inte av.
Undersökningen genomfördes i maj 2009 och är baserad på svaren från ett slumpmässigt urval av 1 017 svenskar mellan 18 och 80 år.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar