fredag 25 maj 2012

Välkommen 31 maj kl 18.30 Stadsbibliotekets hörsal i Västerås Seminarium och utfrågning av politiker om användning av lokala energi för boende

Följande frågor kommer att tas upp för kommentarer från de närvarande politikerna: - Användning av lokal energitillgångar: sol, energigrödor, flis, grot, halm, pellets, rötslam ved, m.m. för husuppvärmning i Västerås - Omställning till ett system för husuppvärmning och transporter som utnyttjar lokala energitillgångar och som skapar nya jobb, främst för ungdomar - Utveckling av nya företag och stimulans av lantbruksnäringen som följd av det nya systemet - Utveckling av näringslivet i Västerås. - Förberedelse för långsiktig, hållbar energiförsörjning för husuppvärmning och transporter i en osäker, global omvärld Partiföreträdare Vänsterpartiet Robert Klerfors Socialdemokraterna Carin Lidman Miljöpartiet Miakel Vilbaste Centerpartiet Magnus Ekblad Folkpartiet Henrik Östman Kristdemokraterna Sture Thorseng Moderaterna Thomas Salzman Sverigedemokraterna Ej meddelat namn men vill deltaga Du är välkommen att skicka synpunkter på denna hearing, förslag och frågor om framtida energiförsörjning till någon av följande adresser: Studieförbundet Vuxenskolan och Nätverket för användning av lokala energitillgångar, NALE Karl-Erik Andersson karlerikandersson@tele2.se Georg Lagnerius lagnerius@telia.com Åke Rullgård pidoc@swipnet.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar