lördag 5 maj 2012

Flygplatsen handlar om jobb i Västerås och Västmanland.

Flygplatsen handlar om jobb i Västerås och Västmanland. Artikel i VLT den 5 maj Ulf Hedman menar i replikartikel den 28 april att det är ett klichéuttryck att sätta Västmanland på den globala kartan. Mikael Berger menar den 2 maj att Västerås subventionerar Stockholmares resor och slutligen Jan Nilsson den 4 maj att underskotten inte är obetydliga och detta i replik till min artikel den 26 april Flygplatsen en regional resurs. De har alla fel Om flygplatsen skulle läggas ned så förlorar regionen och Västerås en utvecklingsresurs. Möjligheterna att utveckla företag och jobb kommer att begränsas. Flygplatsen kan göras till medel för ökad turism, mer fraktflyg och anknytningar till internationella storflygfält. Mer kan göras idag av denna resurs. Alla aktiva åtgärder bör vidtas för att främja Västerås stads och länets utveckling av företag och nya jobb. Flygplatsen är en viktig pusselbit för den framtida affärs- och näringslivskartan. Den är en strategisk resurs för en framtida kunskaps- och logistikstad och utan den fattas en viktig pusselbit för framtiden Det är ingen kliché att vilja sätta Västmanland på den globala kartan. Pilot och flygteknikerutbildningen är en annan viktig verksamhet vid flygfältet. Mikael Berger skriver att flygplatsbolaget subventionerar Stockholmarnas flygresor. Detta är helt fel. Av passagerarantalet vid Västerås flygfält kommer endast 10 % från Stockholm medan 75 % kommer från Västmanland, Dalarna, Närke och Gävleborgs län. Flygplatsen har ett regionalt upptag. Underskotten är obetydliga om man relaterar till kommunens omsättning som är 6000 miljoner (6 miljarder kronor) dvs. underskottet för flyget är mindre än halv procent. Jämför man över en tioårsperiod kommer busstrafiken att subventioneras med upp mot en miljard kronor att jämfört med de 150- 200 miljoner kronorna för flyget under samma tid. Området där flygplatsen ligger är inget bra alternativ för bebyggelse och kan inte få de livs- och upplevelsemiljöer som framtida bostadsområden kräver. Det finns många trevligare alternativ för bebyggelse i Västerås. Stadsdelarna måste vara attraktiva och lockande för de kunskapsarbetare som Västerås kan locka till sig. Johannisbergs flygplats kan emellertid läggas ned och bli en framtidsstadsdel. De som vill satsa på Västerås och Västmanland och de som tror på länets unika utvecklingsmöjligheter måste ha flyget med sig i verktygslåda. Karl-Erik Andersson(FP) Ledamot av flygplatsbolaget “ Mälargatan 10 72210 Västerås 070-5508360 Kea120430

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar