tisdag 29 maj 2012

Hearing och diskussion om användning av lokala energitillgångar 31 maj 2012 i stadsbibliotekets hörsal kl 18.30

Varmt Välkomna Studieförbundet Vuxenskolan och Nätverket för användning av lokala energitillgångar, NALE Ni inbjuds till hearing och diskussion om användning av lokala energitillgångar 31 maj 2012 i stadsbibliotekets hörsal kl 18.30 Program: 1. Kort presentation av systemlösningar för uppvärmning av bostäder med användning av lokala energitillgångar 2. Hearing av de politiska partiernas inställning till användning av lokala energitillgångar - Användning av lokala energitillgångar t.ex. sol, grot, halm, energigrödor, hästgödsel , rötslam mm - Omställning till en lokal energiförsörjning för boende och transporter som skulle kunna skapa nya jobb främst för ungdomar - Utveckla fler företag - Stimulera lantbruksnäringen - Skapa långsiktig hållbar energiförsörjning för boende och transporter i en osäker global omvärld - Utveckla näringslivet i Västerås. Partiföreträdare b> Vänsterpartiet Robert Klerfors Socialdemokraterna Carin Lidman Miljöpartiet Miakel Vilbaste Centerpartiet Magnus Ekblad Folkpartiet Henrik Östman Kristdemokraterna Sture Thorseng Moderaterna Thomas Salzman Sverigedemokraterna Ej meddelat namn men vill deltaga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar