måndag 21 maj 2012

Flygplatsen i Västerås är en bra sak

Flygfältet är både på kort och lång sikt bra för Västerås Ulf Hedman m.fl. bl.a. den 11 maj 2012 har i VLT efterfrågat en nyttobeskrivning av flygfältet i Västerås. Ett 60-tal personer har sysselsättning genom den direkta flygverksamheten såsom flygplatstjänster, flygledning och helikopterverksamhet. Ett 25 tal lärare och 300 elever vid Hässlö Gymnasium och Scandinavian Air Academy använder dessutom flygfältet för utbildning av piloter och tekniker. 2011 var passagerarentalet ca 150 000 vara c:a hälften kommer från Västmanland och huddelen av dessa från Västerås. Det är en uppenbar nytta att kunna flyga billigt till London, Alicante mfl destinationer. Det är också uppskattat att kunna flyga charter från Västerås. Vid samtal med näringslivet är man i i huvudsak positiv till flygplatsen och vår fortsatta framgång är beroende på det vi kan erbjuda. Ledamöterna i flygplatsstyrelsen ser det som sitt uppdrag att utveckla flygplatsen för anslutningsflyg, fraktflyg, turism och skolflyg. Det är inge kliché att säga att flygplatsen precis som hamnen, E18,Mälarbanan, Södertäljeslussen är mycket viktiga pusselbitar för det framtida Västerås. Det är mycket rimligt med de underskott som redovisas för att säkerställa möjliga utvecklingar av Västerås framtid. Det är också ett statligt intresse att det finns flygfält i Mälardalen för framtida expansion av flyget då det inte kommer att räcka med Arlanda och Skavsta. Flygfält i Mälardalen blir alltmer komplementära till varandra och inte konkurrerande och snabbare förbindelser mellan fälten kommer att utveckla samtliga fält. På flera håll ute i världen kring de större städerna är sådana förhållanden redan en realitet. Olika flygbolag väljer att lokalisera sig till olika flygfält i sådana kluster av flygfält Jfr tex med flygfälten kring New York. Flyget kommer att under kommande decennier expandera kraftigt genom den ökande globaliseringen och dagens miljöproblem kring flyget löses genom nya bränsleeffektiva flygplansmodeller, smart ruttplanering och biobränslen. Karl-Erik Andersson (FP) Ledamot av flygplatsbolaget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar