onsdag 4 november 2009

Klimatet inte enda skälet till fossilfritt energisamhälle och att mat + klimat +ekonomi + säkerhet behandlas samtidigt

Lärde mig följande idag av bla professor Kjell Aleklitt Uppsala och Harry Frankl MDH att man måste sluta med fossilanvändningen(kol,olja,fossilgas) maa 1.Peak-oil 2.Säkerhet 3,Ändlighetsgraden 4. Ekonomin på sikt förutom klimatet. Så även om inte klimatfrågan fanns måste vi sluta med fossilenergin.

1. Oljan och fossilgasen kommer snart att ta slut och allt kol som finns är inte tillgängligt
2. Fyndigheterna är koncentrerade till några få nationer och dessa kan då utnyttja sitt läge Därför blir det en säkerhetsfråga
3. Olja och fossilgas är ändliga . Kolet räcker längre men är miljömässigt mycket tvivelaktigt gifter och naturförstöring genom brytningen
4. De ökade priserna till följd av utbudsminskning leder till kostnader som gör att man måste använda annat än fossiler och vid en viss kostnadsökning kollapsar världsekonomin

Värdens välfärdsfunktion kan sammanfattas i följande formel

mat + klimat +ekonomi + + säkerhet

Man måste behndla alla dessa faktorer samtidigt

Approppå bioenergi vid en världsbefolkning av 9 miljarder människor kan man högst av jordbruksavfallet tillverka 30 % av fordonsbränslebehovet i form av biogas
Så bionergin blir bara en dellösning
Resten av fordonsbränslet får tillgodoses genom elektricitet
Huvuddelen av denna energi måste komma från Kärnkraften hävdar professor Frank samt från solenergi och sen lite från vattenkraft och jordvärme. Vindkraften blir marginell eftesom den behöver motsvarande 60 reglerkraft som måste komma från tex kärnkraft och vattenkraft.
Men däremot inte från fossilgas eller brunkol som det är i dagens Tyskland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar