tisdag 17 november 2009

Hur man sätter upp ett nyhetsbrev

På kommunala riksmötet, på ett av seminarierna, lovade jag att skriva ihop en instruktion om hur man kan sätta upp ett nyhetsbrev, inklusive frågeformulär, utan att använda en massa dyra verktyg.

Detta har legat på min att-göra-lista alldeles för länge, så det får bli ett blogginlägg som beskriver det. Personligen tycker jag att nyhetsbrev är lite föråldrat, men det viktigaste med verktyg på nätet är inte att använda det som för tillfället är modernt, utan att istället använda verktyg som man är komfortabel med.

Jag delar upp min beskrivning i tre delar:

 1. Hur man skapar en enkät
 2. Hur man skapar en epost-lista
 3. Hur man knyter ihop dessa två till ett nyhetsbrev med tillhörande frågeformulär


Att skapa en enkätDetta är faktiskt enklare än man tror, och vi använder google docs för detta. Vi börjar med att gå till docs.google.com där vi börjar med att logga in på vårt google-konto (exempelvis ett gmail-konto) längst upp till höger.

OBS! Om du inte har ett google-konto så måste du skaffa ett sådant, och det gör du genom att klicka på knappen "Kom igång". Den här instruktionen beskriver dock inte den processen, utan utgår från att du har ett konto.

Efter att vi loggat in kommer vi in i själva översikten för google docs. Till vänster ser vi ett antal olika alternativ för vilka dokument vi vill titta på ("All items", "Owned by me", etc). Om inte "Owned by me" är förvalt (markeras med vit text på blå bakgrund) så klickar vi på denna först.

Vi har nu vyn över våra dokument till höger (och om du inta använt google docs tidigare är denna vy antagligen tom). Nu vill vi skapa en enkät.

Skapa nytt dokumentUppe till vänster finns en knapp med texten "Create new" och en nedåt-pil. Klicka på den så får vi upp en lista med alternativ. Här klickar vi på alternativet form och ett nytt fönster öppnas med en ny enkät.

Det första vi gör här är att klicka på texten "Untitled form" och matar in ett bättre namn på enkäten. Jag döper min enkät till "exempelenkät". Sedan klickar jag på rutan nedanför (med texten "You can include [...]") där vi matar in en beskrivning av enkäten, exempelvis att du vill veta vad dina läsare tycker.

Skapa frågorI en tom enkät finns det två frågor skapade från början, så vi börjar med att ändra dessa. På fråga 1 vill jag veta hur folk hittade min enkät, så jag gör följande:


 1. Klickar på texten "Sample Question 1" och ger frågan en bättre rubrik, exempelvis "Hur hittade du min enkät?"
 2. Klickar på rutan för "Help text" och skriver in en beskrivning.
 3. Klickar på dropdown-listan bredvid "Question type", där det just nu står "Text"
 4. I denna lista väljer jag "Multiple choice"
 5. Layouten ändras lite grann eftersom jag nu skapar en flervalsfråga.
 6. Klicka på texten "Option 1" och mata in ett svar.
 7. Klicka på rutan nedanför och mata in ett svar till
 8. Upprepa föregående steg tills du fått så många svar som du vill ha.
 9. Dessutom vill jag ha med alternativet "Other" där folk kan skriva in ett eget svar, så jag klickar på "add 'Other'"
 10. Jag klickar i rutan "Make this a required question" eftersom jag vill att folk ska vara tvungna att fylla i den här frågan.
 11. Slutligen klickar jag på "Done"


Vi ser nu hur layouten ändras igen, eftersom jag är klar med fråga 1. Vi går nu in på fråga 2 genom att föra muspekaren över den. Frågefältet blir gult och till höger dyker det upp tre ikoner; Edit, duplicate & Delete:

 • Edit låter oss redigera frågan
 • Duplicate kopierar frågan så att vi får två identiska frågor
 • Delete tar bort frågan


Klicka på edit (penn-symbolen) och vi ser nu samma fält som i föregående fråga. Jag fyller i fälten på samma sätt som förra gången, men på dropdown-listan "Question type" väljer jag "Choose from a list". Precis som på förra frågan så klickar jag på ett svar i taget och matar in ett möjligt svar tills jag fått med alla de svarsalternativ som jag vill ha.

Då detta är en fråga som jag inte kräver svar på så klickar jag inte i rutan "Make this a required question" utan jag klickar istället på "Done".

Nu har jag ändrat de två frågor som fanns från början, men jag vill ha fler frågor. Uppe till vänster finns en knapp med ett grönt plus och texten "Add item". Jag klickar på den och då öppnas en lista med olika frågetyper.

Jag väljer alternativet "Paragraph text" som är en stor textruta (när man vill att folk ska kunna lämna långa svar). Min fråga skapas, och jag fyller i "Question title" och "Help text" som tidigare. Sedan klickar jag på done.

Olika typer av frågorJag kan fortsätta lägga till frågor genom att klicka på "Add item" tills jag är nöjd. De alternativ som finns när man skapar frågor är:


 • Text: en enkel textruta (för korta svar)
 • Paragraph text: En större textruta (för långa svar)
 • Multiple choice: När man vill att den som fyller i ska kunna välja ett av flera alternativ. Visas som texter med en "radio button" (en rund knapp som man kan klicka på) framför.
 • Checkboxes: När man vill att den som fyller i ska kunna välja flera svar bland de möjliga svaren. Visas som texter med en "check box" (en fyrkantig knapp som man kan klicka på) framför.
 • Choose from a list: Även här ska man kunna ett av flera alternativ, men valet visas som en dropdown-lista där man klickar för ett alternativ.
 • Scale: Här väljer man ett värde mellan 1 & valfri siffra. Kan exempelvis användas för att betygsätta någonting.
 • Grid: Som scale, men för flera frågor i rad med samma svarsalternativ. Kan exempelvis användas för betygsättning av olika aspekter av någonting.


Så fort som du klickar "Done" på en fråga så visas den så som den kommer att presenteras för användaren, så du får omedelbar feedback på hur din fråga kommer att de ut.

Om någonting blir fel kan du alltid klicka på "Edit" för att ändra i frågan eller "Delete" för att bort den.

Spara och använd enkätenJag är nu nöjd med min enkät och vill börja använda den. Jag börjar med att klicka på "Save" längst upp till höger för att spara. Därefter klickar jag på "Email this form" och väljer mig själv som mottagare. Detta för att jag vill se att länken och enkäten blir korrekt. Så, jag matar in min epost och klickar "Send"

Jag har nu skapat min enkät och genom att klicka på länken som jag mailade mig själv så kan gå till enkäten och se hur den ser ut.

Denna länk kan jag nu publicera på en blogg, länka till i Facebook, lägga med i ett nyhetsbrev, etc, men mer om detta senare.

Att skapa en epostlistaDet finns flera sätt att skapa en epostlista. Det enklaste sättet är att helt enkelt skriva ner alla epost-adresser och maila dessa. Nackdelen med detta är att är bökigt att administrera och att vissa epost-servrar inte låter dig skicka ett mail till många personer samtidigt.

Jag kommer istället att använda Yahoo Groups, så vi går till Yahoo groups. Här börjar jag med att klicka "Start your group". Även här krävs en användare, så antingen loggar jag in med min Yahoo-användare, eller så skapar jag en ny genom att klicka på "Sign up for Yahoo!".

När jag väl är inloggad så kommer jag till steg 1 i att skapa en epost-lista (eller en grupp, men en grupp är en epost-lista) och jag ska välja kategori. Jag skriver "sweden politics" och klickar på "GO". I alternativen som visas så väljer jag ett av dessa (exempelvis "Government Politics: By Country or Region: Countries: Sweden: Politics") och klickar på det och därefter klickar jag på "Place my group here".

Jag matar in ett namn för gruppen, exempelvis "Mattias nyhetsbrev" och jag matar in en epost-adress för gruppen, exempelvis kryssamattias@yahoogroups.com (där du matar in texten före "@yahoogroups.com"). Jag matar in en beskrivning och klickar sedan på "Continue"

I det sista steget väljer vi vilken epost-adress som vi själva vill ha utskick på och vi matar in en konfirmationskod.

Inställningar för gruppenEpost-listan är nu skapad, men vi ska också göra lite inställningar så vi klickar på "Customize your group". Första steget är att klicka på "Get started".

Den första frågan handlar om din grupp ska vara synlig eller ej. Här ändrar jag till "No, make the group unlisted" eftersom jag inte vill att vem som helst ska kunna hitta gruppen.

På fråga 2 väljer jag alternativet "People can join only with my approval" eftersom jag inte vill att vem som helst ska kunna gå med i gruppen, utan istället måste jag godkänna alla nya namn.

Slutligen på fråga 3 väljer jag "Only group owner. (Newsletter)" eftersom det är ett nyhetsbrev. Jag vill ju inte att de som läser brevet ska kunna göra egna inlägg på listan, utan enbart att de ska kunna ta emot nyhetsbrevet. Därefter klickar jag på "Next"

Nästa tre frågor spelar egentligen ingen roll, eftersom det är ett nyhetsbrev, men jag ändrar svar 1 till "Yes, messages require my approval" och svar 3 till "No web features; this is a mailing list only". Detta ifall jag någon gång i framtiden vill tillåta kommentarer på listan. Fråga 2 får behålla sitt ursprungsvärde. Sedan klickar jag "Next" igen.

Slutligen klickar jag på "Finish"

Nu har jag skapat min grupp (eller min epost-lista) och om jag tittar på gruppen så kan jag se vilka epost-adresser som finns. Här hittar jag två intressanta adresser:

Subscribe: kryssamattias-subscribe@yahoogroups.com
Unsubscribe: kryssamattias-unsubscribe@yahoogroups.com

Nu kan jag på min blogg skriva ett inlägg om att jag startat ett nyhetsbrev och att den som vill prenumerera på det bara behöver skicka ett mail till subscribe-adressen, dvs kryssamattias-subscribe@yahoogroups.com

Att knyta ihopNär du nu har en fungerande epost-lista, som du använder för dina nyhetsbrev, så kan du koppla ihop denna med enkäter. Skapa din enkät enligt ovan och i nyhetsbrevet så klipper du bara in länken till denna, men instruktionen "Vad tycker du? Ge dina svar här".

När du sedan går till docs.google.com så kan du se en lista över dina enkäter. Klicka på en av dem så ser du de svar du fått in. Du får upp ett excel-liknande ark med alla svar. Här kan du dessutom klicka på meny-alternativet "Form" (tredje längst till höger, precis till vänster om "Tools" och "Help") och klicka på "Show summary of responses". Du får då en sammanställning i form av diagram, staplar, etc, dvs all form av statistik som du behöver.

AvslutningJag hoppas att någon haft nytta av den här genomgången och nu kan skapa ett nyhetsbrev om det är den kommunikationsform som ni föredrar. Själv föredrar jag bloggen som kommunikationsverktyg, men om man ska använda ett nyhetsbrev så verkar det onödigt att använda en massa dyra verktyg när alla verktyg man behöver faktiskt finns gratis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar