fredag 11 december 2009

Undersökning som gjordes i Juni 2009 visar att nio av tio konsumenter vill producera egen energi

Allt fler hushåll kommer i framtiden att också vara producenter. Det finns en tydlig förväntan
på energibolagen att möta utvecklingen där konsumenter också kan bli egna producenter,
det visar en undersökning som CINT gjort på uppdrag av Fortum. Som energibolag vill
Fortum vara med och ta ansvar för att utveckla den nya marknad som då uppstår.
Undersökningen visar att det finns ett stort intresse för närproducerad småskalig produktion, två
tredjedelar anser även att det borde vara standard med möjligheter för närproduktion i nya hus – även flerfamiljshus. Dessutom säljer nio av tio gärna sin närproducerade energi till energibolagen.
De stora variationerna i grossistpriserna har även haft en stor påverkan hos konsumenterna.
- Vi välkomnar att fler vill ta ansvar för energiproduktionen. Den närproducerade energin kommer
att bli en viktig komponent för att nå målet om en minskning av CO2 utsläppen. De svenska målen
för förnybart på 25 TWh till 2020, tillsammans med bland annat energieffektiviseringsåtgärder och
omställningen till elbilar är förutsättningar för minskade CO2 utsläpp, säger Christian Lundberg, vd för Fortum Sverige.
Redan idag installerar många kunder egen solvärme, biobränslepannor, vindkraftverk och
värmepumpar vilka bidrar till en ökad användning av förnyelsebart. Fortum ser även ett snart
genombrott för solceller och vindkraft i mindre skala. På Kungsholmen i Stockholm utrustar Fortum, tillsammans med Skanska, en befintlig fastighet med smarta mätare och solpaneler som bland annat kan förse trapphuset med belysning och ladda elbilar utanför huset.
- Förnybar energiproduktion är helt beroende av väderleken. När det är soligt eller blåsigt, oftast dagtid, är hushållsbehovet som minst och produktionen som störst. Vi vill skapa möjlighet att ta tillvara den energin genom att hitta lösningar för egen lagríng eller att föra den tillbaka in i systemet
och på det sättet låta den komma till användning, säger Christian Lundberg.
En utvecklad marknad för närproducerad energi förutsätter att elnät, elmätare och lagringsformer
av energi utvecklas - det som brukar kallas smarta nät. Den förutsätter också att kunden enkelt och
säkert kan sälja sin energi.
Detta skrev Agneta Molinder, Presschef, Fortum, mobil: 070 344 53 32

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar