lördag 5 december 2009

Närodlad och ekologisk mat vid global livsmedelskris

Klimat, energi, mat, ekonomi och säkerhet (krig/fred) hänger intimt samman. Världens befolkning år 2050 är 9miljarder jämfört med drygt 6 miljarder nu. Idag svälter många tfa klimatförändringar i bl.a. Afrika. Världsproduktionen måste fördubblas. Det ekologiska jordbruket ger endast 50-70 % per ha av vad som fås vid traditionellt jordbruk. Jordens åkerareal kan inte utökas ty vi behöver skogen som koldioxidsänka. Arealer måste samtidigt frisättas för mångfald och våtmarker. Jordbruket måste öka sin avkastning med 2,5 ggr per hektar. Möjligen kan det ske genom genmanipulation (flerårig säd som är insekts och ogräsresistent). Sverige kan bli ett exportland. Vi kan då alla unna oss goda närodlade köksväxter. Husdjuren måste också ges en kärleksfull skötsel.

3 kommentarer:

 1. Det var en hel del underliga påståenden och felaktigheter här.
  Till att börja med så kan jag säga att det du kallar för traditionellt jordbruk inte har funnits särskilt länge. I U-länderna sedan 60-talet.
  Att odla växtföljd, vall och gröngödsling tillsammans med kreatur är traditionellt om något. Detta är några av de principer som många ekologiska odlare grundar sina metoder på.
  Sen finns det enligt mig ännu inte någon vettig statistik över skördenivåerna. Dessa är gjorda på två identiska marker och på ett fåtal grödor (de som är publicerade av SCB i alla fall).
  Att odla utan handelsgödsel kräver en betydligt större arbetsinsats när det kommer till ogräsrensning, växtval, växtföljder och arbete med jorden med mera.
  Tur att jag inte kommer rösta på folkpartiet :)
  ha det bra!

  SvaraRadera
 2. Eftersom jag är uppfödd på landet av bönder och vid unga år lärde mig det mesta om jordbruk och odling vet jag vad jag talar om. Jag vet precis vad växelbruk är och det är bra.Det finns många ogräs som näst intill är omöjliga att bekämpa endast med mekaniska metoder.
  Det finns insekter som heller inte låter sig bekämpas mekaniskt. Däremot om man använder bekämpninsmedel skall man använda sådant som inte har biverkningar självklart.
  Konstgödsel är imånga fall nödvändig för god produktion.
  Det finns dock olika sätt att bedriva ett klokt jordbruk men jag vet att många av dagens ekologiska sätt innebär att man får så mycket mindre per hektar.
  När världens befolkning 9 miljarder år 2050 och DAGENS HA AVKASTNING ÄR FÖR LÅG så måste man driva ett jordbruk som ger mer per hektar. Detta torde vara logiskt annars får vi räkna med massiv världsvält och brist på födoämnen.
  Karl-Erik Andersson

  SvaraRadera
 3. Vid djupare eftertanke tror jag att begreppet ekologisk mat inte är definierad och kan således ha olika betydelser.
  Det viktiga för att föda världens befolkning är att öka avkastningen på befintliga jordar.
  Man bör vara försiktig med att odla upp nya arealer tex regnskogar och savanner
  Den massiva sojabönsodlingen i Brasilien kan ifrågasättas.Europa och USA borde klara sin försörjning av foder till kreatur genom odlingar på hemmaplan. Avkastningen måste kanske ökas och biobränsleodling måste bannlysas. Urskog som bränns i Indonesien för palmoljeplantager måste också bannlysas

  SvaraRadera