onsdag 1 februari 2012

Finanspakten är bra


Finanspakten är bra


Det europeiska samarbetet står inför sin största utmaning i modern tid. Finanskrisen gör att ett antal länder står inför stora omställningar. I det arbetet måste Europas länder hålla ihop. Samarbete mellan de europeiska länderna är vägen ut ur krisen.
Finanspaktens förslag innebär att varje land skall ha balans i sina statsfinanser och att ländernas statsskulder ska begränsas. Dessutom ska EU:s förmåga att gripa in mot länder som inte sköter sig ekonomiskt öka. Att Sverige finns med där de viktiga frågorna om Europas framtid diskuteras är viktigt. Europa kommer att gå stärkt ur krisen och våra barnbarn kommer att uppskatta det som nu görs. Vägen till ett enat Europa är lång men nödvändigt i den nya globala världen. Jobben och miljön kan endast räddas genom ett starkt samverkande Europa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar