fredag 30 december 2011

Liberala seniorers verksamhetsberättelse


Liberala seniorers verksamhetsberättelse 2011


Mål för Liberala seniorer
Nätverket Liberala seniorer är öppet för alla med en liberal grundsyn - äldre och andra som är intresserade av äldrefrågor. Nätverket arbetar med att föra ut Folkpartiets äldrepolitik till allmänheten och till media. Nätverket arbetar även med att alliansens äldrepolitik samt fungerar som bollplank för Folkpartiet och dess ställningstaganden i frågor som rör äldre.

Det Liberala seniorer vill åstadkomma är ett samhälle där den enskilda, äldre människan inte ses som en fyrkantig sak, precis lik den andra fyrkanten. Människan, hennes värde och livsbehov är lika varierande vare sig man är frisk och pigg eller gammal och skör. Respekten för individen, dennes vilja och behov, måste vara avgörande för vilken hjälp, när och hur och av vem som den erbjuds.
Organisation
I Västerås leds nätverket av ett arbetsutskott bestående av Barbro Hillring, LarsOve Roman, Örjan Rossell, Anita Hansen Harriet Andersson och Karl-Erik Andersson.
Karl-Erik Andersson var fram till den 12 december samordnare. Harriet och Karl-Erik Andersson utträdde ur arbetsutskottet den 12 december. Ny samordnare har ännu inte utsetts.
Verksamhet 2011
A. Möten (Fyra samlingar ägde rum)
1. 15 februari Pensioner och arvsfrågor
2. 28 april Hearing om äldreomsorg och sjukvård
3. 8 november Seminarium om seniorboende och samhällsplanering
4. 7 december Information om hemsjukvårdens kommunalisering samt julkaffé
B. Studiebesök
1. Ängsklockan
2. Trummslagarebacken
3. Hemtjänstens kontor för centarla Västerås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar