onsdag 1 september 2010

SVENSKENERGI nr 7 om kärnkraftvärme Intervju med Jan Björklund kopia av artikel

Några frågor om kärnkraftvärme till Folkpartiets Jan Björklund Folkpartiets partiledare, utbildningsminister Jan Björklund, har gjort sig känd för att plädera för såväl mer kärnkraft i Sverige som för ett bättre utnyttjande av kärnkraftverken.

Få verkar lyssna på dig i kärnkraftsfrågan, vad beror det på?
– Många partier i Sverige har i hög grad stoppat huvudet i sanden när det gäller kärnkraft, och de som inte gillar kärnkraft gillar heller inte tanken på att bättre utnyttja den kärnkraftsenergi som finns.

I Finland har Fortum presenterat en färdig lösning för hur ett nytt kärnkraftverk i Lovisa, 7 mil från Helsingfors, skulle kunna förse hela Helsingforsregionen med fjärrvärme. Hur ser du på det?
– Detta visar vilka möjligheter det finns att förbättra energiuttaget från ny och befintlig kärnkraft.

Nu ska elbranschen i Sverige, via Elforsk, också undersöka fjärrvärmeproduktion från kärnkraft i ett nystartat projekt. Tanken är att kunna göra samma sak som Fortum i Finland när till exempel Forsmark ska förnyas med nya turbiner.
– Det vore en utmärkt energieffektiviseringsåtgärd att på olika sätt bättre utnyttja det uppvärmda kylvattnet i kärnkraftverken. Stockholm och Göteborg skulle kunna försörjas med värme från Forsmark och Ringhals.

Kan det här konceptet bli en valfråga på något sätt?
– Ja, och det borde det bli.

Hur ser du på tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten?
– Vad gäller tredjepartstillträde ser vi fram emot att sittande utredning lägger fram ett bra förslag till regelverk som kan stärka fjärrvärmekundernas ställning, åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö.

Lars Magnell
lars.magnell@krem.se

^

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar