lördag 10 juli 2010

Det gäller att hitta smarta enrgistrategier för kommunerna

Läs denna som införts i VLT
http://vlt.se/asikter/debatt/1.889574-karl-erik-andersson-fp-konkurrens-om-knappa-resurser-ger-hogre-energipriser-for-kommunerna

Karl-Erik Andersson (FP): Konkurrens om knappa resurser ger högre energipriser för kommunerna

Den snabba förbrukningen av vårt naturkapital i form av energikällor och vatten är ett kritiskt världsproblem. Utvinningskostnaden av olja, gas och kol kommer att bli allt högre och trots klimatdebatten kommer efterfrågan att öka i de nya tillväxt-ekonomierna bland annat Kina och Indien. Priserna kommer att rusa i höjden och detta blir ett avgörande skäl att gå över till förnyelsebar energi och kärnkraft. Kommunala energiverk ser redan att biobränsle-priserna (skogsråvara och avfall) ökar kraftigt genom starkt stigande efterfrågan. Det blir dyrbart att importera dessa alltmer knappa energiråvaror som dessutom är skrymmande och kommer att kosta mycket att transportera.

Den lokala förnyelsebara energin i form av sol, jordvärme och värmepumpar blir därför viktig och konkurrenskraftig. Jordbruket bör dessutom öka sin självförsörjning av energi via biogas framställt av gödsel och avfall. Denna produktion skulle kunna integreras med kommunernas biogasproduktion av hushålls och industriavfall. En kraftigt ökad biogasproduktion kan åstadkommas genom förgasning av avfall. Biogasdrift tillsammans med el- och elhybridbilar kan på sikt ersätta behovet av fossilbaserad bensin och diesel.

Det behövs en stabil baskraft som kan producera billig miljövänlig, el och detta är kärnkraften. Därför är det viktigt att beslut tas om att bygga om våra kärnkraftsverk till nya generationers reaktorer. Därmed läggs grunden för stabilitet, ekonomisk tillväxt och fortsatt välfärdsutveckling.

Lokal förnyelsebar energi och central energi (kärnkraft och vattenkraft) kommer att samverka genom smarta elnät och skapa ett energioberoende som är viktigt i en alltmer turbulent värld där man konkurrerar med alla medel om de knappa resurserna. Det som krävs är nya affärsmodeller för de som producerar och distribuerar energi. Villaägare, bostadsrättsföreningar och hyresrättsföretag kommer att både sälja och köpa energi. Alla juridiska hinder för detta bör undanröjas snarast genom ändrad lagstiftning. Energibolag måste bli förvaltare av smarta elnät.

I byggandet blir det dels viktigt att dels bygga enbart lågenergihus med möjligheter till egen energiproduktion och dels finna kostnadseffektiva metoder för att göra det äldre bostadsbeståndet lågkonsumerande av energi. Här finns dock stora outnyttjade takytor som kan användas för solenergi. Bostadsaktiebolaget Mimer förfogar över mer än 40 hektar lediga tak.

För kommunerna är det nya spännande energistrukturer som växer fram och man får inte bita sig fast i det förgångna utan man måste se den ljusa framtiden an.

Karl-Erik Andersson, talesman (FP) i miljö- och energifrågor i Västerås
Publicerad 9 juli 2010 .
Textstorlek 1 2 3 .

1 kommentar:

 1. Elcertifikaten bidrar så som sig bör till
  den starka fram marchen av biobränsle.
  Kombinationen av energieffektivitet och nya
  energialternativ som på sikt kan konkurrera
  både när det gäller tillgång och en ekonomiskt möjlig efterfrågan vid sidan av kärnkraften ger
  stora möjligheter.
  Solpaneler på de kommunalahustaken som komplement till annan miljövänlig uppvärming är
  ett bra exempel på hur man utnyttjar alla förutsättningar för en klimatsmart framtid.

  Deligationen Hållbara Städer pekar dessutom
  på en rad andra perspektiv när det gäller transport av både varor och människor. Det kräver genomtänkt nytänk i på orter och i städer.

  Man bör komma ihåg att elpriserna har ett tak för konsumenter ovasett om dom befinner sig som
  representanter för industrin eller privat.

  Detta har de rödgröna inte riktigt kunna svara på. I allafall inte så att jag är nöjd med svaren. Vad blir kostnaden per kWh med det rödgrönas förslag?

  Vi på landsbyggden vill dessutom kunna röra oss fritt och ledigt och har därför vid sidan
  av en välutbyggd kollektivtrafik också behov
  av energieffektiva transportmedel i form av
  miljöbilar <120 gm/km Co2, eller el alternativ.
  Detta är visioner som är realistiska och genomförbara. Det tar lite tid bara.

  Fp gör skillnad!

  SvaraRadera