lördag 6 mars 2010

De sanna siffrorna måste fram om energin

Sverige behöver 420 TWH per år
Knappt 200 TWH är fossila bränslen (kol,olja,gas)
89 TWH är biobränslen
Kärnkraften svarar för 75 TWH
Vattenkraften 60 TWH
Energiförluster 15 TWH (kraftledningar)
Målet är att ta bort det fossileldade användningen
Vindkraften kan högst uppnå 20-30 TWH
Sol 30 TWH
Biogas 15 TWH
Det är fortfarande 115 TWH fossilbränsle som skall bort
Det får ske genom besparingar 80 TWH och ökad kärnkraft med 25 TWH
Man kan flytta dessa siffror lite fram och tillbak men kvar står att om man skap ett växhusgasfritt samhälle så behövs kärnkraften minst till 75- 100 TWH
Åstadkommer vi denna mix får vi dessutom en billig el som möjligööra att våra industrier inom papper, kemi och process kan leva kvar.

3 kommentarer:

 1. Har du tagit hänsyn till att sol och vindkraft kräver reservkraft till 90% av installerad maxeffekt ?

  Det är därför det är dåligt att bara titta på TWH man måste även titta på förbrukningstoppar,

  SvaraRadera
 2. Du har rätt att det behövs kraftig uppbackning för vind och sol. Det kan därför behövas mer reglerkraft som måste komma från kärnkraft som går att variera (finns inte nu men skulle enligt experter kunna skapas vid utbyggnad av ny kärnkraft.)När det gäller solen är jag mest inne på solpaneler som skapar varmvatten som kan lagras över dygnet samt i viss mån över årstid i marklager av varmvatten.Uppbackningen där blir tror jag spillvärme från kärnkraft och elvärme på den kalla årstiden.

  SvaraRadera
 3. I en artikel idag tycks Greenpeace rpresentanter hlt tappat fattningen
  när de uppmanar folk att inte rösta på folkpartiet pga av kärnkraften
  Borde inte green-peace använda sig av räknekunskap innan de uttalar sig
  Att avstå från kärnkraften som baskraft är detsamma som kontraproduktiv miljödebatt.
  Man måste välja mellan ren enrgi och smutsig
  Vind,sol,vatten och kärnkraft är ren energi. Smutsig är kol.olja ,gas och i viss utrsträckning är bioenergin smutsig.
  Dessutom kommer de ekonmiskt utvnnbara resurserna av kol,olja och gas upphöra samt att biomassan konkurrerar med maten . Vi blir ju tre miljarder fler människor till år 2050

  SvaraRadera