torsdag 14 januari 2010

Kommunalpolitikens svårigheter i enrgiplaneringen

Några noteringar
1. Stadsfullmäkige har redan tagit beslutet om fossilfritt Västerås 2015.
Ja det blir dyrare men det är det pris vi får betala för en bättre miljö. Detta är en politisk vilja som de flesta av oss har har det visat sig natauvårdsverkets gallupp
Kostnadsökningrana för den enskillde må mildras genom energibesparingar och effektiviseringar Sålunda kan vi nå lågenergihusnivå i de flesta bostäder efter ett tag

2. Biobränsle enligt huvudregel skall ledas upp nära sin källa. Därför skall man amvända närodlat bioenergi Mellanskogs VD har berättat att de ökar sin produktion kraftigt och om de inte finner kunder i Sverige kommer att exportera biomassa (Detta verkar vansinne)

3. Lagring av gift dvs askan efter avfallsförbränning i närområdet nere under staden är inte acceptabelt och kommer att skapa rädsla och skräck hos många inevånare
Antingen får man låta bli avfallet eller hitta en metod där askan görs ofarlig tex extrahering av tungmetaller Här kan ju värmeverken bilda gemensamma återvinningsanl'äggningar

4.Idag är centraleuropa beroende av fossilgas från Ryssland.Man kan då minska beroendet genom att göra gas och fordonsbränsle på sitt avfall. Detta kommer och vi skall inte lita på import av avfall för förbränning.

5.Begreppet Smart Grid är nytt som affärskoncept och teknikkoncept enär det innebär utjämning av energiproduktion och efterfrågan i realtid, mm ABB Karl Elfstadius på ABB kan ge information karl.elfstadius@se.abb.com eller Bo Normark på Power Circle bn@iva.se

6. Den framtida enrgiförsörjningen blir både lokal och central i samverkan och så sker ute i Europa redan i Tyskland och det är på stor frammarsch i USA. EON opinionsundersökningar visar att 75 % av de tillfrågade abonnenterna ville via sol,jordvärme och vind vara med och själva och producera el/värme. Detta är också en starkt kommande livsstil och följer inte helt den kortsiktiga ekonomins logik men man ser långsiktigt. Det kan ockspå vara ett säkerhetsstänkande


Det som oroar mig mer är risken för en politiker att bli fången av de kommunala tjänstemännen som agerar utifrån sin begränsade horisont och här måste politiken visa vägen vart vi skall gå .

Vi måste framförallt vidga perspektiven och våga ta in nya paradigmer och se nya kontexts
Det är avgrunder i värderingar och verklighetsuppfattningar som måste brytas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar