måndag 25 juni 2012

Bästa sätt slippa uranbrytning är en ny generations reaktorer

Artikel i VLT jag skrev den 21 juni Bästa sätt slippa uranbrytning är en ny generations reaktorer Linn Aldén beskriver i artikel den 19 juni den förvirrade debatten om olika energislag med en viss ironi. Men framtidsbilden är inte svart och vit utan den har många nyanser och färger. År 2050 kan minst 70 % -90 % av energin komma från förnyelsebara källor såsom sol-, vind- geo- och vattenkraft samt biomassa. Den intressanta frågan är vad som händer med kärnkraften i denna framtidsbild. Kärnenergin har använts sedan slutet av andra världskriget för kärnvapen och för energialstring. Det innebär att det idag ligger klyvbart uran och plutonium i flera länders vapenarsenal. Kärnreaktorerna har under denna tid producerat massor med kärnavfall som man diskuterar att deponera för lagring i över hundratusen år och vem kan garantera säkerhet under så lång tid. Men detta avfall liksom det som ligger i vapenförråden skulle kunna brytas ned till ämnen med en sönderfallstid mindre än 200 år under energialstring. Detta är 4.e generationens reaktorer. Kunskapen finns numer på bl.a. Kungliga Tekniska Högskolan och en försöksreaktor skulle kunna byggas i t.ex. Oskarshamn. Vårt nuvarande förråd av kärnavfall räcker i 5000 år för vår energiproduktion. Inget mer uran behöver då brytas . Slutsatserna av detta är att enda sättet att bli med det kärnavfall som redan finns är att omvandla det till mindre radioaktiva ämnen och samtidigt utvinna energin i en ny generation av reaktorer Karl-Erik Andersson Grön Liberal Mälargatan 10 72210 Västerås KEA2012-06-20

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar