måndag 12 mars 2012

Seminarium om lokal energiförsörjning stadsbibliotekets hörsal Västerås den 13 mars 2012 kl 18.30

Seminarium om lokal energiförsörjning stadsbibliotekets hörsal Västerås den 13 mars 2012 kl 18.30

Världens naturresurser överutnyttjas och de ekonomiskt utvinningsbara resurserna av bl.a. olja, gas sinar. Våldsamma prisökningar på energi är att vänta. Ändringar till varmare eller kallare klimat som människan inte kan påverka kan medföra svårigheter med energiförsörjningen. Det finns risk för avbrott i energileveranser utifrån. Det är viktigt att eftersträva ren energi utan skadliga kemikalier som kan ge förgiftningar. Hållbara kretslopp måste åstadkommas. Av dessa skäl är det angeläget att åstadkomma en lokal självförsörjning av energi för boendet.
Flera länder i Europa är beroende av importerad energi vilket medfört svåra problem denna kalla vinter. Människor får frysa och blir utpressade. Osäkerheten i Iran och arabvärlden är ett annat orosmoment och priset på olja riskerar att snart komma upp i 200 dollar fatet.

Seminarieprogram:
• En plan för självförsörjning av energi för boendet Karl-Erik Andersson miljödebattör
• Varför halm, solenergi och ackumulatortankar? Åke Rullgård energidebattör och ingenjör
• Ett exempel från verkligheten Owe Lundgren miljödebattör och elingenjör
• Möjligheter och erfarenheter av lokal energi Eric Söderberg miljödebattör och konsult
• Diskussion

Arrangör:
Studieförbundet Vuxenskolan VÄLKOMNA!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar