tisdag 15 juni 2010

Höjning av bensinskatt är endast ökade kostnader

Höjda bensinskatter påskyndar inte övergången till icke fossila bränslen eller övergång till kollektivtrafik. De höjningar som bl.a. de rödgröna föreslår är enbart höjd skatt. Bilåkandet blir lika stort som förut Landshövdingens utredning om Västmanlänningars bilåkande visar att den är är oförändrad trots prishöjningar de senaste åren. Först vid drivmedelspriser över 25 kr litern sker en drastisk förändring i efterfrågan men då brakar ekonomin ihop. Sålunda skall man inte höja skatterna på drivmedel i annat fall än lika mycket skatt sänks på annat håll i statens budget t.ex. inkomstskatt. Fokus måste bli att ta fram elhybrider som går på både biogas och el. Finns dessa alternativ att tillgå till rimligt pris kommer en mer miljövänlig trafik att uppstå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar