måndag 13 juli 2009

Integritet hör ihop med liberalism

EU:s justitieministrar möts i Stockholm onsdag till fredag den här veckan för att diskutera Stockholmsprogrammet. Justitiedepartmentets informations-pdf är bra för att få ett litet grepp om vad Beatrice Ask o co ska göra under det svenska ordförandeskapet i EU, dokumentet innehåller också info om Stockholmsprogrammet.

En lite lättsammare text om google som övervakare av oss alla (som kan vara lättare att ta till sig när man inte omedelbart vill förirra sig in i integritetslabyrinten med FIDA: FRA, IPRED 1 & 2, Datalagringsdirektivet och ACTA) är den här artikeln av Stefan Lindberg.

På onsdag anordnar Amanda Brihed m.fl. en manifestation i Humlegården i Stockholm som är tvärpolitisk och har fått en bred uppslutning redan. Stockholmsprotokollet kommer att vrida åt tumskruvarna ytterligare ett snäpp när det gäller den personliga integriteten därför är det bra att så många liberaler som möjligt sätter sig in frågorna så att vi kan driva integritetsfrågorna med kompetens och trovärdighet både i år och i 2010 års valrörelse.

Har du en stund över så kan jag varmt rekommendera Mårten Schultz sommarprat på Dagens Juridik där han talar om rätten att få vara ifred. En mycket viktig liberal frågeställning torde vara: hur långt går det innan vi låter övervakning i olika former påverka hur vi agerar och saker som vi kanske kommer att låta bli av rädsla för att lämna ett (elektroniskt) fotavtryck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar