måndag 25 juni 2012

Bästa sätt slippa uranbrytning är en ny generations reaktorer

Artikel i VLT jag skrev den 21 juni Bästa sätt slippa uranbrytning är en ny generations reaktorer Linn Aldén beskriver i artikel den 19 juni den förvirrade debatten om olika energislag med en viss ironi. Men framtidsbilden är inte svart och vit utan den har många nyanser och färger. År 2050 kan minst 70 % -90 % av energin komma från förnyelsebara källor såsom sol-, vind- geo- och vattenkraft samt biomassa. Den intressanta frågan är vad som händer med kärnkraften i denna framtidsbild. Kärnenergin har använts sedan slutet av andra världskriget för kärnvapen och för energialstring. Det innebär att det idag ligger klyvbart uran och plutonium i flera länders vapenarsenal. Kärnreaktorerna har under denna tid producerat massor med kärnavfall som man diskuterar att deponera för lagring i över hundratusen år och vem kan garantera säkerhet under så lång tid. Men detta avfall liksom det som ligger i vapenförråden skulle kunna brytas ned till ämnen med en sönderfallstid mindre än 200 år under energialstring. Detta är 4.e generationens reaktorer. Kunskapen finns numer på bl.a. Kungliga Tekniska Högskolan och en försöksreaktor skulle kunna byggas i t.ex. Oskarshamn. Vårt nuvarande förråd av kärnavfall räcker i 5000 år för vår energiproduktion. Inget mer uran behöver då brytas . Slutsatserna av detta är att enda sättet att bli med det kärnavfall som redan finns är att omvandla det till mindre radioaktiva ämnen och samtidigt utvinna energin i en ny generation av reaktorer Karl-Erik Andersson Grön Liberal Mälargatan 10 72210 Västerås KEA2012-06-20

måndag 11 juni 2012

Folkpartiet bör lämna samarbete med M

Nyliberalism är ett motstånd till keynesianism och statliga ingripanden i ekonomin, där man i stället förespråkar lägre skatter och färre statliga regleringar. Dessa idéer företräddes politiskt i USA av president Ronald Reagan och i Storbritannien av premiärminister Margaret Thatcher Ur nyliberalismens syn på individuella rättigheter härleder man den ekonomiska liberalismen, med försvar av kapitalismen, liksom drog- och vapenliberalism, privat egendomsrätt och ställningstaganden som fri invandring och total yttrandefrihet. Rättigheterna motiveras utifrån olika slutsatser. Det finns också förespråkare av nyliberalism som inte utgår ifrån rättighetsetik.[6] De utgår då istället ifrån det mer utilitaristiska argumentet att konsekvenserna av ekonomisk och personlig frihet ger ett bra samhälle. Detta är särskilt vanligt inom det ekonomiska området.[7] Denna nyliberalism gjorde konkurs 2008 Europa måste resa sig ur en kris som är djup och kommer att drabba oss också. Har då socialiberalismen en framtid? Socialliberalismen är en gren av liberalismen som utgår ifrån en så kallad positiv frihetsdefinition. Med denna frihetsdefinition blir individens frihet beroende av att alla har lika sociala möjligheter och tillgång till rättigheter som skall garanteras av staten, såsom exempelvis utbildning, olika former av bidrag, sjukvård och jobb. Socialliberallismen förespråkar därför en aktiv socialpolitik och en viss aktiv ekonomisk politik från statens sida. Socialliberaler menar också oftast att om marknaden inte fungerar skall staten se till att den gör det, Min slutsats är att FP kan bra välja socialliberalismen och i konsekvens med detta gå ur allt samarbete med moderaterna och agera självständigt En framgång skulle kunna vara en grön frisinnad socialliberalism i kommande blogginlägg vill jag utveckla min tanke

tisdag 5 juni 2012

Säg nej till ökat öppethållande på krogen

Västerås fullmäktige bör säga nej till förlängd servering av alkohol" (Detta skrev jag som insändare idag den 5 maj Flera politiker bla Carin Thorborg ( V ), Göran Nilsson(FP) och Magnus Agestav (KD) har i tidningsartiklar på insändare och debattsida argumenterat för nej till ökat öppethållande på krogen. De har rätt ty sena öppettider ökar alkoholkonsumtion vilket medför en ökning av våldsbrottsligheten både inne på och utanför krogarna. Med en utökning av serveringstiden kommer fler att vakna upp i en fyllecell eller en sjukhussäng. Sjukvården och Polisen får avsätta resurser till detta som skulle kunna användas för andra utmaningar. Det är ofta de sista dropparna som får folk att tappa omdöme. Kvinnor och barna blir i regel endast misshandlade av berusade män. Alkoholen är dessutom ett större gissel än som ofta inses och därför skall politikerna sända rätt signaler om alkoholens fördärvlighet och själva vara föredömen. I folkpartiet är det upp till varje fullmäktigeledamot att ta individuell ställning. Alla politiker i fullmäktige oavsett parti bör rösta nej till ökad servering och snarare begränsa tillgången till alkohol. Karl-Erik Andersson(FP) Ersättare i fullmäktige Mälargatan 10 72210 Västerås Kea 120515 bilden från Torshälla bid Eskilstunaån på pingstafton

tisdag 29 maj 2012

Hearing och diskussion om användning av lokala energitillgångar 31 maj 2012 i stadsbibliotekets hörsal kl 18.30

Varmt Välkomna Studieförbundet Vuxenskolan och Nätverket för användning av lokala energitillgångar, NALE Ni inbjuds till hearing och diskussion om användning av lokala energitillgångar 31 maj 2012 i stadsbibliotekets hörsal kl 18.30 Program: 1. Kort presentation av systemlösningar för uppvärmning av bostäder med användning av lokala energitillgångar 2. Hearing av de politiska partiernas inställning till användning av lokala energitillgångar - Användning av lokala energitillgångar t.ex. sol, grot, halm, energigrödor, hästgödsel , rötslam mm - Omställning till en lokal energiförsörjning för boende och transporter som skulle kunna skapa nya jobb främst för ungdomar - Utveckla fler företag - Stimulera lantbruksnäringen - Skapa långsiktig hållbar energiförsörjning för boende och transporter i en osäker global omvärld - Utveckla näringslivet i Västerås. Partiföreträdare b> Vänsterpartiet Robert Klerfors Socialdemokraterna Carin Lidman Miljöpartiet Miakel Vilbaste Centerpartiet Magnus Ekblad Folkpartiet Henrik Östman Kristdemokraterna Sture Thorseng Moderaterna Thomas Salzman Sverigedemokraterna Ej meddelat namn men vill deltaga

fredag 25 maj 2012

Välkommen 31 maj kl 18.30 Stadsbibliotekets hörsal i Västerås Seminarium och utfrågning av politiker om användning av lokala energi för boende

Följande frågor kommer att tas upp för kommentarer från de närvarande politikerna: - Användning av lokal energitillgångar: sol, energigrödor, flis, grot, halm, pellets, rötslam ved, m.m. för husuppvärmning i Västerås - Omställning till ett system för husuppvärmning och transporter som utnyttjar lokala energitillgångar och som skapar nya jobb, främst för ungdomar - Utveckling av nya företag och stimulans av lantbruksnäringen som följd av det nya systemet - Utveckling av näringslivet i Västerås. - Förberedelse för långsiktig, hållbar energiförsörjning för husuppvärmning och transporter i en osäker, global omvärld Partiföreträdare Vänsterpartiet Robert Klerfors Socialdemokraterna Carin Lidman Miljöpartiet Miakel Vilbaste Centerpartiet Magnus Ekblad Folkpartiet Henrik Östman Kristdemokraterna Sture Thorseng Moderaterna Thomas Salzman Sverigedemokraterna Ej meddelat namn men vill deltaga Du är välkommen att skicka synpunkter på denna hearing, förslag och frågor om framtida energiförsörjning till någon av följande adresser: Studieförbundet Vuxenskolan och Nätverket för användning av lokala energitillgångar, NALE Karl-Erik Andersson karlerikandersson@tele2.se Georg Lagnerius lagnerius@telia.com Åke Rullgård pidoc@swipnet.se

måndag 21 maj 2012

Flygplatsen i Västerås är en bra sak

Flygfältet är både på kort och lång sikt bra för Västerås Ulf Hedman m.fl. bl.a. den 11 maj 2012 har i VLT efterfrågat en nyttobeskrivning av flygfältet i Västerås. Ett 60-tal personer har sysselsättning genom den direkta flygverksamheten såsom flygplatstjänster, flygledning och helikopterverksamhet. Ett 25 tal lärare och 300 elever vid Hässlö Gymnasium och Scandinavian Air Academy använder dessutom flygfältet för utbildning av piloter och tekniker. 2011 var passagerarentalet ca 150 000 vara c:a hälften kommer från Västmanland och huddelen av dessa från Västerås. Det är en uppenbar nytta att kunna flyga billigt till London, Alicante mfl destinationer. Det är också uppskattat att kunna flyga charter från Västerås. Vid samtal med näringslivet är man i i huvudsak positiv till flygplatsen och vår fortsatta framgång är beroende på det vi kan erbjuda. Ledamöterna i flygplatsstyrelsen ser det som sitt uppdrag att utveckla flygplatsen för anslutningsflyg, fraktflyg, turism och skolflyg. Det är inge kliché att säga att flygplatsen precis som hamnen, E18,Mälarbanan, Södertäljeslussen är mycket viktiga pusselbitar för det framtida Västerås. Det är mycket rimligt med de underskott som redovisas för att säkerställa möjliga utvecklingar av Västerås framtid. Det är också ett statligt intresse att det finns flygfält i Mälardalen för framtida expansion av flyget då det inte kommer att räcka med Arlanda och Skavsta. Flygfält i Mälardalen blir alltmer komplementära till varandra och inte konkurrerande och snabbare förbindelser mellan fälten kommer att utveckla samtliga fält. På flera håll ute i världen kring de större städerna är sådana förhållanden redan en realitet. Olika flygbolag väljer att lokalisera sig till olika flygfält i sådana kluster av flygfält Jfr tex med flygfälten kring New York. Flyget kommer att under kommande decennier expandera kraftigt genom den ökande globaliseringen och dagens miljöproblem kring flyget löses genom nya bränsleeffektiva flygplansmodeller, smart ruttplanering och biobränslen. Karl-Erik Andersson (FP) Ledamot av flygplatsbolaget

lördag 5 maj 2012

Flygplatsen handlar om jobb i Västerås och Västmanland.

Flygplatsen handlar om jobb i Västerås och Västmanland. Artikel i VLT den 5 maj Ulf Hedman menar i replikartikel den 28 april att det är ett klichéuttryck att sätta Västmanland på den globala kartan. Mikael Berger menar den 2 maj att Västerås subventionerar Stockholmares resor och slutligen Jan Nilsson den 4 maj att underskotten inte är obetydliga och detta i replik till min artikel den 26 april Flygplatsen en regional resurs. De har alla fel Om flygplatsen skulle läggas ned så förlorar regionen och Västerås en utvecklingsresurs. Möjligheterna att utveckla företag och jobb kommer att begränsas. Flygplatsen kan göras till medel för ökad turism, mer fraktflyg och anknytningar till internationella storflygfält. Mer kan göras idag av denna resurs. Alla aktiva åtgärder bör vidtas för att främja Västerås stads och länets utveckling av företag och nya jobb. Flygplatsen är en viktig pusselbit för den framtida affärs- och näringslivskartan. Den är en strategisk resurs för en framtida kunskaps- och logistikstad och utan den fattas en viktig pusselbit för framtiden Det är ingen kliché att vilja sätta Västmanland på den globala kartan. Pilot och flygteknikerutbildningen är en annan viktig verksamhet vid flygfältet. Mikael Berger skriver att flygplatsbolaget subventionerar Stockholmarnas flygresor. Detta är helt fel. Av passagerarantalet vid Västerås flygfält kommer endast 10 % från Stockholm medan 75 % kommer från Västmanland, Dalarna, Närke och Gävleborgs län. Flygplatsen har ett regionalt upptag. Underskotten är obetydliga om man relaterar till kommunens omsättning som är 6000 miljoner (6 miljarder kronor) dvs. underskottet för flyget är mindre än halv procent. Jämför man över en tioårsperiod kommer busstrafiken att subventioneras med upp mot en miljard kronor att jämfört med de 150- 200 miljoner kronorna för flyget under samma tid. Området där flygplatsen ligger är inget bra alternativ för bebyggelse och kan inte få de livs- och upplevelsemiljöer som framtida bostadsområden kräver. Det finns många trevligare alternativ för bebyggelse i Västerås. Stadsdelarna måste vara attraktiva och lockande för de kunskapsarbetare som Västerås kan locka till sig. Johannisbergs flygplats kan emellertid läggas ned och bli en framtidsstadsdel. De som vill satsa på Västerås och Västmanland och de som tror på länets unika utvecklingsmöjligheter måste ha flyget med sig i verktygslåda. Karl-Erik Andersson(FP) Ledamot av flygplatsbolaget “ Mälargatan 10 72210 Västerås 070-5508360 Kea120430

fredag 27 april 2012

Västerås flygplats är en regional resurs

Västerås flygplats är en regional resurs Mikael Berger skriver i VLT att flygplatsen har inget eget kapital. Men varje företag som är aktiebolag har ett eget kapital som är aktieägarnas kapital. I detta fall är det Västerås kommun som är ägaren. Kunskapen om redovisning borde vara större hos Mikael Berger. Underskotten för flygbolaget är blygsamma om man jämför med lokaltrafiken, hamnen eller andra infrastrukturverksamheter. Verksamheten vid Västerås flygplats borde dock kunna vara mer än vad som är idag. Utöver charter och lågprisflyg borde det finnas anslutningsflyg till de internationella flygplatserna ute i Europa och fraktflyget borde vara mycket större. Turismen till Västmanland kan likaså utvecklas. Flygplatsen är en tillväxtfaktor för hela Västmanland. Det vore bra om man likhet med andra län(t.ex. Örebro) hade haft ett moralsikt stöd från landstinget och övriga kommuner. Pengar är inte problem ty Västerås stad kan själv betala underskotten som är relativt obetydliga om man jämför med andra infrastruktursatsningar. Det handlar om att skapa en regional utvecklingsidé för flyget i Västerås och ett kraftfullt gemensamt engagemang. Flyget i Västerås behövs för att sätta Västmanland på kartan i den globala världen. Karl-Erik Andersson (FP) Ledamot av flygplatsbolaget Mälargatan 10 72210 Västerås 070-5508360 Kea 120411

fredag 20 april 2012

Modet att gå en annan väg

Bild från Nationalpark i Israel nära Döda havet


Modet att gå en annan vägMia Franzén folkpartist från Salem kämpade länge för att partiet skulle anta en nollvision för självmord. Det går att läsa i artikel i Nu och på hennes blogg. Den motvind hon mötte var stark och störst i folkpartiet. Gång på gång förlorade hon omröstningar. Men så plötsligt en dag vände det... Idag låter det annorlunda och hon kan vara glad att hon inte gav upp. Hon var ingen hjälte utan bara envis och brinnande engagerad. Med en sådan rustning uthärdas alla motvindar. Om idekläckare tystas så skickas signalen att ingen ska driva en annan uppfattning och våga göra sin röst hörd. Det är i en sådan miljö idétorkan blir som värst och opinionssiffrorna dalar. Nya idéer lyser med sin frånvaro. Demokratin urholkas och ett frihets- och förändringsburet parti riskerar att förtvina. En nollvision för sopor/avfall i EU där allt material återvinns är en aktuell sådan fråga

Karl-Erik Andersson Grön Liberal
Mälargatan 10
72210 Västerås
070-5508360